Operaria Oy

Taloushallinnon rekrytointiyritys Operaria laajenee

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 09:59 EEST

Vuodesta 1999 toiminut Operaria Oy on tunnettu syvällisestä osaamisestaan taloushallinnon ammattilaisten rekrytoijana.  Yritys tuottaa myös pk-yritysten ja organisaatioiden kehittämispalveluita. ”Nyt yritys laajenee kahden uuden partnerin myötä myös myynnin, markkinoinnin ja vaativien asiakaspalvelutehtävien ammattilaisten rekrytointipaikaksi.”, kertoo Operarian perustaja TTM Ulla Partanen. ”Lisäksi käynnistämme myös vuokratyövoiman välityspalvelun.”

Operarian uudet osakkaat ekonomi Paula Peltolin ja MBA Markus Fabricius luovat kokemuksellaan ja osaamisellaan edellytyksen laajenemiselle. Molemmat ovat aikaisemmissa tehtävissään toimineet kansanvälisessä yritysympäristössä.

Paula Peltolinilla on monipuolinen taloushallinnon kokemus suomalaisissa ja ulkomaalaisomisteisissa yhtiöissä. Peltolinin erityisosaaminen on talouden toimintojen ja menetelmien käynnistäminen ja kehittäminen muutostilanteissa. Peltolin on toiminut talousjohtajana, johtoryhmän jäsenenä ja hallituksen sihteerinä eri kokoisissa yrityksissä.

Markus Fabriciuksella on laaja kokemus ja syvällinen osaaminen kansainvälisen markkinoinnin ja asiakaspalvelun eri tehtävistä. Hän on toiminut varustamoalalla hotelli- ja ravintolatoimen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä media-alalla toimitusjohtajana ja useissa kansainvälisissä start-up projekteissa. Fabricius on kokenut ihmisjohtaja ja palvelumuotoilun kehittäjä.

Operaria välittää palkanlaskijoita, kirjanpitäjiä, controllereita ja taloushallinnon avainhenkilöitä sekä kielitaitoisia myyjiä ja asiakaspalvelijoita asiakkailleen. Operaria hakee asiakkailleen myös myynti- ja markkinointipäälliköitä

Lisätietoja antaa Operaria:
Ulla Partanen puh 0400 409 008
Paula Peltolin, puh 050 411 08 29
Markus Fabricius, puh 0400 60 3327
www.operaria.fi

svenska:

Ekonomiledningens rekryteringsföretag Operaria utvidgar verksamheten

Ny aktör på marknaden för personaluthyrning

Personrekryteringsföretaget Operaria Oy har i över tolv år varit välkänt  för sitt djupa kunnande som rekryterare av professionell personal till företags- och ekonomiledningen. Företaget har också utvecklingstjänster för små och medelstora företag samt organisationer. ”Med två nya partners utvidgar företaget nu sin verksamhet till att omfatta även rekryteringstjänster inom försäljning, marknadsföring samt krävande kundtjänster”, berättar EM Ulla Partanen, som grundade Operaria 1999. ”Dessutom kommer vi att starta personaluthyrningstjänster.”

Operarias nya aktionärer, ekonom Paula Peltolin och MBA Markus Fabricius skapar med sin erfarenhet och sitt kunnande förutsättningar för utvidgningen av verksamheten. Båda två har tidigare verkat i internationell företagsmiljö. Paula Peltolin har ett mångsidigt kunnande från ekonomifunktioner i finländska och  utländska företag. Peltolins expertis är att starta upp ekonomifunktioner och –system; hon har varit medlem i ledningsgruppen och sekreterare för styrelsen i olika företag. Markus Fabricius har en bred erfarenhet och ett djupt kunnande i internationell marknadsföring och olika uppgifter inom kundservice. Han har fungerat som direktör för hotell- och restaurangverksamheten inom rederibranschen och varit medlem i ledningsgruppen. Fabricius har varit verkställande direktör inom mediabranschen och dragit flera internationella start-up projekt. Markus Fabricius är en erfaren ledare och utvecklare av servicedesign.

Operaria förmedlar löneräknare, bokförare, controllers, nyckelpersoner inom ekonomiförvaltningen samt språkkunniga försäljare och kundservice-personal till sina kunder. Operaria söker för sina kunder även försäljnings- och marknadsföringschefer.

Närmare information Operaria:
Ulla Partanen tfn 0400 409 008
Paula Peltolin  tfn 050 411 08 29
Markus Fabricius tfn 0400 60 3327
www.operaria.fi