Takoma

TAKOMA TÄSMENTÄÄ STRATEGIAANSA JA YHDISTÄÄ TAKOMA SUBCON JA HYDRAULICS

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 12:16 EEST

Takoma Oyj:n hallitus on täsmentänyt yhtiön strategiaa, minkä seurauksena yhtiön
liiketoiminta ja johtaminen organisoidaan sisäisesti uudelleen. Yhtiö yhdistää
nykyiset Takoma Hydraulics ja Takoma Subcon -liiketoiminta-alueet yhteen
liiketoiminta-alueeseen, jonka nimeksi tulee Takoma Components. Samalla yhtiön
taloudellinen raportointi muutetaan vastaamaan uutta toiminnallista rakennetta.
Takoma tulee raportoimaan 31.10.2010 päättyvän tilikauden uudella
segmenttijaolla.

Uuden liiketoimintarakenteen pohjana ovat konsernin eri yksiköiden yhteiset
asiakkuudet, asiakastoimialat ja asiakkaiden lisääntyvät vaatimukset
kokonaistoimittajuudesta. Takoma Components -liiketoiminta-alue on erikoistunut
hammastettuihin komponentteihin, vaativiin hydrauliikkasylintereihin sekä
vaativaan koneistuspalveluun. Yhtiön kolmesta konepajasta kaksi sijaitsee
Tampereella ja yksi Parkanossa.

Takoma osti kuluvan vuoden maaliskuussa hammastettuihin komponentteihin
erikoistuneen tehtaan Parkanosta. Tehtaan integroiminen on saatettu päätökseen
ja sen mukaantulolla konserniin on ollut merkittävä vaikutus nyt toteutettavaan
liiketoimintarakenteen muutokseen.

Liiketoimintarakenteen muutoksen keskeisenä tavoitteena on asiakasrajapinnan
entistä parempi hallinta keskittämällä konsernin myyntitoiminnot yhteen.
Tuotannollisena tavoitteena on vähentää eri konepajojen päällekkäisiä
toimintoja. Muun muassa eri valmistustekniikoiden hyödyntäminen koko konsernin
laajuisesti vähentää investointitarvetta ja antaa mahdollisuuden tuottavuuden
kehittämiseen.

Takoma etsii strategiansa mukaisesti edelleen toista tukijalkaa omiin
tuotteisiin keskittyvästä liiketoiminnasta Takoma Products
-liiketoiminta-alueella sekä uusia täydentäviä toimintoja Takoma Components
-liiketoiminta-alueelle.Lisätietoja:

Takoma Oyj

Kimmo Korhonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Kimmo Korhonen, toimitusjohtaja Takoma Oyj, 050 430 6482


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.takoma.fi


Source: Millistream