Tampereen Yliopisto

Tampereen yliopiston viestintä pirjo.achte@uta.fi 12:09 (7 timmar sedan) till Tampereen

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2011 21:04 EET

TIEDOTE

Julkaisuvapaa torstaina 24.11.2011 kello 14.00

Ensimmäinen terveydenhuoltopalkinto professori Jussi Huttuselle

Terveydenhuoltolääkärit ry on myöntänyt ensimmäisen Terveydenhuoltopalkinnon professori emeritus Jussi Huttuselle. Terveydenhuoltopalkinto on joka toinen vuosi jaettava palkinto, joka annetaan henkilölle tai taholle, joka on toiminut pitkään tavalla, joka on edistänyt terveydenhuollon myönteistä kehitystä Suomessa, jonka toiminta on ollut vaikuttavaa ja merkityksellistä, ja jonka aikaansaamat muutokset suomalaisessa terveydenhuollossa ovat merkityksellisiä ja pitkäkestoisia.

Professori Jussi Huttunen on toiminut suomalaisen terveydenhuollon puolesta pitkään vaikuttaen keskeisesti monen merkittävän kehityshankkeen syntyyn ja etenemiseen. Hänet tunnetaan alan arvostettuna, laaja-alaisena ja puolueettomana asiantuntijana.

Professori Huttunen on lääketieteen kirurgian tohtori ja sisätautien erikoislääkäri. Hän on pitkällä työurallaan toiminut mm. Kansanterveyslaitoksen ylijohtajana ja pääjohtajana (1978 - 2003) sekä Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimin päätoimittajana (2003 - 2006). Jussi Huttunen on hoitanut lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä, ja hän on Suomalaisen tiedeakatemian jäsen vuodesta 1987. Huttunen on toiminut useiden valtion komiteoiden, neuvottelukuntien ja toimikuntien puheenjohtajana, jäsenenä ja sihteerinä, ja hänellä on ollut lukuisia selvitysmies- ja arviointitehtäviä sosiaali- ja terveysministeriössä, opetusministeriössä, kuntasektorilla ja Sitrassa.

Jussi Huttusen julkaisutoiminta käsittää noin 230 englanninkielistä ja 120 suomenkielistä artikkelia sydän- ja verisuonitaudeista, syövästä, ravitsemuksesta ja kansanterveydestä. Hän on toiminut viiden kansainvälisen tieteellisen lehden päätoimittajana tai toimituskunnan jäsenenä. Jussi Huttunen on saanut useita kansallisia ja kansainvälisiä huomionosoituksia ja tunnustuspalkintoja.

Professori emeritus Jussi Huttunen toteaa tervehdyksessään mm. seuraavaa:

"Haluan lämpimästi kiittää Terveydenhuoltolääkärit ry:tä ja sen hallitusta osakseni tulleesta huomionosoituksesta. Koen Terveydenhuoltopalkinnon symbolina sille työlle, jota me kaikki olemme yhdessä tehneet suomalaisten hyvinvoinnin hyväksi. Se työ on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että kansakunta, joka vielä 50 vuotta sitten oli terveyden takamaata, on tänään monilla mittareilla mitattuna yksi maailman terveimmistä.

Useimmat terveysjärjestelmän ongelmat ovat korjattavissa, jos tosiasiat tunnustetaan ja asianmukaisiin toimiin ryhdytään. Terveyspolitiikan keskeisiä tavoitteita on tuoda terveysnäkökulma kaikkeen päätöksentekoon ja kehittää palvelujärjestelmää siten, että se palvelee hyvin kaikkia suomalaisia. Tärkeä väline kehittämistyössä on terveydenhuoltotutkimus. Tutkimuksen avulla on mahdollista tunnistaa ongelmat ja löytää niihin oikeat ratkaisut."

Terveydenhuoltolääkärit - Hälsovårdsläkare r.y. (Finnish Society of Public Health Medicine) on vuonna 1955 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on olla yhdyssiteenä terveydenhuoltolääkäreiden ja muiden alalla toimivien lääkäreiden välillä sekä edistää terveydenhuollon tutkimusta ja kehitystä maassamme. Jäseninä yhdistyksellä on noin 100 lääkäriä.

Palkinnon saaja julkistettiin Terveydenhuoltotutkimuksen päivillä Tampereen yliopistossa.

Lisätietoja:
Terveydenhuoltolääkärit ry:n hallituksen puheenjohtaja, LT Sami Heistaro, 040 522 7395