Energiateollisuus

Tammikuun kaukolämmön kulutus ennätyksellinen

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2010 09:39 EET

Kaukolämmön kulutus oli tammikuussa ennätyksellinen. Vuosikymmenen kylmimmän tammikuun vuoksi kaukolämpöä kului yli 25 prosenttia normaalia enemmän, selviää Energiateollisuus ry:n (ET) tilastoista. Kaukolämpöä kului tammikuussa 5 985 GWh, joka oli 32 prosenttia vuodentakaista enemmän. Edellinen kuukausikulutuksen ennätys on tammikuulta 2003, jolloin kaukolämmön kulutus ylitti 5100 GWh.

Kaukolämmön laskutus oli 295 miljoonaa euroa. Kylmä sää aiheutti tammikuun kaukolämpökustannuksiin lisäystä 54 miljoonaa euroa. Kaukolämmitettyjen asuintalojen lämmityskustannukset nousivat noin 22 prosenttia, keskimäärin lähes 24 senttiä neliöltä normaalia tammikuuta korkeammiksi. Kerrostalon asuntokohtainen kaukolämpölasku oli siten 19 euroa ja omakotitalon 36 euroa normaalia suurempi.

 

Noin puolet rakennuskannasta on liitetty kaukolämmitykseen. Suurimmissa kaupungeissa kaukolämmön osuus on yli 90 prosenttia. Suomessa on noin 1,3 miljoonaa kaukolämmitettyä asuntoa ja kaukolämpötaloissa asuu yli 2,6 miljoonaa ihmistä. Valtaosa julkisista rakennuksista on kaukolämmitettyjä.

Normaalivuosi ja -kuukausi määritellään Suomessa keskiarvoksi vuosien 1971-2000 lämpötiloista. Lämmitysenergian kulutusta eri kuukausien tai vuosien välillä voidaan vertailla Ilmatieteen laitoksen laskemien lämmitystarvelukujen avulla. Lämmitystarveluvun käyttö perustuu siihen, että lämmitykseen kuluva energiankulutus on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilan erotukseen. Lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen kunkin kuukauden päivittäisten sisä- ja ulkolämpötilojen erotus. Yleisimmin käytetään lämmitystarvelukua S17, joka lasketaan +17°C:ksi oletetun sisälämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotuksen perusteella.

Liitteet:  
Kaukolämmön kulutus -graafi

Lisätiedot: 
Asiantuntija Mirja Tiitinen, puh. 050 434 6994 begin_of_the_skype_highlighting              050 434 6994      end_of_the_skype_highlighting