Eduskunta

Suuri valiokunta jatkoi romanien asemaan liittyvän valtioneuvoston selvityksen käsittelyä

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2010 11:26 EEST

Valiokunta keskusteli muun muassa EU:n käytettävissä olevista toimista ja Suomen omista mahdollisuuksista edistää romanien asemaa sekä torjua romaneihin kohdistuvaa syrjintää. Keskeisenä tekijänä on naisten ja lasten aseman parantaminen koulutuksen avulla.

Suuren valiokunnan kokouksessa 1. lokakuuta paikalla olivat kuultavana ministereiden Brax, Thors ja Holmlund lisäksi myös vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet. Romanien aseman parantamiseen Euroopan unionissa liittyvässä käsittelyssä esillä nousivat muun muassa toimenpide-ehdotukset unionitasolla sekä Suomen aloitemahdollisuudet. Tähän liittyvissä kysymyksissä esille nousivat myös maidenväliset instrumentit ja suorat toimenpiteet. Ongelmaksi nähtiin Romanien perusoikeuksiin liittyvät puutteet, kuten henkilöllisyysasiakirjojen puuttuminen. Kielteisinä vaikutuksina tästä ovat esimerkiksi ihmiskauppa sekä terveydenhuoltoon ja koulutukseen liittyvät puutteet. Kaikkiaan keskustelussa korostui näkökulma, ettei romanien aseman parantamista voida ratkaista yhdellä keinolla, vaan romaniongelma edellyttää monia ratkaisukeinoja.

Osaneuvostoa koskevassa käsittelyssä esillä olivat erityisesti yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskevat kysymykset sekä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsipornografian torjumista koskeva direktiiviehdotus.

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän perustaminen on asetettu unionimaiden tavoitteeksi vuoteen 2012 mennessä. Jäsenmaiden osalta yksimielisyyttä järjestelmän yksityiskohdista ei ole kuitenkaan saavutettu, vaikkakin enemmistö jäsenmaista tukee tavoitetta. Maiden välillä on myös painotuseroja linjauksissa.

Lapsipornografian estämiseksi on esitetty ns. grooming-ilmiön kriminalisointia. Esitys sisältää myös määräyksiä rikostutkinnasta, syytetoimista ja toimivallasta. Näiden lisäksi ehdotus sisältää seksiturismin vastaisia säännöksiä. Esitetyissä kysymyksissä korostettiin eri toimijoiden vahvaa yhteistyötä, muun muassa Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston maiden kesken. Kansainvälisten toimenpiteiden toivotaan vaikuttavan myös kansallisten lainsäädäntötoimien tiukentumiseen lapsipornografian osalta.