Aluehallintovirasto

Täyttä elämää Itä-Suomessa - niin nuorille kuin ikääntyvillekin Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltosen esitys Itä-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivillä 15.9.2010, Mikkelissä

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 02:20 EEST

Ylijohtaja Elli Aaltonen nosti puheensa keskiöön nuoret ja ikääntyneet Itä-Suomessa ”Mitä näille ikäryhmille on täällä tapahtumassa ja miten heidän elämänsä saataisiin ´täyden elämän´ vaihde”, hän kysyi.

Itäsuomalaiset nuoret ovat tavallisia suomalaisia nuoria

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) kouluterveyskyselyssä 2009 oli mukana ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoita, peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisia ja lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoita, yhteensä yli 20 000 itäsuomalaista. Kouluterveyskysely ei anna synkempää kuvaa itäsuomalaisista nuorista kuin muualla Suomessakaan on tilanne. Se on tärkeä tieto, Aaltonen sanoi. Täällä Itä-Suomessa päinvastoin, toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista on muutamia prosentteja vähemmän ns. huonon terveyden omaavia kuin valtakunnassa. Tällaisia nuoria on kuitenkin 18 % ja sitäkin on tietysti pidettävä huonona tietona. Peruskoulun yläluokkalaisista masentuneiksi itsensä kokeneita on täällä saman verran kuin koko maan tutkimus osoitti eli 13 %. Muissa opiskelijaryhmissä kuten lukiolaisissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla tämä osuus on pienempi. Täällä tupakoidaan ja juodaan humalaan useammin kuin muussa maassa erityisesti ammattiin opiskelevien keskuudessa. Ero on kuitenkin vain muutamia prosentteja.

Itäsuomalaisilla nuorilla on kuitenkin muita ”rasitteita”, Aaltonen sanoi. Nuorten (15 – 24 v.) osuus työttömistä on korkea. Itä-Suomessa noin 5 000 nuorta ja Etelä-Savossakin jo 1 000 nuorta. Tutkinnon suorittaneiden osuus on 15 vuotta täyttäneistä muuta maata pienempi, joka osaltaan lisää täällä nuorisotyöttömyyttä.

Nuoret töihin tai koulutustakuulle ja hyvät elämäntavat kunniaan

Ylijohtaja antoi nuorten itäsuomalaisten ”täyden elämän” reseptiksi yksinkertaiset kolme lääkettä. Nuorten työelämään sijoittuminen on Itä-Suomen menestyksen edellytys, hän vaati. Koulutustakuun toteuttamisessa hyvää on se, että se aidosti estää mahdollisuuden syrjäytyä, passivoitua ja masentua. Nuorille pitää järjestää myös riittävästi ”tylsiä asioita” kuten terveyspalveluja, oppilashuoltoa, ravitsemuskasvatusta ja liikuntaa. Otto- ja Sanssi-projektit, erilaiset työllisyyspajat ja EU-hankkeet sekä valtion toimet nuorisotyöttömyyden alentamiseksi ansaitsevat kiitosta, Aaltonen sanoi.

Itä-Suomella mahdollisuudet positiiviseksi ikääntyvien alueeksi

Itä-Suomessa näyttäisi vuonna 2020 olevan yksi yli 65-vuotias kutakin kahta työikäistä kohti. Joka neljäs itäsuomalainen hoitaisi tuolloin toisia itäsuomalaisia. 13 % näistä ikääntyvistä sairastaisi ennusteen mukaan keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa. Kun meillä nyt kolmessa maakunnassa on 180 000 yli 65-vuotiasta, vuonna 2020 joka neljäs on lisäksi jo yli 85-vuotias, ylijohtaja laski.

Positiivinen ikääntyminen on kuitenkin mahdollista toteuttaa, vaikka ennusteet ovatkin tuota luokkaa. Ennaltaehkäisevästi huomiota tulee kiinnittää ikääntyvien mielenterveyteen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien estämiseen, ylijohtaja Elli Aaltonen mainitsi. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielensairaudet ovat yleisin työkyvyttömyyden syy ja vievät keskimäärin 11 vuotta ihmisen työelinvuosista. Meidän on lähdettävä kuntoutuksen ja ehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin liikkeelle ikääntyvien terveyden puolesta sairautta vastaan, Aaltonen sanoi.

                                            Koti ja kotipalvelut kunniaan

Samaan täyden elämän reseptivalikkoon Elli Aaltonen lisäsi kodin, asumisolot ja kotipalvelujen kuntoon laittamisen. Omassa kodissa toteutuu parhaiten omatoimisuus, omaisten tuki ja apu sekä lähiyhteisöllisyys. Kotiapua tulisi Aaltosen mukaan lisätä julkisina ja yksityisinä palveluina. Olemme herkästi rajaamassa hoivan ja hoidon laitos- ja asumispalveluihin. Uuteen ikääntymisen ajatteluun kuuluu juuri koti ja sen yhteyteen järjestetyt virikkeet, kuntoutus ja hoiva.

Lisätietoja
ylijohtaja Elli Aaltonen p. 040 567 5308