Tampereen Yliopisto

Tampereen yliopisto uudistaa koko organisaationsa

Lehdistötiedote   •   Loka 06, 2010 16:52 EEST

Tampereen yliopisto uudistaa koko organisaationsa ensi vuoden alussa. Nykyiset tiedekunnat ja laitokset järjestetään tieteenalayksiköiksi niin sanotun school-mallin mukaisesti. Uudistuksen jälkeen yliopistossa on 12 erillistä yksikköä nykyisten 38:n sijasta.

- Tampereen yliopisto uudistaa tutkinto-ohjelmansa ja tutkijakoulutuksensa strategiansa mukaisesti vuoteen 2012 mennessä ja lisää tutkimuksen ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia, kertoo rehtori Kaija Holli.

- Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi uudistamme yliopiston hallintorakenteet. Yliopisto siirtyy kolmiportaisesta hallinnosta kaksiportaiseen, muodostaa aiempaa suuremmat tulosvastuulliset tieteenalayksiköt ja organisoi yliopistopalvelut uudelleen.

Yliopiston opetukseen ja tutkimukseen liittyvät toiminnot järjestetään 9 tieteenalayksikössä eli schoolissa. Näille yksiköille siirtyvät nykyisten laitosten ja tiedekuntien tehtävät.

Uudet tieteenalayksiköt ovat informaatiotieteiden, johtamistieteiden, kasvatustieteiden, kieli- ja kirjallisuustieteiden, lääketieteen, lääketieteellisen bioteknologian, media- ja viestintätieteiden, terveystieteiden sekä yhteiskunnan ja kulttuurien tutkimuksen yksikkö. Erillisinä yksiköinä toimivat kielikeskus, kirjasto ja yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Yksiköiden nimet tarkennetaan johtosäännöstä päätettäessä.

- Tieteenalayksiköt muodostetaan niin, että ne aiempaa paremmin tukevat strategisia painoalueita ja kehittämisohjelmia ja antavat paremmat mahdollisuudet toteuttaa eri oppialojen synergiaetuja opetuksen ja tutkimuksen järjestämisessä, sekä ovat hallinnollisesti tarkoituksenmukaisia, Holli kertoo.

Holli toteaa, että Tampereen yliopistolla on näin ainutlaatuinen mahdollisuus edistää vahvoja alueitaan eli yhteiskunnan ja terveyden tutkimusta ja opetusta erityisesti yksityisen ja julkisen toiminnan rajapinnassa.

- Johtamistieteiden yksikön muodostamisen kautta voidaan yliopistoon luoda yliopiston strategian mukaisesti ainutkertainen ja moderni yksityisten yritysten ja julkisten organisaatioiden johtamisen tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö, jolla on merkitystä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, toteaa yliopiston hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimo.

Tampereen yliopiston nykyinen organisaatio:
http://www.uta.fi/hallinto/hallintokeskus/suunnittelu/organisaatio/Tay_organisaatio_perusrakenne2010.gif

Tampereen yliopiston tuleva organisaatio:
http://www.uta.fi/ajankohtaista/yliopistouutiset/1010/0510/yksikkojako.pdf

Tampereen yliopiston strategia 2010 - 2015 (pdf)
http://www.uta.fi/esittely/strategia/index/strategia.pdf


Lisätietoja:
Rehtori Kaija Holli, 050 395 1199
Hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimo, 050 68 058

--
Tampereen yliopisto
Viestintäyksikkö
33014  TAMPEREEN YLIOPISTO

Puh. (03) 3551 7902
Sähköposti: viestinta@uta.fi
Mediatiedotteet: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet