Tampereen Yliopisto

TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTTAA 1.2.2011

Lehdistötiedote   •   Helmi 01, 2011 10:43 EET

Poliittisen johtajuuden kriteerit - aineksia pääministeriehdokkaiden arviointiin
Seminaari poliittisesta johtajuudesta

Torstaina 10.2.2011 klo 12 - 16 Tampereen yliopiston salissa K103 Linna, Kalevantie 5

Politiikasta raportointi on mediassa nykyään hyvin henkilökeskeistä, minkä takia johtavat poliitikot ovat runsaasti julkisuudessa. Heitä ja heidän toimintaansa arvioidaan ja kommentoidaan lehdissä hyvin monella tavalla. Silti kaikkein eniten painoarvoa lehdissä annetaan poliittiselle ammattitaidolle. Muita keskeisiä arvioinnin kohteita ovat poliittisten suhteiden ylläpitäminen, poliitikon viestintätaidot, hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa ja luottamuksen rakentaminen.

Johtavat poliitikot näyttävät saavan julkisuutta hyvin epätasaisesti, ja johtavista naispoliitikoista kirjoitetaan lehdissä selvästi miehiä vähemmän. Lisäksi Timo Soini sai puolueen kokoon suhteutettuna runsaasti julkisuutta jo vuonna 2008. Puolueiden puheenjohtajat itse korostavat työssään viestintäosaamista ja johtamistaitoja. He tuntevat haasteelliseksi sen, että on oltava koko ajan tavoitettavissa ja kaikesta on oltava mielipide. Sekä lehtijutut että puheenjohtajien näkemykset kertovat politiikan henkilöitymisestä ja medioitumisesta sekä poliitikon yksityiselämän kietoutumisesta osaksi politiikan tekemistä.

Nämä tulokset selviävät tutkimuksesta Johtajuuden haasteet medioituvassa politiikassa, jonka päätösseminaarista on kysymys. Projektissa on tarkasteltu sanomalehdissä annettua kuvaa poliittisesta johtajuudesta ja haastateltu kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. 

Tutkimuksessa on tarkasteltu, kuinka paljon eri johtavat poliitikot sanomalehdissä esiintyvät, miten heitä kuvaillaan ja arvioidaan artikkeleissa sekä millaisia viestinnällisiä haasteita he kohtaavat. Lisäksi seminaarissa esitellään tapaustutkimukset ulkoministeri Stubbin imagosta, viime kuntavaaleista ja poliittisista naisjohtajista.

Projektin johtaja on puheviestinnän professori Pekka Isotalus Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksiköstä. Tutkimusta on rahoittanut Helsingin Sanomain Säätiö. Seminaari on kaikille avoin.

Seminaarin ohjelma:
http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/ilmoitus.html?v=2011&kk=2&id=57399

Lisätietoja seminaarista antaa professori Pekka Isotalus, 050 360 5221, 

-- Tampereen yliopisto Viestintäyksikkö 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Puh. (03) 3551 7902 Sähköposti: viestinta@uta.fi Mediatiedotteet: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet
pekka.isotalus@uta.fi.