Suomen Tasavallan Presidentti

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe Jordanian kuningas Abdullah II:n tarjoamilla juhlaillallisilla Ammanissa 10.10.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 11, 2010 19:30 EEST

(muutosvarauksin)

Haluan omasta ja puolisoni puolesta lämpimästi kiittää Teidän Majesteettianne kutsusta vierailla viehättävässä maassanne. Jordanian sijainti varhaisten sivilisaatioiden alueella yhdistää menneisyyden kerrokset osaksi nykypäivää.

Olen iloinen, että minulla on huomenna mahdollisuus nähdä kansallisaarteitanne ja maailmanperintöänne Petrassa sekä sen ympäristössä. Kasvavan turismin myötä moni suomalainen on jo vieraillutkin maassanne ja tutustunut niihin.

Teidän Majesteettinne, arvostan erittäin paljon henkilökohtaista toimintaanne rauhan edistämiseksi alueella. Olette vaikuttanut niin nykyiseen rauhanprosessiin kuin aiempiin rauhanaloitteisiin sekä osoittanut vahvaa sitoutumista toimia myös välittäjänä eri osapuolten välillä. Kunnioitan suuresti aktiivista roolianne Lähi-idän rauhanprosessissa.

Jordanian rooli Lähi-idän rauhanprosessissa on keskeinen. Suomi Euroopan unionin jäsenvaltiona tukee vahvasti Israelin ja palestiinalaisten neuvotteluja. Neuvotteluissa tulee päätyä kahden valtion ratkaisuun, jossa Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinvoimainen Palestiinan valtio elävät rinnakkain rauhassa ja turvallisesti.

Myös Gazan kysymykseen on löydettävä kestävä ratkaisu, jotta rauhasta tulisi pysyvä. EU on tarjonnut apuaan Gazan jälleenrakentamiseen ja taloudelliseen elpymiseen.

Maanne sijainti ja sen historia sekä Lähi-idän ajankohtainen tilanne korostavat vuoropuhelun tärkeyttä. Monien muiden maiden tavoin Suomi on pitkään työskennellyt rauhan edistämiseksi Lähi-idässä. Suomi on 1950-luvulta alkaen lähettänyt alueelle yli 20 000 rauhanturvaajaa ja osallistuneet moniin YK-johtoisiin rauhanturvaoperaatioihin.

Euroopan unionin ja Jordanian suhteet ovat vahvistuneet. Suhteet perustuvat yhteisesti sovittuihin prioriteetteihin demokratian, ihmisoikeuksien, vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi.

Suomen ja Jordanian suhteet ovat hyvät, vaikka matka maidemme välillä maantieteellisesti on pitkä. Vierailunne Suomessa vuonna 2006 vahvisti kahdenvälisiä suhteitamme. Tulevaisuudessa voisimme erityisesti tiivistää yhteistyötämme talouden ja kaupan alalla.

Toivon, että voimme myös edelleen vahvistaa kanssakäymistämme kansainvälisillä foorumeilla. Sekä Suomi että Jordania tukevat vahvasti Yhdistyneitten kansakuntien asemaa keskeisimpänä globaalina foorumina. Vuosituhattavoitteiden saavuttaminen ja ilmastonmuutokseen vastaaminen ovat esimerkkejä haasteista, joihin voidaan vastata vain yhteisillä toimilla.

Olen iloinen voidessani todeta, että YK:n yleiskokouksessa syyskuussa kävi selvästi ilmi, että naisten rooli rauhan, turvallisuuden ja kehityksen rakentamisessa on nyt laajasti tunnustettu. Tänä vuonna vietämme YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan päätöslauselman 1325 kymmenvuotisjuhlaa. Nyt on tärkeää keskittyä päätöslauselman tavoitteiden käytännön toimenpanemiseen.

Teidän Majesteettinne, työnne demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämisen puolesta on arvokasta. Haluan myös ilmaista arvostukseni Kuningatar Ranian toiminnan johdosta erityisesti koulutuksen saralla.

YK:n pääsihteeri on perustanut kestävän kehityksen korkean tason paneelin, joka työstää uutta näkemystä kestävästä kasvusta ja hyvinvoinnista. Minulla on kunnia toimia tämän paneelin puheenjohtajana yhdessä Etelä-Afrikan presidentin Jacob Zuman kanssa. Kestävän kehityksen ja talouskasvun on oltava sopusoinnussa ympäristön kanssa sekä sosiaalisesti oikeudenmukaista.

* * *
Toivotan Teille ja puolisollenne sekä perheellenne menestystä ja hyvää terveyttä sekä Jordanialle ja sen kansalle rauhaa ja onnellista tulevaisuutta.