Syöpäjärjestöt

Syöpään sairastuneita ensi kerran yli 30 000 vuodessa

Lehdistötiedote   •   Maalis 19, 2013 13:04 EET

Vuosittain syöpään sairastuvien määrä on ylittänyt 30 000 ensimmäistä kertaa Suomen Syöpärekisterin yli 60-vuotisen historian aikana.

Miesten syöpätapausten määrä ylitti 2011 ensimmäistä kertaa 15 000 rajan, kun syöpädiagnoosin sai 15 181 miestä. Naisia sairastui 14 951. Syöpään sairastuneita oli yhteensä yli 30 000 vuodessa.  Suomen Syöpärekisterin tiedot perustuvat ilmoituksiin syöpädiagnooseista, jotka rekisteri vastaanottaa ja muokkaa tietokannaksi tilasto- ja tutkimuskäyttöä varten. Suomen Syöpärekisterin tutkimusjohtaja Eero Pukkalaesitteli juuri valmistuneita 2011 tilastotietoja tiistaina Helsingissä.

Rintasyöpä on Suomessa yleisin syöpä, johon vuonna 2011 sairastui 4 865 naista ja 17 miestä. Eturauhasen syöpä on lähes yhtä yleinen - sitä sai tietää sairastavansa 4 719 miestä.

Suolistosyöpiin sairastui 2 809 suomalaista. Myös keuhkosyöpä oli yleinen tauti, 2 394 tapausta, vaikka miesten keuhkosyöpä on vähentynyt huippuvuosista. Yleisin syöpäkuoleman syy oli edelleen keuhkosyöpä, johon kuoli 2 100 suomalaista vuonna 2011. Näistä syövistä 90 prosenttia johtuu tupakasta, joten valtaosa keuhkosyöpäkuolemista olisi ehkäistävissä.

Monet syövät yleistyvät iän myötä. Suurten ikäluokkien ikääntyminen voi johtaa uusien syöpien lukumäärän kasvuun siinäkin tapauksessa, että syöpään sairastumisen todennäköisyys pienenisi kaikissa ikäluokissa. Todellisemman kuvan syöpäriskin kehittymisestä saa tarkastelemalla ikävakioituja syövän ilmaantuvuuslukuja, jotka kertovat, millainen syöpäriskin muutos olisi, jos väestön määrä ja ikärakenne olisivat olleet vuodesta toiseen samanlaiset.

Koska osa syöpätapausmäärästä johtuu siitä, että nykyään löydetään enemmän oireettomina piileviä syöpiä kuin aikaisempina vuosikymmeninä, syövän ilmaantuvuuslukujen rinnalla on hyvä katsoa myös syöpään kuolleisuuden kehitystä. Miehillä syöpäkuolleisuus on pienempi kuin koskaan ennen. Suurin syy miesten syöpäkuolleisuuden laskuun on keuhkosyövän väheneminen kolmasosaan 1970-luvun alun huippuvuosista.

Naisilla keuhkosyöpäkuolleisuus ei ole vieläkään kääntynyt laskuun, mutta kuolleisuus muihin syöpätauteihin laskee. Esimerkiksi rintasyövän kuolleisuus vuonna 2011 on pienin luku kautta aikojen.

Suomalaisten tiedoista korkeatasoista tutkimusta

Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen tutkimuslaitos, joka ylläpitää lakisääteistä syöpärekisteriä. Lääkärit, hammaslääkärit, sairaalat sekä laboratoriot ovat velvollisia ilmoittamaan syöpärekisteriin jokaisesta Suomessa todetusta syöpätautitapauksesta ja myös sellaiseksi epäillystä tapauksesta. Lisäksi Tilastokeskuksesta saadaan kuolintodistustiedot, joissa myös usein esiintyy syöpädiagnooseja. Kun tietoa tulee monesta lähteestä, niiden perusteella on mahdollista koostaa kattava ja täsmällinen tilastointiin ja tieteelliseen tutkimukseen soveltuva aineisto. Syöpärekisterin tietokanta sisältää tiedot vuodesta 1953 lähtien Suomessa todetuista syövistä ja syöpäkuolemista.

Lisätietoja: 
Tutkimusjohtaja Eero Pukkala, Suomen Syöpärekisteri
050 300 2413,  eero.pukkala(at)cancer.fi

Liitteet