Valtioneuvosto

Talousarvioehdotus 2010: Lisärahoitusta poliisille sekä Maahanmuuttovirastolle

Lehdistötiedote   •   Syys 10, 2010 23:35 EEST

Hallituksen vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteeseen pyritään panostamalla rikoksia ja onnettomuuksia ennalta ehkäisevään toimintaan. Maahanmuutossa toteutetaan aktiivista ja vastuullista politiikkaa.

Hallitus esittää, että poliisille myönnettäisiin lisärahoitusta talousrikostorjuntaa kaksi miljoonaa euroa sekä Suojelupoliisille 850 000 euroa. Näillä toimenpiteillä pyritään tehostamaan talousrikostutkintaa ja toimeenpanemaan kansallinen terrorismin torjunnan strategia. Yleisen taloustilanteen takia harmaan talouden ja talousrikollisuuden määrä on lisääntynyt. Poliisin toiminnassa korostuu rikollisuuden ennaltaehkäisy.

Rajavartiolaitos keskittyy rikostorjunnassa laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan. Rajavartiolaitos myös kehittää automaattista rajatarkastustoimintaa. Rajavartiolaitoksen kalustoa uudistetaan suunnitelmallisesti.

Pelastustoimen kehittämisessä painotetaan pelastuslaitosten toiminnallista uudistamista sekä niiden valmiutta suoriutua tehtävistään toimintaympäristön muuttuessa. Pelastustoimen keskeisenä tavoitteena on vähentää onnettomuuksia, erityisesti tulipaloja ja palokuolemia. Hätäkeskusuudistus toteutetaan vahvistettujen linjausten mukaisesti.

Hallitus esittää, että Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin lisätään 2,8 miljoonaa euroa turvapaikkaprosessin aiheuttamiin kuluihin. Tällä lisäyksellä Maahanmuuttovirasto voi jatkaa 40 henkilön työsuhdetta määräaikaisesti. Tavoitteena on turvapaikkahakemusten käsittelyn tehostaminen ja näin säästöt vastaanoton kuluissa. Samalla tehostetaan prosessia viranomaisyhteistyöllä. Kotouttamislain uudistaminen viedään loppuun ja maahanmuuttajien kotouttamista tehostetaan.

Lisätietoja: erityisavustaja Kristiina Kokko, 071 878 8206, erityisavustaja Thomas Bergman, 071 878 8212, talousjohtaja Jukka Aalto, 071 878 8510