Tampereen Yliopisto

TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTTAA 1.11.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2010 10:46 EET

Luovaksi asiantuntijaksi kasvaminen alkaa koulutuksessa
Nopeatempoinen työelämä edellyttää toimijoiltaan vahvaa osaamista, sitoutumista, luovuutta ja innovatiivisuutta. Luovan toiminnan mahdollisuudet voivat kuitenkin olla uhattuina. Luovuus, ammatillinen identiteetti ja työhyvinvointi tarvitsevat tuekseen toimivan työyhteisön ja tasa-arvoisen ilmapiirin. Mahdollisuudet vahvan ammatti-identiteetin ja luovuuden rakentumiseen tulee turvata jo koulutusvaiheessa.
Työelämän tutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa torstaina 4.11. julkaistavassa uutuuskirjassa Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus kuvataan työelämässä edellytettävää asiantuntijuutta, asiantuntijuuden kehittymistä ammatillisessa koulutuksessa sekä oppimisen edellytyksiä ja haasteita. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten työelämän kovenevat vaatimukset näkyvät yksittäisen työntekijän hyvinvoinnissa ja miten ammatillisen identiteetin kehittymisen edellytykset voidaan turvata. Kirjassa pohditaan myös yhteisöllisen luovuuden ja innovatiivisuuden ehtoja ja haasteita.
Kirja on omistettu kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen professori Anneli Eteläpellolle hänen täyttäessään 60 vuotta syksyllä 2010.
Juhlakirjan julkistamisseminaari on perjantaina 12.11.2010 klo 12.30 - 16.00 Jyväskylän yliopistossa Musica-rakennuksessa, M 103.
Lisätietoa:
Kaija Collin 014 260 1675, kaija.m.collin@jyu.fi
Helena Rasku-Puttonen  014 260 1812, helena.rasku-puttonen@jyu.fi
Päivi Tynjälä 014 260 3219, paivi.tynjala@jyu.fi
Julkistettava teos:
Kaija Collin, Susanna Paloniemi, Helena Rasku-Puttonen ja Päivi Tynjälä (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus - Koulutuksen ja työelämän näkökulmia. Helsinki: WSOYpro.
Lisätietoja työelämän tutkimuspäivistä:
http://www.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat/
--
Tampereen yliopisto
Viestintäyksikkö
33014  TAMPEREEN YLIOPISTO

Puh. (03) 3551 7902
Sähköposti: viestinta@uta.fi
Mediatiedotteet: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet