Tampereen Yliopisto

TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTTAA 13.6.2011

Lehdistötiedote   •   Kesä 14, 2011 13:29 EEST

Tampereen yliopisto tukee julkisrahoitteisten palvelujen tutkimusta

Kutsu Julkisrahoitteiset palvelut -tutkimusohjelman esittelyyn
Torstaina 16.6. klo 15.15 - 17.00
Tampereen yliopiston Linna -rakennuksen luentosali K103, Kalevantie 5

Suomi on tilanteessa, josta päättäjiä ja kansalaisia on jo vuosikymmeniä varoitettu. Sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat siirtyneet tai siirtymässä eläkkeelle, ja julkisten palvelujen rahoituksesta on muodostumassa keskeinen ongelma. Yhä pienempi osa väestöstä joutuu kantamaan vastuun suuremman väestönosan hyvinvoinnista. Tarvitaan innovatiivisia palvelujen rahoituksen, organisoinnin ja tuottamisen ajattelutapoja sekä asiakas- ja kansalaislähtöisen toiminnan malleja. Tarvitaan kokonaan uudenlaista tieteellistä ymmärrystä julkisen ja yksityisen sektorin muuttuvasta suhteesta yhteiskunnassa.

Tampereen yliopisto vahvistaa rooliaan kestävän hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksessa. Yliopisto rahoittaa 550 000 eurolla julkisrahoitteisiin palveluihin sekä julkisen ja yksityisen sektorin rajapintaan kohdistuvaa tutkimusta. Panostus korostaa julkisrahoitteisten palvelujen tutkimusta ja koulutusta yhtenä Tampereen yliopiston strategisena painopistealueena.

Tampereen yliopistossa on Suomen suurin ja vaikuttavin hallinnon, yhteiskunnan sekä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen keskittymä, joka yhdessä liiketoimintaosaamisen kanssa avaa uudentyyppisiä näkökulmia julkisrahoitteisiin palveluihin kohdistuvaan tutkimukseen ja koulutukseen. Tampereen yliopisto tukee päättäjiä ja kansalaisia kestävyysvajeen paikkaamisessa tarjoamalla ajankohtaista tutkimustietoa julkisrahoitteisista palveluista sekä tuomalla keskusteluun uudenlaisia ajattelun välineitä.

Tampereen yliopiston Julkisrahoitteiset palvelut -tutkimusohjelman muodostavat kuusi hanketta:

1. Palvelutuotanto julkisen ja yksityisen rajapinnassa: toiminnan ja sääntelyn dynamiikka. Akatemiaprofessori Pertti Alasuutari ja tutkimusryhmä, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.

2.      2. Who Provides, Who Pays and Who Benefits? Elder Care Policies in Transition. Professori Anneli Anttonen ja tutkimusryhmä, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.

3.      3. Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet. Professori Marja Jylhä ja tutkimusryhmä, Terveystieteiden yksikkö.

4.      4. Hyvinvointipalvelujen monituottajuus palvelujärjestelmän hallinnan ja palvelujen tasavertaisen saatavuuden näkökulmasta. Professori Juhani Lehto ja tutkimusryhmä, Terveystieteiden yksikkö.

5.      5. Strateginen talouden hallinta julkisrahoitteisissa palveluissa. Professori Jarmo Vakkuri ja tutkimusryhmä, Johtamiskorkeakoulu.

6.      6. New service economy perspectives for publicly-funded and -provided servicesTutkimusjohtaja Pekka Valkama ja tutkimusryhmä, Johtamiskorkeakoulu.

Esittelytilaisuuden ohjelma to 16.6. Linna K103, Kalevantie 5

15.15 Tilaisuuden avaus
Hannele Palukka, projektipäällikkö, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto

15.20 Strateginen talouden hallinta julkisrahoitteisissa palveluissa
Jarmo Vakkuri, professori, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto

15.50 Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet
Marja Jylhä, professori, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

16.20 Kommenttipuheenvuoro
Päivi Sillanaukee, ylijohtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

16.40 Keskustelua

16.55 Tilaisuuden päättäminen
Juhani Lehto, professori, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lisätietoja tutkimusohjelmasta antaa projektipäällikkö Hannele Palukka, puh. 040 190 7712.

Tutkimusohjelman verkkosivut: http://www.uta.fi/projektit/task/

-- Tampereen yliopisto Viestintäyksikkö 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Puh. (03) 3551 7902 Sähköposti: viestinta@uta.fi Mediatiedotteet: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet