Valtioneuvosto

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toiminta tehostuu

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:24 EEST

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintaa koskevaan lainsäädäntöön esitetään useita muutoksia, joilla tehostettaisiin lautakunnan toimintaa. Lautakunnan tehtävistä, kokoonpanosta, rahoituksesta ja asioiden käsittelystä säädettäisiin erillisessä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa.

Muutoksenhakulautakunnassa otettaisiin käyttöön yhden tuomarin kokoonpano. Lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voisi yksin ratkaista asioita, jotka eivät vaadi perusteellista oikeudellista arviointia. Tällaisia ovat esimerkiksi valituksen peruuttamista koskevat asiat. Yhden tuomarin kokoonpanon käyttöönotto lyhentäisi yksinkertaisten valitusasioiden käsittelyaikaa ja parantaisi asiakkaan oikeusturvaa.

Yhden tuomarin kokoonpano otettaisiin käyttöön myös työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa yhden tuomarin kokoonpano on ollut käytössä jo vuodesta 2008, ja sen päätösvaltaa laajennettaisiin.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätoiminen puheenjohtaja valittaisiin tehtäväänsä toistaiseksi, ja puheenjohtajille nimitettäisiin vain yksi yhteinen varajäsen. Tämä helpottaisi lautakunnan työn organisointia, sillä varajäsen voisi tarvittaessa toimia kaikkien puheenjohtajien sijaisena.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteenmuutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita. Vuonna 2008 muutoksenhakulautakunta teki päätöksen yli 5 300 asiassa. Suurin osa päätöksistä koski oikeutta saada korvaus vahinkotapahtumasta.

Hallitus hyväksyi lakiesityksen sisällön torstaina 21. lokakuuta, ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Inka Hassinen, puh. 09 160 73140, etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla verkossa  http://www.tapaturmalautakunta.fi/