Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tarkistettu ympäristöohjelma lausunnolla

Lehdistötiedote   •   Syys 10, 2010 21:28 EEST

Lounais-Suomen ympäristöasioita ohjaavaa toimenpideohjelmaa 2007-2012 on tarkistettu. Tarkistusta on tehty kevään 2010 aikana yli sadan hengen voimin Varsinais-Suomen ja Satakunnan eri toimijatahoista kootuissa teemaryhmissä. Nyt on eri tahojen vuoro tarkistaa, ovatko toimenpiteet oikeansuuntaisia ja ollaanko niiden toteuttamiseen valmiita.

 Tarkistustyössä korostuivat aikaisempaa enemmän ilmastonmuutokseen ja sen kautta kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja energiaan liittyvät asiat. Tarkistusta edellyttivät useat viime vuosina valmistuneet sektorikohtaiset ohjelmat ja strategiat sekä tapahtuneet muutokset toteuttajatahoissa, kuten aluehallinnon uudistuminen sekä kuntien ja korkeakoulujen yhdistymiset..

Ohjelmakautta pidennettiin vuodella eteenpäin vuoteen 2013 ja toimenpiteitä terävöitettiin ja saatettiin ajan tasalle. Pidemmän tähtäimen ympäristöstrategiaa 2020 ei nähty tarpeelliseksi tarkistaa tässä vaiheessa.

Ympäristöohjelmaluonnoksesta toivotaan palautetta kaikilta asiasta kiinnostuneilta 8.10.2010 mennessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 236, 20101 Turku).

Palautteen perusteella tarkistettu Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2010-2013 valmistuu vuoden 2010 lopulla.

Lisätietoja:

Nina Myllykoski, nina.myllykoski(at)ely-keskus.fi, puh. 0400 383 775
Osmo Purhonen, osmo.purhonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0400 827 981