Kela

Taksimatkojen sähköinen suorakorvaus laajenee Kanta-Hämeeseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 22, 2011 08:50 EET

Kaikki Kelan korvaamat taksimatkat tilataan 1.3.2011 alkaen yhdestä palvelunumerosta (03)106 25 300 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella.

Kelan taksimatkojen suorakorvaus laajenee Kanta-Hämeeseen 1.3.2011. Suorakorvaus on jo käytössä Keski-Suomen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueella. Taksissa asiakas esittää kuljettajalle Kela-kortin ja maksaa matkan omavastuuosuuden, 9,25 euroa matkalta.  Tieto matkan kustannuksista siirtyy sähköisesti Kelaan, eikä valtakirjoja ja korvaushakemuksia enää tarvitse täyttää.

Kela ja Taksiliitto ovat yhdessä sopineet sähköiseen suorakorvausjärjestelmään siirtymisestä asteittain vuoteen 2013 mennessä koko maassa.

Yksi palvelunumero

Kela korvaa sairauden tai raskauden vuoksi tarpeellisten terveydenhuollon käyntien sekä Kelan kuntoutuksessa käyntien matkakustannuksia.  Matkat korvataan ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Taksin käyttö korvataan, kun julkisia kulkuyhteyksiä ei ole tarkoituksenmukaisesti käytettävissä tai matkustajan terveydentila estää julkisten kulkuvälineiden käytön.

Kaikki Kelan korvattavaksi tulevien taksimatkojen tilaukset Kanta-Hämeen alueella keskitetään

1.3.2011 alkaen Kanta-Hämeen Taksikeskukseen, puh. 106 25 300 tai matkapuhelimesta soitettaessa 03 106 25 300 (puhelun hinta on 1,16 e + pvm).  Tilauksen yhteydessä asiakkaalta kysytään matkan korvaamiseen liittyviä tietoja, jotka tallennetaan sähköiseen korvaushakemukseen.

Taksikeskus yhdistää samasta suunnasta tulevien asiakkaiden matkoja, joten kyydissä voi olla myös muita matkustajia. Jos vastaanottoaika terveydenhuoltoon on etukäteen tiedossa, matkatilaus on tehtävä palvelunumerosta viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 16:een mennessä.  Myös kiireellisissä sairaustapauksissa taksimatkat tilataan palvelunumerosta. Tilaukset välitetään pääsääntöisesti asiakasta lähinnä olevalle vapaalle taksille, mutta asiakas voi pyytää myös oman kotikunnan taksia. Asiakkaan tulee esittää kuljettajalle Kela-kortti matkan aikana.

Kelan vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkailla, yksin matkustavilla alle 16-vuotiailla lapsilla ja vaikeasti sairailla pikkulapsilla, joiden hoito on keskitetty keskus- tai yliopistosairaalaan, säilyy oikeus käyttää tuttua taksinkuljettajaa, ns. vakiotaksia. Heidän matkojaan ei siis yhdistellä, mutta matka kuitenkin tilataan palvelunumerosta.

Jos asiakas tilaa matkan muualta kuin palvelunumerosta, hänen on maksettava matkan koko hinta ja haettava itse korvausta Kelasta tarvittavine liitteineen. Taksiyrittäjä ei voi enää hakea korvausta asiakkaan puolesta kuten aiemmin.

 Korvausperusteet eivät muutu

Taksimatkojen suorakorvausmenettely ei muuta sairausvakuutuksen korvausperusteita eikä taksin käyttöoikeutta. Jos matkan voi tehdä julkisilla kulkuvälineillä, potilaan tai kuntoutujan taksimatka korvataan vain, jos hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi taksin käytön olevan terveydentilan kannalta välttämätöntä.

Taksikuljetusten määrä kasvaa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella korvattiin noin 83 000 taksimatkaa vuonna 2010.  Korvauksia näistä taksimatkoista maksettiin 3,6 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2010 sairausvakuutuksesta korvattiin Suomessa kaikkiaan 2,9 miljoonaa taksimatkaa. Määrä on yli puolet kaikista sairausvakuutuksen korvaamista matkoista. Taksimatkoista korvauksia saaneista lähes puolet oli yli 70-vuotiaita. Viime vuosina sairausvakuutuksen korvaamien taksimatkojen määrä on noussut vuosittain yli 100 000 matkalla ja kustannukset noin 10 %:lla. Lähivuosina taksikuljetusten tarve kasvaa edelleen. Tämä johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä, terveyspalvelujen keskittymisestä ja avohoitopalveluiden lisääntymisestä. 

Taksiyrittäjien paperityö vähenee

Taksien kannalta Kelan kyytitilausten keskittäminen yhteen palvelunumeroon ei tuo erityisiä muutoksia. Tilaukset lähetetään edelleen niille takseille, jotka toimivat sillä alueella, josta kyytitilaus on tullut. Suorakorvauksen siirtyminen sen sijaan vähentää taksiyrittäjien turhaa paperityötä ja korvausten hakemista.

Suorakorvausmenettely ei muuta kyytien jakautumista kaupungissa ja maaseudulla toimivien taksien välillä. Järjestelmää kehitettäessä asiaan on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä maaseudun taksipalveluja ei tulevaisuudessa haluta vaarantaa.

Lisätietoja asiakkaille

Kelan palvelunumero sairausasioissa 020 692 204 arkisin klo 8–18

Kelan internetsivuilla Matkakorvaukset