Aluehallintovirasto

Tampereen kaupungille huomautus Koukkuniemen vanhainkodin henkilökunnan määrästä

Lehdistötiedote   •   Loka 19, 2010 11:20 EEST

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon, aiemmin Länsi-Suomen lääninhallitukseen on tullut kaksi kantelua riittämättömästä hoitohenkilöstöstä Koukkuniemen vanhainkodissa. Vuoden 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen ja vuoden 2009 vanhusten ympärivuorokautisen hoivan ja palvelujen valvontaohjelman mukaan, ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa toteutettaessa on huolehdittava, että siinä toteutuu asiakkaan ihmisarvoinen kohtelu. Lisäksi hoidosta ja hoivasta vastaavaa, ammattitaitoista henkilökuntaa tulee olla riittävästi. Suositukset tarkoittavat todellista hoitohenkilökunnan määrää, jossa poissaolevien osuus korvataan sijaisilla.  Koukkuniemessä on ollut vaikeuksia toteuttaa ympärivuorokautisessa hoidossa edes tyydyttävää henkilöstömitoitusta, sillä Tampereen kaupunki ei ole palkannut aina sijaisia henkilökunnan poissaolojen vuoksi.

Koukkuniemessä 14 hoitajan vaje 

Tampereen kaupunki ei ole toteuttanut vanhainkotihoidossa muistisairaiden asukkaiden tarvitsemaa korkeampaa henkilöstömäärää, mikä suositusten mukaan on 0,7 työntekijää asukasta kohden. Tampereen kaupungin tuleekin lisätä seitsemän hoitajaa muistisairaille hoitoa antaville osastoille.

Kaupunki on esittänyt, että hoitotyön henkilöstömäärään luettaisiin vanhustyöhön osallistuvien laitoshuoltajien työpanos. Aluehallintovirasto toteaa, että ettei avustavia laitoshuoltajia voida laskea hoitohenkilöstöön, koska muuta henkilökuntaa tarvitaan vielä seitsemän työntekijää nykyistä enemmän.

Aluehallintovirasto on hoitohenkilöstön vähäisyyden vuoksi antanut Tampereen kaupungille huomautuksen hoitohenkilöstön määrän lisäämisestä 14 hoitajalla helmikuun alkuun 2011 mennessä. Tampereen kaupungin tulee antaa joulukuun loppuun 2010 mennessä aluehallintovirastolle selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se on asiassa ryhtynyt.

Lisätietoja : sosiaalitarkastaja Riitta Heinonen 050-372 8360