OP-Pohjola-ryhmä

Talous kasvaa vahvasti, inflaatiosta sitkeä huoli

Lehdistötiedote   •   Helmi 01, 2011 14:55 EET

Maailmantalous kasvaa tänä vuonna lähes yhtä paljon kuin vuonna 2010. Vuonna 2012 maailmantalouden kasvu hidastuu, mutta säilyy hyvänä. Euroalueen talous kasvaa lähivuosina keskivertovauhtia. Maiden väliset erot pienenevät vähitellen, mutta velkakriisin kourissa olevien maiden kehitys on ensi vuonnakin vaisua. Ennusteen taustalla on arvio, että kriisin selvittelyn vaikutukset suhdannekehitykseen jäävät pieniksi.

- Tänä vuonna maailmantalouden kehitys yllättää monet myönteisesti. Myönteistä kehitystä uhkaamaan on vähitellen nousemassa inflaatio, joka voi hidastaa erityisesti kehittyvien talouksien kasvua jo ensi vuonna, OP-Pohjola-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi.

Euroalueen inflaatio pysyy yli kahden prosentin tasolla lähivuosina. EKP voi vielä odottaa rauhassa, kunnes euroalueen velkakriisin pahin vaihe jää taakse ja talous elpyy turvallisesti, koska inflaation kiihtyminen johtuu ulkoisista syistä. Edellytykset koronnostolle alkavat olla koossa talvella 2011-2012.

OP-Pohjola-ryhmän ekonomistit odottavat EKP:n nostavan korkoa 2,25 prosenttiin vuoden 2012 loppuun mennessä. Markkinakorot nousevat vähitellen. Esimerkiksi 12 kuukauden euribor on vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä jo yli kahden prosentin ja vuoden 2012 lopussa yli kolme prosenttia.

Suomessa ripeää kasvua

Suomen talous kasvaa ripeästi myös vuonna 2011. OP-Pohjola-ryhmän ekonomistit ovat nostaneet tämän vuoden BKT:n kasvuennusteen 3,8 %:iin aiemmasta 3,3 %:sta. Vuoden 2012 BKT-ennuste on 3,3 %. Talouden kehitys on jo laajalla pohjalla, sillä niin vienti, yksityinen kulutus kuin investoinnitkin kasvavat hyvin. Vuonna 2012 talouden vauhti hidastuu hieman ennen kaikkea vientikehityksen vaimenemisen vuoksi.

Suomen BKT nousee keväällä 2012 yli aiemman huipputason. Myös työttömyys alenee vuoden 2012 aikana lähelle vuoden 2008 pohjalukemia. Keskimäärin työttömyysaste on ensi vuonna 6,8 %. Työllisten määrä on vuonna 2012 yli 60 000 henkeä suurempi kuin vuonna 2010.

Inflaatio nousee selvästi korkeammaksi kuin aiemmin on arvioitu. Uuden ennusteen mukanaan kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna 3,0 % ja ensi vuonna 2,8 %. Suurin syy korkeaan inflaatioon tänä vuonna ovat energian ja ruoan hinnat.

Reijo Heiskasen mukaan inflaation kiihtyminen ei ole lyhytaikainen piikki, sillä vuonna 2012 hintojen nousu leviää laajemmalle talouteen.

- Onneksi työllisyyden kasvu kompensoi kiihtyneen inflaation ostovoimaa heikentävän vaikutuksen, joten kulutus voi kasvaa kohtalaisesti.

- Suomen talouden suurimmat riskit liittyvät kustannuskehityksen karkaamiseen ja julkisen sektorin tiukasta menokurista lipsumiseen. Lyhyellä aikavälillä suurimmat uhkat ovat silti vientimarkkinoilla.

Lisätietoja: pääekonomisti Reijo Heiskanen, p. 010 252 8354

 

 

OP-Pohjolan suhdanne-ennuste 2011-2012

 

 

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän perustehtävänä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus. OP-Pohjola-ryhmän muodostavat yli 200 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöineen, joista suurin on pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj.