BIOTIE THERAPIES Oy

Synosia Therapeutics Holding AG:n hankinta toteutettu

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2011 14:15 EET

Biotie Therapies Oyj ("Biotie" tai "Yhtiö"), Synosia Therapeutics Holding AG
("Synosia"), Synosian osakkeenomistajat ja Synosian warranttien haltijat ovat
10.1.2011 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Biotie laskee
liikkeeseen uusia osakkeita listaamattoman Synosian osakkeiden ja warranttien
haltijoille vastikkeena Synosian koko osakekannan ja kaikkien warranttien
hankinnasta ("Järjestely"). Biotie on julkistanut Järjestelyn toteuttamisen
yksityiskohdat ja ehdot sekä kuvauksen yhdistyneestä yrityksestä 11.1.2011
julkistetulla pörssitiedotteella.

Ylimääräinen yhtiökokous teki 1.2.2011 Järjestelyn toteuttamiseksi tarvittavat
päätökset ja Järjestelyn toteutumisen muut edellytykset ovat täyttyneet.

Synosian hankinnassa liikkeeseenlaskettavien uusien osakkeiden maksu ja
osakemerkinnät on suoritettu, ja Synosian osakekannan ja warranttien omistus on
siirtynyt Biotielle. Biotie on laskenut liikkeeseen 161 448 371 uutta osaketta
("Vastikeosakkeet") vastikkeena Synosian koko osakekannasta ja warranteista
Synosian osakkeenomistajille ja warranttien haltijoille. Biotien osakkeiden
kaupankäynnissä määräytyneen päätöskurssin 10.1.2011, 0,58 euroa, mukaan
Järjestelyn arvo on 93,6 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Biotie on antanut
Synosialle 14 912 155 uutta osaketta pidettäväksi Synosian hallussa ja
käytettäväksi mahdollisissa tulevissa tilanteissa, joissa Synosian optioita
käytetään ("Lisäosakkeet", ja yhdessä Vastikeosakkeiden kanssa "Uudet
Osakkeet").

Uudet Osakkeet rekisteröidään arviolta 3.2.2011, ja ne otetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta
perjantaina 4.2.2011.

Yhdistymissopimuksessa on sovittu, että Synosian osakkeenomistajille ja
warranttien haltijoille annettuja osakkeita ei saa siirtää kahdentoista (12)
kuukauden aikana Järjestelyn toteutumisesta ilman Biotien hallituksen etukäteen
antamaa kirjallista suostumusta. Yllä mainitut siirtorajoitukset eivät
kuitenkaan koske tiettyjä tilanteita, kuten Biotien osakkeista tehtyjä
tarjouksia, joiden myötä tarjoaja saisi määräysvallan Biotiestä tai mikäli
osakkeiden siirtoa vaaditaan lain nojalla, toimivaltaisen viranomaisen toimesta
tai oikeuden määräyksellä.

Liikkeeseen laskettujen Uusien Osakkeiden lukumäärä vastaa 50,1 prosenttia
Biotien liikkeeseen lasketuista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä
Järjestelyn jälkeen.

Uusien Osakkeiden rekisteröimisen seurauksena Biotiellä on yhteensä 352 364 457
osaketta, ja sen osakepääoma on 138 931 556,59 euroa.

Turku, 2.2.2011

Biotie Therapies Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Sijoittajasuhdepäällikkö, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.com

www.biotie.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Source: Millistream