Tampereen Yliopisto

TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTTAA 26.10.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 11:01 EEST

Kasvatustieteen professori Pauli Kaikkonen:
Kieli muovaa ihmisen identiteettiä

Kieli muovaa ihmisen identiteettiä usealla tavalla. Lapsuudesta peräisin oleva kaksi- tai monikielisyys rakentaa identiteettiä toisin kuin yksikielisen lapsuuden jälkeinen kaksi- tai monikielisyys.

Lähes kaikki valtiot ovat monikielisiä, virallisestikin. Samoin enemmän kuin puolet maailman ihmisistä on monikielisiä. Monikielinen on jokainen ihminen, joka käyttää kahta tai useampaa kieltä arkielämän viestintätilanteissa toimivalla tavalla.

Kieli ja identiteetti ovat olennaisesti sidoksissa toisiinsa. Kasvatustieteen professori Pauli Kaikkonen löytää kielelle yksilön näkökulmasta neljä erityistä identifioitumispintaa.

- Äidinkielensä kautta ihminen /identifioituu lokaalisesti/ oppien tietyn maan ja  alueen ajattelumallin.

- Globaali identifioitumispintamme on englanti, jonka kautta /identifioidumme maailmaan/. Englanti on yleiskieli, jota käytämme kansainvälisessä toiminnassamme. Globaali kieli on myös talouden ja vallan kieli. Olen joskus pohtinut, voisiko Kiinan talousmahti kasvaa vuosikymmenien kuluttua niin suureksi, että kiina nousisi englannin rinnalle tai jopa korvaisi sen, Kaikkonen sanoo.

- Oman identifioitumispintansa muodostavat /raja-alueiden naapurikielet/, Suomessa venäjä, ruotsi ja, Pohjois-Suomessa, norjan kieli. Näen rajapinnan kielikysymyksen ruokkivan viime aikojen venäjän kielen kouluopiskeluun liittyvää keskustelua.

- Neljäntenä on /vähemmistökielten identifioitumispinta/. Suomessa vähemmistökieliä ovat ruotsin ohella saame, romanikieli, viittomakieli, ja maahanmuuttajien kielet, kuten venäjä tai somali. Ne ovat yleensä puhujiensa äidinkieliä. Toisilla niistä on yhteiskunnan virallinen status, toiset ovat muuttajien kieliä, siis nuorempia vähemmistökieliä, joiden status yhteiskunnassa on edellisiä heikompi. Yhdessä virallisten kielten ja englannin kanssa ne muodostavat monikielisen Suomen.

Kaikkosen asiantuntemusalaan kuuluvat muun muassa vieraiden kielten kielikasvatus, kulttuurienvälinen kasvatus ja monikulttuurisuuskasvatus. Hän pitää juhlaluentonsa (aiemmalta nimeltään virkaanastujaisesitelmä) Tampereen yliopistossa keskiviikkona 27. lokakuuta klo 14 alkaen. Paikkana on yliopiston Pinni B:n auditorio 1100. Pinni B on yliopiston päärakennuksen vieressä.

Juhlaluennon otsikkona on Kieli, kieli-identiteetti ja monikielisyys -
perspektiivien subjektiivisuus ja yhteisöllisyys.

Kasvatustieteen tohtori Pauli Kaikkonen aloitti kasvatustieteen professorin tehtävässä Tampereen yliopistossa 1.8.2010. Viran alana on kieli- ja kulttuurikasvatus.

Kaikkonen on valmistunut kasvatustieteen tohtoriksi Tampereen yliopistosta 1992. Hän on toiminut muun muassa Tampereen yliopiston saksan kielen didaktiikan lehtorina ja vieraiden kielten didaktiikan apulaisprofessorina ja Jyväskylän yliopiston kielipedagogiikan (vieraat kielet) professorina 1998 - 2010 sekä vierailevana tutkimusprofessorina Heidelbergin pedagogisessa korkeakoulussa.

Lisätietoja:
Professori Pauli Kaikkonen, 040 190 4082, pauli.kaikkonen@uta.fi
Kotisivu yliopiston opettajankoulutuslaitoksen sivuilla:
http://www.uta.fi/laitokset/okl/tokl/henkilokunta/kaikkonen.php

--
Tampereen yliopisto
Viestintäyksikkö
33014  TAMPEREEN YLIOPISTO