Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Taksilupien enimmäismäärät lähes ennallaan Keski-Suomessa

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 11:01 EET

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on vahvistanut Keski-Suomen kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuodelle 2011. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan taksilupakiintiöiden korotuksiin ei juurikaan nyt ole tarvetta. Saarijärvelle on lisätty yksi lupa esteettömälle ajoneuvolle ja Luhangalle yksi lupa henkilöautolle. Keski-Suomen taksilupien enimmäismäärä on 547, josta 485 lupaa henkilöautolle ja 62 lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Taksikiintiöt vahvistetaan vuodeksi kerrallaan.

Kysyntä- ja tarjontatekjijöiden vaikutusta lupakiintiöihin kaikkien asiakasryhmien osalta on arvioitu pitäen lähtökohtana hyvää saatavuutta niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakin. Erityisesti suurten kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiitiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksin saatavuutta myöskään vilkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Keski-Suomen ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Lupien enimmäismäärää vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat tekijät kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen, anniskelupaikkojen määrän ja joukkoliikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huomioon olemassa olevat lupamäärät ja viime vuosien ajosuoritteet.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Rauni Malinen, puh. 040 7090 339
Suunnittelupäällikkö Jukka Lehtinen, puh. 040 7659 544