Opetus- ja kulttuuriministeriö

Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuudet päätettiin

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2011 13:30 EET

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on päättänyt teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksista sekä tehnyt alustavan määrärahan jaon harkinnanvaraisista avustuksista vuodelle 2012. Teattereille osoitetaan varsinaiseen teatteritoimintaan vuodelle 2012 yhteensä 53,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi ministeri teki alustavan määrärahan jaon teattereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä kehittämishankkeisiin tarkoitetusta määrärahasta, joka on yhteensä 3 341 000 euroa. Määräraha on yhtä suuri kuin vuonna 2011.

Orkestereille osoitetaan varsinaiseen orkesteritoimintaan yhteensä noin 20,7 miljoonaa euroa. Vähennystä kuluvaan vuoteen on noin 208 000 euroa. Tämän lisäksi orkestereiden valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan sekä kehittämishankkeisiin myönnettävästä määrärahasta (643 000 euroa) tehtiin alustava määrärahan jako. Määräraha on samansuuruinen kuin vuonna 2011.

Museoiden valtionosuuksien kokonaismäärä on vuonna 2012 yhteensä noin 35,5 miljoonaa euroa. Vähennystä vuoteen 2011 verrattuna on 2,4 miljoonaa euroa.

Teatterit

Teatterille osoitettuja henkilötyövuosia on 2 469. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden yksikköhinnaksi on vahvistettu 54 439 euroa, mikä on 2,61 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2011. Niiden yksityisten teattereiden, jotka eivät ole hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi ja jotka eivät saa vähentää arvonlisäverojaan tuotoksista, arvonlisäverollinen yksikköhinta on 56 518 euroa.

Ministeri teki alustavan määrärahan jaon ja osoitti 3 191 000 euroa harkinnanvaraista määrärahaa alue-, tanssi-, ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan. Alustavasti alueteattereille osoitetaan määrärahasta 1 480 000 euroa, tanssiteattereille 481 000 euroa, lastenteattereille 926 000 euroa, valtakunnalliseen kiertuetoimintaan 173 000 euroa ja ruotsinkieliseen toimintaan 131 000 euroa.

Teattereiden kehittämishankkeisiin osoitetaan harkinnanvaraista avustusta 150 000 euroa. Kehittämishankkeiden painopisteenä on Kotimaisen draaman kehittäminen vientituotteeksi vuosina 2011 - 2013 -hanke.

Orkesterit

Orkestereille osoitettuja henkilötyövuosia on 1 033. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden yksikköhinnaksi on vahvistettu 53 965 euroa. Niiden yksityisten orkestereiden, jotka eivät ole hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi ja jotka eivät saa vähentää arvonlisäverojaan tuotoksista, arvonlisäverollinen yksikköhinta on 55 719 euroa.

Ministeri osoitti alustavasti yhteensä 643 000 euroa harkinnanvaraista avustusta orkestereiden alueelliseen toimintaan, kiertueisiin, kaupunkienvälisiin yhteiskonsertteihin sekä orkestereiden kehittämishankkeisiin. Määräraha on samansuuruinen kuin vuonna 2011. Harkinnanvaraista avustusta osoitetaan alustavasti 17 orkesterille.

Museot

Museoiden henkilötyövuosimäärä on ensi vuonna 1183 eli sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden yksikköhinta vahvistettu yksikköhinta on 67 313 euroa. Niiden yksityisten museoiden, jotka eivät ole hakeutuneet arvonlisäverovelvollisiksi ja jotka eivät saa vähentää arvonlisäverojaan tuotoksista, arvonlisäverollinen yksikköhinta on 72 321 euroa.

Valtionosuuden piiriin ei vuonna 2012 hyväksytty uusia museoita.


Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet

Museoiden valtionosuudet

Kehittämishankkeet

Lisätietoja:
- teatterit: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, puh. 09 160 77487
- orkesterit: kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund, puh. 09 160 77266
- museot: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, puh. 09 1607 7431