Valtioneuvosto

Talouspolitiikan koordinaatio valtiovarainministereiden kokouksissa

Lehdistötiedote   •   Loka 16, 2010 11:40 EEST

EU:n talous- ja valtiovarainministerit kokoontuvat Luxemburgissa 18. ? 19.10.2010. Suomea kokouksissa edustaa valtiovarainministeri Jyrki Katainen.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuyn johtama työryhmä kokoontuu Luxemburgiin maanantaina 18.10. viimeistelemään loppuraporttiaan, joka annetaan lokakuun lopussa kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle. Loppuraportti ja Eurooppa-neuvoston siitä tekemät päätelmät ohjaavat komission syyskuun lopussa antamien, talouspolitiikan koordinaation tiivistämistä koskevien lainsäädäntöesityksien käsittelyä loppuvuonna. Suomi pitää tärkeänä, että loppuraportti tukee komission esitysten sujuvaa käsittelyä ja hyväksymistä neuvostossa.

Maanantaina kokoontuu myös euroryhmä, joka keskustelee talouspolitiikan hallinnointia koskevista komission esityksistä, rahoitusmarkkinoiden tilanteesta, kansainvälisten rahoituslaitosten vuosikokousten tuloksista sekä euroalueen valmistautumisesta G20-finanssiministereiden kokoukseen.

Eurooppa-neuvoston valmistelu - selvitys rahoituslaitosten vakausmaksusta ja uusista veroista

Ecofin-neuvosto keskustelee Eurooppa-neuvostolle annettavasta, rahoituslaitosten vakausmaksuja ja rahoitusmarkkinoiden uusia veroja koskevasta selvityksestä. Komissio antoi 7.10. finanssialan verotusta koskevan tiedonannon. Komission tarkoituksena on myös antaa kriisinhallintaa ja kriisinratkaisurahastoja koskevia lainsäädäntöehdotuksia alkuvuodesta 2011.

Aktiviteettipohjaisen veron (Financial Activities Tax) osalta Suomi kannattaa jatkoselvittelyä ja tukee hanketta varauksin. Suomi kannattaa ajatusta, että veroasiantuntijat tekevät perusteellisen selvityksen transaktioverosta. Vakausmaksujen yksityiskohtien päättämisessä tulee painottaa malttia ja huolellisuutta. Tilanne EU:ssa on vakausmaksujen osalta muuttumassa hajanaisemmaksi, kun jäsenvaltiot ottavat käyttöön omia ratkaisujaan. Tämän vuoksi Suomi pitää tärkeänä, että yhteisten periaatteiden laatimisessa edetään ripeästi.

Verotuskysymykset

Ecofin-neuvosto käsittelee hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla koskevaa direktiiviä. Suomi kannattaa hallinnollisen yhteistyön tehostamista ja pitää tärkeänä poliittisen yhteisymmärryksen saavuttamista tästä kysymyksestä. Suomi voi hyväksyä puheenjohtajamaan kompromissiehdotuksen.

Valtiovarainministerit keskustelevat lisäksi käännetystä arvonlisäverotuksesta. Italia, Saksa ja Itävalta ovat pyytäneet lupaa soveltaa käännettyä verovelvollisuutta matkapuhelimiin ja elektronisiin piireihin ja Yhdistynyt kuningaskunta on pyytänyt lupaa pidentää oman poikkeuslupansa voimassaoloaikaa. Suomi voi hyväksyä puheenjohtajan kompromissiehdotuksen.

Liettuan ja Romanian toimet liiallisen alijäämän poistamiseksi

Ecofin-neuvosto päätti heinäkuussa 2009, että Liettuassa ja Romaniassa on liiallinen alijäämä. Molemmille maille annettiin helmikuussa 2010 uudet liiallisen alijäämän korjaamista koskevat suositukset ja niiden pohjalta tehtyjä toimia arvioidaan nyt Ecofin-neuvostossa. Suomi voi yhtyä komission arvioon, että sekä Liettua että Romania ovat ryhtyneet vaatimusten mukaisiin toimiin liiallisen alijäämän korjaamiseksi.

G20-ministerikokouksen valmistelu

Ecofin-neuvoston on määrä hyväksyä päälinjaukset G20-finanssiministereiden Etelä-Koreassa 21. - 23.10. pidettävää kokousta sekä samalla myös marraskuun G20-huippukokousta varten. Näissä kokouksissa on määrä käsitellä mm. globaalia taloustilannetta, G20-kasvukehikkoa, rahoitusmarkkinoiden sääntelyä sekä todennäköisesti myös Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) hallintouudistuksia.

Neuvoston kokouksessa on tarkoitus hyväksyä myös päätelmät korkea-asteen koulutuksesta julkisten varojen tehokkaan käytön näkökulmasta sekä kansallisia budjettikehikkoja koskevista parhaista käytännöistä.

 

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Martti Salmi, puh. 09 160 32516 tai 0400 510 304.