Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Talvivaaran Optio-oikeudet 2007

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 00:48 EEST

Talvivaaran   Kaivososakeyhtiö   Oyj:n  vuoden  2007 optio-ohjelmaan  kuuluvilla
optioilla  2007A on  1.7. -  31.8.2010 välisenä  aikana merkitty yhteensä 5 000
yhtiön  osaketta.  Koko  merkintähinta,  13 619,85 euroa,  kirjataan  sijoitetun
vapaan    oman    pääoman   rahastoon.   Merkintöjen   seurauksena   Talvivaaran
Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden määrä nousee 245 316 718 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien  perusteella  merkityt  osakkeet  merkittiin  kaupparekisteriin
16.9.2010. Uudet  osakkeet  tuottavat  omistajilleen  osakkeenomistajan oikeudet
rekisteröintipäivästä lähtien.

Optio-oikeuksien  perusteella  merkityt  osakkeet  ovat  kaupankäynnin  kohteena
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.9.2010.

Osakkeiden   merkintäaika   optio-oikeuksilla  2007A alkoi  1.4.2010 ja  päättyy
31.3.2012. Optio-oikeuksilla   2007A on   31.8.2010 mennessä  merkitty  yhteensä
140 000 osaketta ja merkitsemättä oli 2 193 100 osaketta.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa:

www.talvivaara.com

tai
www.evli.com/web/FI/en/private-clients-and-companies/other-services/incentive-pr
ograms/talvivaara


Lisätietoja:
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj puh. 020 71 29 800
Pekka Erkinheimo, Kaupallinen johtaja
Saila Miettinen-Lähde, talousjohtaja


Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Talvivaaran     Kaivososakeyhtiö     tähtää    kansainvälisesti    merkittäväksi
perusmetallien  tuottajaksi,  joka  keskittyy  ensisijaisesti nikkelin ja sinkin
tuotantoon  biokasaliuotuksena  tunnetun  tekniikan  avulla. Biokasaliuotuksella
metalleja   voidaan   rikastaa   matalapitoisestakin   malmista  taloudellisesti
kannattavasti.  Talvivaaran  esiintymät  Sotkamossa  muodostavat  yhden Euroopan
suurimmista     tiedossa     olevista    sulfidisen    nikkelin    esiintymistä.
Mineraalivarannot  riittävät vähintään 46 vuoden tuotantoon. Yhtiö on tehnyt 10
vuoden  myynti- ja ostosopimuksen koko nikkeli- ja kobolttituotannostaan Norilsk
Nickelin     kanssa     ja    solminut     pitkäaikaisen    tuotevirtasopimuksen
sinkkituoannostaan Nyrstar NV:n kanssa. Talvivaaran osakkeet noteerataan Lontoon
pörssin päälistalla ja NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö kuuluu FTSE 250 -indeksiin.
Lisätietoja www.talvivaara.com.[HUG#1444754]

Talvivaaran Optio-oikeudet 2007 16.09.2010:
http://hugin.info/136227/R/1444754/388327.pdf