Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Suur-Savon Sähkö Oy:n entisen pylväskyllästämön maaperän puhdistus alkaa Vanha Myllytiellä Juvalla

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2010 12:01 EEST

Juvalla toimineen vanhan pylväskyllästämön maaperän puhdistus alkaa viikolla 43.  Vuonna 1955 toimintansa aloittaneen Suur-Savon Sähkö Oy:n kyllästämö lopetti toimintansa 1975. Nykyisellään entistä kyllästämöaluetta käytetään yleisenä virkistysalueena, alueella on toiminut, nyt osin jo metsittynyt palloilu- ja leikkikenttä. Kunnostettavan alueen pinta-ala on noin yksi hehtaari..

Työmaa- alue aidataan väliaikaisesti ennen työn aloitusta ja työmaa-alueella asiattomien liikkuminen pyritään estämään ja kielletään. Kunnostus tapahtuu massanvaihdolla jossa pilaantuneeksi luokitellut maa- ainekset poistetaan kaivamalla kaivinkoneella. Työssä poistetaan maaperästä maa- aineksia, jotka tutkimusten mukaan sisältävät raskasmetalleja, arseenia sekä vähäisessä määrin kromia ja kuparia.

Pilaantuneet maa- ainekset kuljetetaan käsiteltäviksi Riikinnevan kaatopaikalle Varkauteen. Tavoitepuhtauden saavuttamisen jälkeen kaivettu alue täytetään pilaantumattomalla, muualta tuodulla tai kohteesta kaivetulla maa- aineksella, tasataan ja tiivistetään. Lopuksi työalueella olleet aidat puretaan ja alue saatetaan entisenlaiseen kuntoon.

Kunnostuksen jälkeen aluetta voidaan käyttää ilman, että maaperän haitta- aineista aiheutuu ympäristö- ja terveyshaittoja tai maankäytön rajoittuneisuutta.

Kunnostus tehdään valtion jätehuoltotyönä

Kunnostustyö toteutetaan valtion jätehuoltotyönä, jolloin kustannukset jaetaan Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen välisen jätehuoltosopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaisesta Suur-Savon Sähkö Oy maksaa hankkeen kustannuksista 70 % ja valtio 30 %.  

Kunnostusurakan toteuttaa urakkakilpailun voittanut Lassila & Tikanoja Oy. Kunnostustyön on arvioitu maksavan kokonaisuudessaan n. 150 000 euroa. Työn on arvioitu kestävän noin yhden kuukauden

 

Lisätietoja

Rakennuttamispäällikkö Juha Maaranen, Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0400 651 874

Rakennusmestari Antti Karjalainen, Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0400 651 873

Antti Koponen, Lassila & Tikanoja Oy, p. 050 3850 815