Suomen Tasavallan Presidentti

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe Singaporen presidentin S R Nathanin valtiovierailun kunniaksi järjestettävällä illallisella 26.10.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 10:25 EEST

(muutosvarauksin)

Haluan omasta ja puolisoni puolesta toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi Suomeen. Samalla kiitän teitä saamastamme mieliin painuneesta vieraanvaraisuudesta valtiovierailuni aikana Singaporessa helmikuussa 2008. Saamani upea nimikko-orkidea kukoistaa ja voi hyvin.

Suomen ja Singaporen väliset suhteet ovat hyvät ja vailla ongelmia. Vilkas vierailuvaihto on tiivistänyt suhteitamme viime vuosina. Molemmat maat ovat väestöltään pieniä mutta osaavia tietoyhteiskuntia.

Te, arvoisa Presidentti, olette pitkän kansallisen ja kansainvälisen kokemuksenne ansiosta arvostettu vaikuttaja niin kotimaassanne kuin laajemminkin alueellisesti.

Maidemme välisiä suhteita on leimannut kauppa ja taloudellinen yhteistyö. Singapore on Suomen suurin kauppakumppani ASEAN-maista. Suomalaiset yritykset ovat löytäneet Singaporen. Tällä hetkellä suomalaisten tai suomalaista alkuperää olevien yritysten lukumäärä on noin 70. Investointien lisääntyminen molempiin suuntiin vahvistaisi taloudellista yhteistyötämme. Toivon, että kauppa maidemme välillä kasvaa ja monipuolistuu edelleen. Olemme valmiit tarjoamaan suomalaista osaamista erityisesti cleantech -sektorilla.

Uskon, että hyvin käynnistynyttä yhteistyötä tutkimuksen ja koulutuksen alalla on edelleen mahdollista syventää. Jo nyt lukuisat maanne valtuuskunnat ovat käyneet tutustumassa Suomen mainetta saaneeseen koulutusjärjestelmään. Myös vaihto-opiskelijoita Singaporesta tulee entistä enemmän.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on osa pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia, jossa markkinatalouden dynamiikka yhdistyy voimakkaaseen vastuuntuntoon ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Olemme luoneet menestystä ja hyvinvointia hyödyntämällä kaikkia saatavilla olevia voimavaroja, erityisesti inhimillisiä voimavaroja. Hyvät oppimistulokset perustuvat kaikkien yksilöiden tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin.

Singaporen monietnisellä ja rikkaalla kulttuurilla on varmasti hyvät mahdollisuudet löytää yleisöä Suomessa. Toivonkin, että saamme entistä enemmän singaporelaisia taiteilijoita Suomeen. Suomalaisella musiikilla ja designilla on omat ihailijansa Singaporessa. Meillä on varmasti paljon mahdollisuuksia lisätä kanssakäymistämme myös kulttuurin saralla.

EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus tarjoaa perustan kehittää poliittista ja taloudellista yhteistyötä laajalla rintamalla, niin kahdenvälisesti kuin kansainvälisillä foorumeilla. Tätä täydentää hyvin vapaakauppasopimus, jota Singapore ja EU tällä hetkellä neuvottelevat. Toivon, että neuvottelut saadaan päätökseen kesällä 2011 suunnitelmien mukaisesti. Tämä loisi uusia mahdollisuuksia myös maidemme väliselle yhteistyölle.

Singapore on alueellisesti aktiivinen toimija. Olen kiinnostuneena seurannut ASEANin kehittymistä ja alueellisen integraation tiivistymistä. Uusi peruskirja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää järjestöä edelleen monella alalla. Suunta on selvä ja edistys tulee kärsivällisyydellä. Esimerkiksi ASEANin ihmisoikeuskomissio on tervetullut ensiaskel alueelliseksi järjestelyksi ihmisoikeuksien suojelemiseksi. Suomi seuraa osana EU:ta tämän sektorin kehittymistä ASEAN-maissa suurella mielenkiinnolla.

Singaporen ansiot ovat merkittäviä myös yhteistyön rakentamisessa laajemmin Kaukoidässä ja Tyynenmeren alueella. ASEAN:in aktiivisena jäsenenä Singapore on edistänyt alueen talouksien lähentymistä toisiinsa ja Itä-Aasian suurten maiden keskinäistä poliittista vuoropuhelua.

* * *

Globalisaation aikakautena maailmanlaajuisen foorumin, Yhdistyneiden kansakuntien merkitys korostuu entisestään. Singapore ja Suomi toimivat molemmat aktiivisesti YK:n aseman parantamiseksi ja järjestön uudistusprosessin tukemiseksi.

Pienten maiden aktiivisuudelle on usein kysyntää. Olen itse ottanut vastaan tehtävän YK:n kestävän kehityksen korkean tason paneelin rinnakkaispuheenjohtajana yhdessä Etelä-Afrikan presidentin Jacob Zuman kanssa. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin asettama paneeli käsittelee kestävää kehitystä erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

* * *

Uskon, että tämä vierailu omalta osaltaan edistää maidemme välisiä suhteita ja vahvistaa yhteistyötä useilla eri aloilla. Toivon, että vierailunne suomalaisissa yrityksissä samoin kuin matka Turkuun, ovat monessa mielessä antoisia.

Arvoisa Presidentti, haluan kohottaa maljan Teidän ja puolisonne kunniaksi, Singaporen kansan onneksi ja menestykseksi sekä maidemme väliselle menestyksekkäälle yhteistyölle.