Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Syyskuun loppupuolen sateet pysäyttivät vedenkorkeuksien laskun Pirkanmaalla

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 16:40 EEST

Kevättulvan jälkeen alkanut vedenkorkeuksien lasku jatkui Pirkanmaan säännöstelemättömissä järvissä vielä syyskuun alkupuolella. Vedenkorkeuksien liiallisen laskun hillitsemiseksi päätettiinkin tällöin 8.9.2010 alueen merkittävimmillä säännöstelemättömillä järvillä, Mallasvedellä ja Längelmävedellä, soveltaa Valkeakosken juoksutusluvan suomaa poikkeamismahdollisuutta ja pienentää Valkeakosken juoksutusta luonnonmukaiselta tasolta. Tämän edelleenkin jatkuvan juoksutuksen pienentämisen vaikutuksesta Mallasveden korkeuden lasku pysähtyi jo syyskuun alkupuolella.  Syyskuun loppupuolen runsaat sateet puolestaan pysäyttivät koko Pirkanmaalla vedenkorkeuksien laskun ja käänsivät melkein kaikki järvet jopa vähäiseen nousuun. Säännöstelemättömien järvien vesitilanteen tuleva kehitys riippuu oleellisesti säistä; mikäli nyt alkanut kuivaksi ennustettu jakso toteutuu ja saa jatkoa, kääntyvät vedenkorkeudet uudelleen selvään laskuun.

Syyskuun lopun vesitilanne sekä säännöstelemättömissä että säännöstellyissä järvissä on tavanomainen ja järvien vedenkorkeuksien poikkeamat ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoista ovat enintään 10 cm:n suuruusluokkaa.

Säännösteltyjä järviä tullaan loppusyksyn aikana Näsijärveä lukuun ottamatta hoitamaan totuttujen käytäntöjen ja hydrologisten ennusteiden mukaisesti. Näsijärven vedenkorkeus on Tammerkosken patotöiden vuoksi tarkoitus edelleen pysyttää nykyisellä korkeustasollaan eli korkeusvyöhykkeessä 95,0 m – 95,1 m.

Pirkanmaan järvien vedenkorkeuksia lokakuun alussa vuosina 2010 ja 2009 sekä pitkäaikaiskeskiarvot 

 

 

Korkeus merenpinnasta
1.10.2010
NN+ (m)

Korkeus merenpinnasta
1.10.2009
NN+ (m)

Ajankohdan pitkäaikais-
keskiarvo
NN+ (m)

Vanajavesi
(säännöstelty)

79,25

79,30

79,29

Pyhäjärvi
(säännöstelty)

76,87

76,91

76,98

Näsijärvi
(säännöstelty)

95,08

95,06

95,21

Kyrösjärvi
(säännöstelty)

83,02

83,00

83,00

Kukkia, Pälkäne
(säännöstelemätön)

86,20

86,28

86,34

Längelmävesi
(säännöstelemätön)

83,72

83,71

83,85

Keurusselkä
(säännöstelemätön)

105,06

104,92

105,13

Kitusjärvi, Virrat
(säännöstelemätön)

115,99

115,61

115,80

Tarjannevesi
(säännöstelemätön)

95,60

95,36

95,72

Toisvesi
(säännöstelemätön)

97,58

97,05

97,60

 

 

Pohjavedenpintojen lasku pysähtyi Pirkanmaalla

Pohjavedenpinnat laskivat edelleen syyskuun alkupuolella, mutta kuukauden lopulla lasku pysähtyi. Syyskuun lopussa pohjavedenpinnat olivat Pirkanmaalla noin 40 - 50 cm ajankohdan keskimääräisiä korkeuksia alempana. Pohjavesivarastojen täydentyminen talveksi riippuu loppuvuoden vesisateiden määrästä.

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

  • Vanhempi insinööri Jouko Havu, p. 050 593 6468
  • Ympäristöinsinööri Harri Mäkelä p. 050 0338246
  • Pohjavesiasiat: hydrogeologi Matti Vänskä, p. 050 563 3712
  • Tiedotus: Anu Peltonen, p. 040 714 6305