Valtioneuvosto

Suurlähettiläs Heikki Talvitie selvittämään Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin tehtäviä

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2011 17:09 EET

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kutsunut suurlähettiläs Heikki Talvitien selvittämään Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin asemaa ja tehtäviä sekä tekemään toimenpide-ehdotukset instituutin toiminnan uudelleen järjestämiseksi. Instituutin aseman ja tehtävien selvittäminen sisältyy hallitusohjelmaan. Selvitys tulee luovuttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle tämän vuoden loppuun mennessä.

Selvittäjän tehtävänä on arvioida Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin asema ja tehtävät ottaen huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön ja instituutin välinen tulossopimus, ministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset, instituuttia koskevien aiempien selvitystöiden tulokset sekä instituutista säädetty laki ja asetus.

Selvityksen tulee sisältää instituutin uusi toiminta-ajatus ja toteuttamismalleja toiminnan uudelleen järjestämiseksi. Selvityksessä tulee olla mukana myös uuden toimintamallin toteuttamisen kustannusvaikutukset, aikataulut sekä mahdollisesti tarvittavat säädösmuutokset. Lisäksi selvittäjän tulee antaa perustelut sisältävä ehdotuksensa instituutin toiminnan uudistamisen ensisijaiseksi toteuttamisvaihtoehdoksi.

Selvittäjän tulee kuulla muun muassa Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin johtokuntaa ja työntekijöitä sekä muita selvityksen kannalta tarkoituksenmukaiseksi arvioituja tahoja.

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutinkehittämistarpeita arvioitiin vuonna 2007 professori Ilkka Huovion tekemässä selvitystyössä. Instituutin asema sisältyi myös vuonna 2011 valmistuneeseen, kansliapäällikkö Harri Skogin ja ylijohtaja Håkan Mattlinin tekemään selvitykseen, joka koski opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksen ja -rakenteen uudistamista.

Lisätietoja:
-kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro (OKM), puh. 09 160 77292