Tampereen Yliopisto

Tampereen yliopisto uudistaa täydennyskoulutuksensa rakenteet

Lehdistötiedote   •   Syys 14, 2010 13:24 EEST

Tampereen yliopisto uudistaa täydennyskoulutuksensa rakenteet. Uudistus on osa laajempaa koulutuksen rakenneuudistusta.

Yliopisto liittää täydennyskoulutuksen kiinteäksi osaksi uusien tieteenalayksiköidensä toimintaa. Ratkaisulla vahvistetaan tutkimuksen, perusopetuksen ja täydennyskoulutuksen keskinäistä yhteyttä. Kilpailukyvyn turvaamiseksi valitaan täydennyskoulutuksen kärkialat, joita ovat yhteiskunta ja hallinto, terveys ja teknologia sekä kulttuurin muodot.

Tavoitteena on kehittää täydennyskoulutusta siten, että yliopistossa tutkinnon suorittaneet voivat palata yliopistoon täydentämään opintojaan. Yliopiston näkökulmasta täydennyskoulutus tuo työelämäyhteyksiä opetuksen ja tutkimuksen tueksi.

Vuonna 1970 perustettu Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus (TYT) on Suomen vanhin akateeminen aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen keskus. TYT painottaa koulutustarjonnassaan yritysten ja työyhteisöjen kehittämistä, johtamis- ja esimiestaitokoulutuksia, informaatioalojen koulutusta (kirjastoala ja journalismi) sekä sosiaali-, terveys- ja opetusalaa. Tampereen yliopistossa täydennyskoulutuspalveluja tarjoavat myös muun muassa ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, journalismin tutkimusyksikkö, korkeakouluhallinnon ja -talouden tutkimus- ja koulutusyksikkö, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos sekä opettajankoulutuslaitos ja terveystieteen laitos.

Uudistuksen myötä täydennyskoulutuksen nykyinen rakenne järjestetään uudelleen vuoteen 2012 mennessä. Hallintouudistuksesta huolimatta kaikki meneillään olevat koulutukset ja projektit jatkuvat normaalisti. Tuotekehitystä ja uusien palveluiden suunnittelua jatketaan entiseen tapaan. Uudistus merkitsee henkilöstön uudelleensijoittumista ja tehtäväkuvien muutosta.

Täydennyskoulutuskeskuksessa toimivat Avoin yliopisto ja Ura- ja rekrytointipalvelut on jo aiemmin päätetty siirtää osaksi yliopiston opinto- ja kansainvälisten asiain osastoa.

Lisätietoja:
Vararehtori Harri Melin, 050 420 1526
Täydennyskoulutuskeskuksen johtaja Jukka Mäkinen, 050 564 4886

--
Tampereen yliopisto
Viestintäyksikkö
33014  TAMPEREEN YLIOPISTO

Puh. (03) 3551 7902
Sähköposti: viestinta@uta.fi
Mediatiedotteet: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet