Valtioneuvosto

Taiteen valtionpalkinnot 2010 Anneli Saulille, Pekka Tarkalle ja Aasia Helsingissä -yhdistykselle

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 23:01 EET

Taiteen keskustoimikunta on myöntänyt taiteen valtionpalkinnot näyttelijä Anneli Saulille, filosofian tohtori Pekka Tarkalle ja Aasia Helsingissä -yhdistykselle. Suuruudeltaan 15 000 euron palkinnot luovutti ylijohtaja Riitta Kaivosoja tiistaina Helsingissä.

Taiteen valtionpalkinnot myönnetään tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta taiteenalan hyväksi.

Palkintoperustelut:

Anneli Sauli (s. 1932) on suomalaisen elokuvahistorian merkkihenkilö, 1950-luvun Suomi-filmien valovoimainen tähti ja myös kansainvälisesti tunnettu näyttelijä. Hänen kuudelle vuosikymmenelle ulottuva uransa sisältää nelisenkymmentä elokuvaroolia, joista toistakymmentä ulkomailla tehtyä. Pitkän ja monivivahteisen uransa juuri elokuvanäyttelijänä aloittaneen Saulin ensimmäinen rooli oli elokuvassa Me tulemme taas vuonna 1953. Läpimurtonsa hän teki samana vuonna elokuvan Hilja maitotyttö nimiosassa. Rooli nosti hänet aikansa palvotuimmaksi naisnäyttelijäksi.

Sauli teki uransa kannalta kuitenkin rohkean ratkaisun ja lähti Saksaan luomaan elokuvauraa. Ris-kinotto kannatti: hän esiintyi yhteensä kahdessatoista saksalaiselokuvassa ja niiden lisäksi näytteli sikäläisissä tv-tuotannoissa ja teatterilavoilla. Suomeen palattuaan hän tekielokuvia, radiokuun-nelmia ja teatteriesiintymisiä ennen kuin otti vakituisen kiinnityksen Joensuun Kaupunginteatteriin vuonna 1971. Joensuu piti hänet otteessaan aina vuoteen 1996, jolloin hän jäi eläkkeelle.

Annelin Saulin vahvasta panoksesta aikamme kulttuuri- ja taide-elämään kertoo hänen kykynsä heittäytyä uusiin haasteisiin yhä uudestaan. Pitkän teatteriuran jälkeen hän on näytellyt sekä tv-sarjoissa että palkintoja keränneissä elokuvissa, joista viimeisin on kuluvana vuonna ensi-iltansa saanut Saara Cantellin ohjaama Kohtaamisia. Saulin näyttelijäsuoritus elokuvassa on samalla se-kä vahva että koskettava. Anneli Saulissa on edelleen sitä samaa valovoimaisuutta, jolla hän van-gitsi katsojat 50-luvun valkokankaalla.

Pekka Tarkka (s. 1934) on kirjoittanut suomalaisesta kirjallisuudesta päivälehtikriitikkona yli 50 vuotta. Legendaarinen arvostelijan ura alkoi 1950-luvulla ja Helsingin Sanomista tuli vuosikymme-nien mittaan hänen näkyvin ja kantavaäänisin komentokeskuksensa.

Valtalehden kulttuuritoimitus on tuulinen paikka elämäntyölle, mutta Tarkka on säilyttänyt profiilikrii-tikon linjansa edelleen jäätyään eläkkeelle lehtityöstä vuonna 2000.

Hän on aina kirjoittanut suomalaiselle lukevalle yleisölle kuin vertaiselleen, itseään korostamatta, kirjallisuutta palvellen. Tarkan ote nykykirjallisuuteen on syvästi traditiotietoinen ja siinä tuntuu vah-vana tutkijatausta. Hänen arvostelujensa täsmällinen ja elävä ilmaisu on esikuvallista kulttuurijour-nalismia.

Lehtikritiikkien valtaisan määrän rinnalla hän on kirjoittanut kustannushistoriaa ja kirjallisuuden tut-kimusta. Erityisesti Tarkka on teoksillaan tehnyt tunnetuksi kahden suomalaisen kirjallisuuden klas-sikon – Joel Lehtosen ja Pentti Saarikosken – elämää ja tuotantoa.

Aasia Helsingissä - festivaali on tarjonnut suomalaisyleisölle suurella asiantuntemuksella kuratoi-tua aasialaista näyttämötaidetta ja musiikkia jo 15 vuoden ajan. Tapahtuma on ollut aasialaisen teatteri- ja tanssiperinteen ainutlaatuinen esittelijä Suomessa ja koko läntisessä maailmassa. Laa-jan yleisöpohjan saaneelle festivaalille ovat järjestäjät vuosittain onnistuneet tuomaan huippuesiin-tyjiä, joita ei Pohjoismaissa muuten nähtäisi. Festivaalin erinomainen tarjonta on laajentanut ylei-sön käsityksiä näyttämötaiteesta yli länsimaisten käsitysten ja samalla syventänyt tietämystä aa-sialaisista teatteriperinteistä.

Esitysten yhteydessä on usein niiden taustoja ja kulttuuriperinnettä avaavia alustuksia, ja korkea-luokkaisiin käsiohjelmiin ja verkkosivuihin on panostettu poikkeuksellisella tavalla. Monikulttuuri-suutta edistävä yleisötyö ja lastenteatteriesitykset ovat olleet alusta pitäen merkittävä osa festivaa-lia, ja korkeakoulujen kanssa on järjestetty aihetta sivuavia kursseja ja tapahtumia. Korkeatasoinen festivaali on tehnyt työtään määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti, pienellä budjetilla ja suurella ris-killä.

Palkinnolla halutaan kunnioittaa myös festivaalin kolmea voimahahmoa ja yhdistyksen perustajajä-sentä: taiteellista johtajaa Jukka O. Miettistä, jota pidetään yhtenä maailman johtavista Aasian näyttämötaiteen tuntijoista, ia joka tunnetaan erityisesti Kiina - asiantuntemuksestaan sekä mu-siikkitieteilijä Reijo Lainelaa, joka on indonesialaisen musiikin asiantuntija.

Lisätietoja: pääsihteeri Esa Rantanen, Taiteen keskustoimikunta, puh. 09 160 77065