Tampereen Yliopisto

TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTTAA 22.11.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2010 12:17 EET

Geriatrian professori Jaakko Valvanne:
Geriatrit etulinjaan - virkoja päivystyspisteisiin!
- Geriatrin virkoja pitäisi palvelujärjestelmässä kohdentaa niin, että ne painottuisivat nykyistä enemmän etulinjaan, kuten päivystyspisteisiin, ehdottaa geriatrian professori Jaakko Valvanne Tampereen yliopistosta.
Geriatrit eli vanhusten hoitoon erikoistuneet lääkärit voisivat tuolloin tunnistaa iäkkäiden potilaiden epämääräisten oireiden taustalta pikaista hoitoa vaativat sairaustilat ja luoda kokonaisvaltaiseen arvioon perustuen edellytykset vanhusten nopeammalle toipumiselle ja kuntoutumiselle.
- Iäkkäiden ihmisten oireiden ja kliinisten löydösten tulkinta vaatii erityisosaamista, Valvanne toteaa.

Geriatrisina potilaina pidetään monisairaita, raihnaita ikäihmisiä, joilla on runsas lääkitys. Yli 80-vuotiaista 10 - 20 prosenttia kuuluu tähän ryhmään.
- Geriatriaa tarvitaan, jotta monisairaat ja hauraat ikäihmiset saisivat mahdollisimman hyvän hoidon ja kuntoutuksen sitä tarvitessaan. Geriatriaa tarvitaan myös ennaltaehkäisevien toimien suunnitteluun, hoitoketjujen parantamiseen ja palvelujärjestelmän kehittämiseen. Alan tutkimusta taas tarvitaan, jotta ymmärryksemme iäkkäiden ihmisten sairauksista, tarkoituksenmukaisesta hoidosta ja palveluprosessien toimivuudesta lisääntyisi.
- Myös erikoissairaanhoidossa pitäisi olla nykyistä enemmän geriatrin virkoja. Erikoissairaanhoitoon tulisi perustaa geriatrisia tai ortogeriatrisia yksiköitä ja niihin geriatrin virkoja.
Geriatrian opetusta annetaan Tampereen yliopiston lisäksi myös Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistoissa. Alan koulutustilannetta voidaan Valvanteen mielestä pitää kohtuullisen hyvänä. Kaikkiin geriatrian erikoislääkärin pätevyyttä edellyttäviin virkoihin ei silti löydy hakijoita.
- Geriatrian arvostus oli urani alkuvaiheessa hyvin vähäinen. En esimerkiksi itse jaksanut istua geriatrian luennoilla, Valvanne tunnustaa.

- Nykyään tilanne on aivan toinen. Geriatria on yksi suosituimmista erikoitumisaloista; ei toki huippusuosittu, mutta pistesijoilla kuitenkin.

Valvanne pitää juhlaluentonsa (aiemmalta nimeltään virkaanastujaisesitelmä) Tampereen yliopistossa tiistaina 23. marraskuuta klo 14 alkavassa tilaisuudessa. Paikkana on yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen iso luentosali, Medisiinarinkatu 3. (Tampereen yliopiston Kaupin kampuksen kartta: http://www.uta.fi/kuvat/kaupinkampus.pdf)
Juhlaluennon otsikkona on Miksi tarvitaan geriatriaa?
Geriatrian professorin tehtävä lääketieteellisessä tiedekunnassa perustettiin, kun Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Tampereen Tuberkuloosisäätiö olivat lahjoittaneet Tampereen yliopistolle viideksi vuodeksi varat geriatrian professorin tehtävää varten.
Tampereen yliopiston rehtori nimitti kesäkuussa.2010 geriatrian professorin tehtävään lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Jaakko Valvanteen määräajaksi 1.9.2010 - 31.12.2014.
Valvanne on valmistunut lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi Helsingin yliopistosta 1992. Hän on työskennellyt muun muassa Kustaankartanon vanhustenkeskuksen (aik. vanhainkoti) ylilääkärinä ja johtajana ja Helsingin sosiaaliviraston ja terveysviraston vanhuspalveluprojektin (VAPRO) projektipäällikkönä sekä vanhusten palvelujen johtajana ja senioripalvelujen kehittämisjohtajana Espoossa.
Lisätietoja:
Professori Jaakko Valvanne, 040 190 9727, jaakko.valvanne@uta.fi
--
Tampereen yliopisto
Viestintäyksikkö
33014  TAMPEREEN YLIOPISTO

Puh. (03) 3551 7902
Sähköposti: viestinta@uta.fi
Mediatiedotteet: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet