Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset 2010–2011 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella

Lehdistötiedote   •   Loka 15, 2010 11:29 EEST

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset 2010 - 2011 otetaan
käyttöön koko maassa viikolla 42 porrastetusti pohjoisesta alkaen. Rajoitukset tulevat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella Liikenneviraston 11.10.2010 päätöksen mukaisessa laajuudessa viimeistään keskiviikon 20.10.2010 aikana. Merkkien vaihto aloitetaan maanantaina 18.10.2008.

Liikennevirasto on päättänyt tulevan talven ja pimeän ajan nopeus-rajoitusjärjestelystä tieliikennelain 25 §:n 1 momentin sekä liikenne- ja viestintäministeriön 27.8.2004 antaman yleisohjeen ja 20.9.2006
kirjeen perusteella.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle jää talviajan 100km/h tieosuuksia noin 690 km

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h nopeusrajoitus alenee 80 km/h:ssa noin 1 740 tiekilometrillä talvikauden ajaksi.
Kainuun osuus on noin 620 km. Lisäksi maanteille asetetaan 70 km/h
-rajoituksia 144 tiekilometrille. Maanteille jää talviajaksi 692 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia. Kainuussa näitä teitä on 260 km.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa talviajan 80km/h nopeusrajoituksiin ei tule muutoksia edellistalveen verrattuna. Kainuussa valtatie 5:llä jatketaan 100km/h osuutta noin 12 kilometriä Suomussalmen pohjois-puolella. Talviajan 70km/h rajoitusta jatketaan maantiellä 8300 välille Hiukkavaara - Sanginsuu. Uusi talviaikainen 70 km/h -rajoitus otetaan käyttöön maantiellä 8250 välillä Kylmälä - Tuppu.

Tulevalla talvikaudella on alueellamme yhteensä 144 km alennettua 70km/h nopeusrajoitusta kapeilla ja suhteellisen paljon raskasta liikennettä välittävillä maanteillä, joilla on myös tienvarsiasutuksesta johtuvaa kevyttä liikennettä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien vähenemiseen 

Tutkimusten mukaan talvirajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähentyvät samoin pakokaasupäästöt. Talvirajoituksilla on myös
huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Talviajan nopeusrajoitusten seurantatutkimuksen mukaan turvallisuuteen alennettu nopeusrajoitus on vähentänyt henkilövahinko-onnettomuuksia keskimäärin 28 % verrattuna teihin, joilla 100 km/h  -rajoitus on ollut myös talviaikana voimassa. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta vaikutus oli 36 % (LVM:n julkaisu 9/97). Laskennallinen arvio on 15 liikennekuolemaa ja noin 50 henkilövahinko-onnettomuutta vuosittain Suomen maantieliikenteessä. 

Lisätietoja antavat liikenneturvallisuusvastaava Heino Heikkinen
puh. 040 518 6325 tai liikenneturvallisuusasiantuntija Tarja Jääskeläinen puh. 0400 282 152.

LIITTEET     
Kartta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksista
Kartta koko maan tieosuuksista, joille jää talviajaksi nopeusrajoitus 100 km/h.