Talvivaaran Kaivososakeyhtiö

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ostaa 4 % Talvivaara Sotkamo Oy:n osakekannasta Outokumpu Mining Oy:ltä

Lehdistötiedote   •   Kesä 01, 2011 12:29 EEST

Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 1.6.2011 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj lisää omistustaan kaivostoimintaa harjoittavassa tytäryhtiössään Talvivaara Sotkamo Oy:ssä ostamalla 4% osakekannasta Outokumpu Mining Oy:ltä 60 miljoonalla eurolla Optio ostaa Outokumpu Mining Oy:n jäljelle jäävät 16% Talvivaara Sotkamo Oy:n osakkeista 240 miljoonalla eurolla Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "yhtiö") on tänään allekirjoittanut sopimuksen Outokumpu Mining Oy:n ("Outokumpu Mining") ja tämän emoyhtiön Outokumpu Oyj:n kanssa 4% lisäomistuksen ostamiseksi Talvivaara Sotkamo Oy:ssä ("Talvivaara Sotkamo"), Talvivaaran kaivostoimintaa harjoittavassa tytäryhtiössä. Kaupan seurauksena Talvivaaran osakeomistus Talvivaara Sotkamossa nousee 80%:sta 84%:iin, ja Outokumpu Miningin osakeomistus laskee 16%:iin. Kauppahinta 4%:n osakeomistukselle on 60 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan Talvivaaran kassavaroilla sekä käytettävissä olevilla rahoitusjärjestelyillä. Samassa yhteydessä Talvivaara on solminut Outokumpu Miningin ja Outokumpu Oyj:n kanssa optiosopimuksen ("optio"), jonka perusteella Talvivaaralla on yksinoikeus ostaa Outokumpu Miningin jäljelle jäävät 16% Talvivaara Sotkamon osakkeista 240 miljoonalla eurolla 31.3.2012 mennessä. Päätös option käytöstä on Talvivaaran yksinomaisessa harkinnassa, ja se voi käyttää option yhdessä tai useammassa erässä. Mikäli yhtiö päättää käyttää option, kokonaan tai osittain, asianmukaisia järjestelyitä lunastushinnan rahoittamiseksi harkitaan option käytön yhteydessä, ottaen huomioon jatkuva edistyminen tuotannon ylösajossa sekä yhtiön yleisen rahoitusaseman kehitys. Talvivaaran osakkeenomistajien kannalta kaupan odotetaan kasvattavan sekä osakekohtaista tulosta että nettoarvoa kuluvana tilikautena. Talvivaara on saanut tiedon, jonka mukaan tämän kaupan yhteydessä Solidium Oy on sopinut ostavansa Outokumpu Oyj:n osakeomistuksen Talvivaarassa, joka edustaa4,3% kaikista Talvivaaran liikkeeseen lasketuista osakkeista. Merrill Lynch International toimi Talvivaaran  taloudellisena pääneuvonantajana ja  Liberum Capital yhtiön taloudellisena neuvonantajana. White & Case toimi yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä: "Tämän kaupan tuloksena Talvivaaran omistus Talvivaara Sotkamossa kasvaa, ja näin ollen myös yhtiön osuus tytäryhtiön tuottamasta kassavirrasta on entistä suurempi. Tämän merkitys korostuu tuotannon ylösajon jatkuessa ja harkitessamme tulevaisuuden laajenemismahdollisuuksia. Myös Talvivaaran yhtiörakenne selkenee kaupan myötä entisestään. Tänään julkistettu kauppa on loistava uutinen Talvivaaran osakkeenomistajille. Outokumpu on ollut arvokas yhteistyökumppani ja rakentava osakkeenomistaja Talvivaaralle ja Talvivaara Sotkamolle aina yhtiön perustamisesta alkaen ja läpi kehityksemme tuottavaksi kaivokseksi. Olemme iloisia, että Outokumpu on voinut olla osallisena kaivoksen jatkuvassa onnistuneessa kehityksessä ja sitä seuranneessa merkittävässä arvonnousussa. Tämänhetkisten olosuhteiden valossa uskomme, että Outokumpu Miningille jäävää 16%:n osakeomistusta  koskevan option käyttäminen olisi yhtiölle hyödyllistä, sillä se mahdollistaisi konsernirakenteemme täydellisen integraation. Näin ollen odotamme käyttävämme option yhdessä tai useammassa erässä 31.3.2012 mennessä riippuen kuitenkin vallitsevista markkinaolosuhteista ja hyväehtoisen rahoituksen saatavuudesta." LISÄTIETOJA Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. 020 71 29 800 Pekka Perä, toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde, rahoitus- ja talousjohtaja Talvivaara Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla. Biokasaliuotuksella metalleja voidaan rikastaa matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti. Talvivaaran esiintymät Sotkamossa muodostavat yhden Euroopan suurimmista tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Kaivoksen toiminnan arvioidaan jatkuvan useita kymmeniä vuosia. Yhtiö on tehnyt 10 vuoden myynti- ja ostosopimuksen koko nikkeli- ja kobolttituotannostaan Norilsk Nickelin kanssa sekä pitkäaikaisen sinkin tuotevirtasopimuksen Nyrstarin kanssa. Talvivaaran osakkeet noteerataan Lontoon pörssin päälistalla ja NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö kuuluu FTSE 250 -indeksiin. Lisätietojawww.talvivaara.com Outokumpu Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita. Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietojawww.outokumpu.com Merrill Lynch International toimii yksinomaan yhtiön eikä kenenkään muun lukuun, eikä ole vastuussa kenellekään muulle paitsi yhtiölle Merrill Lynch Internationalin asiakkailleen tarjoamasta turvasta tai transaktioon liittyvästä neuvonannosta. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj pörssitiedote 01062011: http://hugin.info/136227/R/1520516/456869pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj via Thomson Reuters ONE [HUG#1520516]