Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Taksilupien kiintiömäärät lähes ennallaan Satakunnassa

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 23:25 EET

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on vahvistanut kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuodelle 2011 Satakunnassa.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan taksilupakiintiöitä ei ole tarpeen juurikaan korottaa. Taksitoimialan tilaukset vähenivät vuonna 2009 yleisesti eikä tänäkään vuonna odotettua nousua ole tapahtunut. Muiden toimialojen nykytila-arviot ja näkymät eivät myöskään tue korotustarvetta. Tälle vuodelle taksilupien enimmäismääriä vähennettiin taantumaa vastaavasti, joten nyt on seesteisempi hetki odotella käänteen tapahtuvan. Satakunnan osalta ainoastaan Nakkilassa taksilupien enimmäismäärä vähenee yhdellä taksiluvalla. Taksikiintiöt vahvistetaan vuosittain.

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta sekä kaupunkimaisilla alueilla että maaseudulla kaikkien asiakasryhmien osalta. Erityisesti suurten kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Lupien enimmäismääriä vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen, anniskelupaikkojen määrän ja joukkoliikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on huomioitu olemassa olevat lupamäärät, taksitiheys, viime vuosien ajosuoritteet ja taksitilausten kehitys.

LISÄTIETOJA: Varsinais-Suomen ELY-keskus, lakimies Meeri Niinisalo, puh. 040 7758 723

Liitteenä kiintiöt vuodelle 2011