Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

TE-toimistoverkon uudistaminen Kainuussa on käynnistynyt

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 21:40 EET

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt TE-toimistoverkon uudistamisen. ELY-keskukset laativat alustavan toimintasuunnitelman hallinnollisesti itsenäisten TE-toimistojen lukumäärän vähentämiseksi. Lisäksi ELY-keskukset arvioivat alueiden tarpeista lähtien TE-toimistojen toimipaikkojen tarkoituksenmukaisen määrän ELY-alueella ja selvittävät yhteispalveluiden hyödyntämisen mahdollisuudet. Suunnitelma tehdään 31.3.2011 mennessä ja se toimitetaan TEM:iin.

Kainuussa on tällä hetkellä kolme itsenäistä TE-toimistoa, joilla on yhteensä 10 toimipaikkaa. Toimipaikoista päivittäin on avoinna kahdeksan.

ELY-keskukset laativat varsinaiset TE-toimistoverkkoa koskevat suunnitelmat vuoden 2011 aikana strategisen tulosohjausprosessissa ja -aikataulussa. Suunnitelmat toimitetaan TEM:iin ennen niiden toimeenpanon käynnistämistä.

Kainuun ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen on nimennyt ELY-keskukseen TE-muutosryhmän valmistelemaan TE-toimistoverkkouudistuksen toimintasuunnitelmaa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Jaana Korhonen. Työryhmän jäseniä ovat: Osmo Ohtonen (ELY), Juha Puranen (ELY), Heikki Romppainen (Länsi-Kainuun TE-tsto), Irma Pääkkönen (Itä-Kainuun TE-tsto), Arja Oikarinen (Ylä-Kainuun TE-tsto), Eero Hurskainen (Länsi-Kainuun TE-tsto), Hannu Piirainen (Itä-Kainuun TE-tsto) ja Tiina Veijola (Ylä-Kainuun TE-tsto).

Työryhmän tehtävänä on

- laatia 31.03.2011 mennessä alustava toimintasuunnitelma

- laatia TE-toimistoverkkoa koskeva suunnitelma vuoden 2011 strategisen tulosohjausprosessin aikataulussa

- seurata ja arvioida suunnitelman toimeenpanoa.

Työryhmän toimikausi on 1.2.2011-31.12.2015.

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 7.2.2011

Lisätietoja antaa johtaja Jaana Korhonen (jaana.korhonen@ely-keskus.fi, 044 5919 472)