Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Tätä odotellessa… Eläköön liikenneturvallisuus!

Lehdistötiedote   •   Marras 21, 2011 22:16 EET

Pienikin teko voi parantaa liikenteen turvallisuutta, korostaa useiden viranomais- ja järjestötahojen monivuotinen Eläköön-kampanja. Kaikki liikenne- ja liikkumismuodot kattava kampanja haluaa nostaa esille sen, että vastuullinen liikennekulttuuri on kaikkien asia.

Liikenneturvallisuus on parantunut vuosien saatossa, mutta kansainvälisissä vertailuissa Suomen sijoitus esim. tieliikenteen osalta on heikentynyt. Liikenteessä sattuvat onnettomuudet ovat suuri kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. Eläköön-kampanja haastaakin kaikki rakentamaan yhdessä Suomeen turvallisempaa liikennettä.

Eläköön-kampanjointi käynnistyy utopistisella Tätä odotellessa -teemalla, jolla herätellään ihmisiä ajattelemaan liikenneturvallisuutta ja rohkaistaan löytämään avoimin mielin uusia tapoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi: Fosforihirvet loistavat pimeällä tiellä, vesi kantaa eikä pelastusliivejä tarvita. Kevyen liikenteen väylien ongelmat on ratkottu lentävillä pyörillä ja mopoilla, ja tasoristeyksissä karnevalistinen huomionorsu muistuttaa junan tulosta. Absurdien ja paikoin humorististenkin kuvien on tarkoitus pysäyttää pohtimaan.

Kampanjointi alkaa tänään maanantaina 21.11. lehdissä, radiossa ja netissä.

Mitä minä lupaan – liikenneministeri haastaa muun hallituksen paremman liikenneturvallisuuden puolesta

Omana kampanjan alkupanoksenaan liikenneministeri Merja Kyllönen on luvannut autoillessaan keventää omaa kaasujalkaansa ja tehdä ministerinä kaikkensa, että liikenneturvallisuus nousee liikennepolitiikan ykkösketjuun.

Ministeri Kyllönen myös haastaa kaikki muut ministerit kampanjaan mukaan antamaan omat lupauksensa turvallisemman liikenteen puolesta.

Lupaukset tulevat näkyviin www.eläköön.fi-sivuille.

Fosforihirvi tai uppoamaton vesi? Löytyykö parempia ideoita?

Perinteisen valistuskampanjoinnin lisäksi nyt käynnistyvässä kampanjoinnissa ihmisiä kannustetaan osallistumaan ja toimimaan turvallisemman liikenteen puolesta. Tarkoituksena on, että ihmiset sisäistäisivät oman tekemisen kautta entistä vastuullisemman liikenneturvallisuuskulttuurin ja -toimintatavat.

Kampanja kannustaa katsomaan ympärilleen, sillä jo pienikin teko voi olla merkittävä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ei aina tarvita suuria, vaan hyvä idea on usein käytännönläheinen. Sellainen, jota jokainen voi noudattaa omassa arjessaan.

Kansalaisia kannustetaan jättämään oma, liikenteen turvallisuutta parantava ideansa osoitteessa www.eläköön.fi. Sivuilla voi selata jo annettuja ideoita ja äänestää niitä. Kaikki yli 1000 ääntä saaneet ideat kommentoidaan ja ohjataan tarvittaessa eteenpäin.

Kolmivuotinen kampanjakokonaisuus

Kampanjoinnin teema kiteytyy sanaan Eläköön. Tämä sana – jonka merkitykset niin kunnianosoituksena, toiveena positiivisen asian jatkumisesta kuin ihan konkreettisesta hengissä pysymisestäkin – sopii erinomaisesti liikenneturvallisuuskampanjointiin. Eläköön kulkija!

Kampanjan valitsema näkökulma liikenneturvallisuuteen on laaja. Se kattaa ihmisen toiminnan liikenneympäristössä kokonaisuudessaan niin tie-, vesi- ja rautatieliikenteessä kuin ilmailussakin. Niin ikään ympäristönäkökulma otetaan kampanjoinnissa huomioon.

Kampanjassa ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisi ja Liikenneturva. Lisäksi mukana on laaja verkosto alan järjestöjä.

www.eläköön.fi
www.facebook.com/elakoon

Lisätietoja:

Liikenneturvallisuusviestinnän koordinaatioryhmän ja verkoston puheenjohtaja, viestintäjohtaja Riitta-Liisa Linnakko, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, riitta-liisa.linnakko(at)trafi.fi, Puh. 020 618 5360.

viestintäpäällikkö Reetta Salonen, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, reetta.salonen(at)trafi.fi, puh. 020 618 7051.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä. www.trafi.fi