Staria Oyj

Talouselämän Tebatti puheenvuoro : Starian modernin taloushallinnon mahdollisuudet

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2013 10:51 EET

Kaikkia modernin taloushallinnon mahdollisuuksia ei usein hyödynnetä

Talousosastolla voitaisiin tehdä entistä parempia päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi, sen sijaan, että siellä pääasiassa katsotaan taaksepäin jo toteutuneita tapahtumia. Ei olekaan ihme, että taloushallinto-osasto on perinteisesti mielletty talousrutiinien hoitajaksi: laskujen ja palkkojen maksajaksi sekä raporttien työstäjäksi tilintarkastajaa ja verottajaa varten.  

Moderni taloushallinto kuitenkin tarjoaa paljon muutakin. Puhtaan talousdatan lisäksi se tarjoaa myös tietoa liiketoiminnan kaikilta alueilta: myynnistä, hankinnasta, logistiikasta, projekteista ja tuotannosta. Siis tietoa, jota organisaatio voi hyödyntää johtamisessa ja päätöksenteossa sekä tuottavuuden parantamisessa.  

Taloushallinnolla on perinteisesti ollut kaksi ongelmaa: sen tuottama tieto saapuu isolla viiveellä – edellisen kuukauden luvut saadaan tyypillisesti pitkällä seuraavan kuun puolella – ja raportointijärjestelmät ovat olleet staattisia eli käyttäjä ei ole ainakaan lyhyellä aikavälillä pystynyt itse vaikuttamaan siihen, mitä tietoja niistä saa ulos.

Konsernitasolla tietojen yhdistäminen ja ajantasaisen informaation saaminen on vieläkin tärkeämpää ja haastavampaa. Liian usein näitä tietoja joudutaan vielä yhdistämään taulukkolaskennan avulla.

Monille on yllätys, mitä kaikkea tietoa nykyjärjestelmistä saa, ja että järjestelmät soveltuvat myös pk-yrityksille. Johto voi nähdä yrityksen tilan aivan uudessa valossa vaikkapa edellisten vuosien avainlukujen pohjalta tehdyn rullaavan 12 kuukauden ennusteen perusteella. Tuore data on ajan tasalla koko ajan, ja tietoa voi hakea myös itse.

Talousosasto ei enää ole vain talousjohtoa, vaan koko organisaatiota varten. Esimerkiksi ylimmällä johdolla voi olla oma dashboard, johon on kerätty yrityksen johtamisen kannalta keskeinen informaatio. Myyntijohtaja voi seurata myynnin kehitystä ja tehokuutta, asiakaskannattavuutta ja -käyttäytymistä, annettuja alennuksia sekä tuotemenekkiä.  

Henkilötyöhön pohjautuvassa liiketoiminnassa johto voi esimerkiksi seurata kuukausi- ja tuntipalkkalaisten määriä ja arvioida tulevaa sijaistarvetta. Puolestaan varastopäällikkö voi hakea päivittäin ajantasaiset varastosaldot ja seurata varaston tilaa sekä kiertonopeutta.

Kun taloushallintoa uudistetaan, on tärkeää ymmärtää asiakkaan nykytila ja toimialan erityispiirteet. Vaikka taloushallinto onkin pitkälti lakisääteistä ja määrämuotoista, on jokaisella toimialalla omat erityispiirteensä. Kannattaakin pohtia, millaista tietoa – eli mitä tulisi raportoida – yrityksen päätöksentekijät tarvitsevat päätöksiensä tueksi. Uudistustyö on hyvä aloittaa hallituksen, toimitusjohtajan, talousjohtajan ja muiden avainhenkilöiden haastatteluilla.

Mervi Liukas

Director

Business Intelligence & Senior Advisor Services

Staria Oyj

Mervi Liukkaalla on yli 25 vuoden kokemus erilaisista talousjohdon tehtävistä. Hän on toiminut talousjohtajana sekä financial ja business controllerina. Mervillä on lisäksi yli 10 vuoden kokemus taloushallinnon kehittämisprojekteista projektipäällikkönä ja ohjausryhmätyöskentelystä sekä erilaisista taloushallinnon ja palvelujen kehittämiseen liittyvistä konsultointihankkeista vastuullisena konsulttina.


Staria yhdistää modernit taloushallinnon palvelut, toiminnanohjauksen ja Business Intelligence palvelut. Toisin kuin perinteiset taloushallinnon kumppanit Staria ei pelkästään tee tuloslaskelmaa vaan pureudumme syvemmälle liiketoimintaan ja etsimme sitä tietoa, jolla asiakkaamme kykenevät tekemään kilpailijoitaan parempia päätöksiä. www.staria.fi