Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Talvivaaran päästöt eivät ole kohottaneet vesistöjen raskasmetallipitoisuuksia Pohjois-Savossa

Lehdistötiedote   •   Tammi 19, 2012 12:31 EET

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on saanut uusia tutkimustuloksia Talvivaaran kaivoksen kuormituksen aiheuttamista vedenlaatumuutoksista Pohjois-Savossa. Natrium- ja sulfaattipitoisuuksien lisäksi joulukuussa 2011 otetuista vesistönäytteistä on nyt selvitetty myös metallipitoisuudet. Yleisesti ottaen Laakajärven metallien pitoisuustaso ei ole kohonnut, kun tuloksia verrataan järven yläpuolisen vertailualueen pitoisuuksiin. Pohjois-Savon ELY-keskus jatkaa seurantaa.