Tecnotree Oyj

TECNOTREE LINJAA STRATEGIANSA KASVULLE: UUDELLEENASEMOINTI KEHITTÄMÄÄN

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2011 21:48 EET

Tecnotree Oyj on tarkastanut yritysstrategiaansa ja uudelleenasemoinut itsensä
laaja-alaisena IT-ratkaisujen toimittajana operaattoripalvelujen tarjoajille.
Tämä tiedote tiivistää uudelleen muodostetun strategian kulmakivet.

Tecnotree on havainnut merkittäviä kasvumahdollisuuksia kattavien
IT-ratkaisujen tarjoajana. Näihin ratkaisuihin kuuluu esimerkiksi palvelujen
aktivointi, tuotehallinta, veloitus-, laskutus- ja asiakaspalveluratkaisut.
Tällä strategialinjauksella Tecnotree on asemoitunut hyödyntämään merkittävän
arvoketjun uudelleenmäärittelyn operaattoreiden siirtyessä tietoliikenteen
peruspalveluista kohti digitaalisia markkinapaikkoja.

Operaattorin arvoketju muutoksessa
Operaattoripalvelujen tarjoajat ympäri maailman ovat läpikäymässä muutosta.
Globaalissa mittakaavassa suuri osa uusista palveluinnovaatioista tapahtuu
internetissä. “Uskomme, että monipuolisia kiinteitä-, mobiili- ja
laajakaistapalveluja, sisältö- ja mediayhteistyötä, viihdepaketteja ja muita
digitaalisia palvelupaketteja tarjoamalla viestintäpalvelujen tarjoajat ovat
ihanteellisessa asemassa kasvattaakseen omaa tuottavuuttaan”, sanoo Kaj Hagros,
Tecnotreen toimitusjohtaja.

Mobiililaitteiden levinneisyysaste on ylittänyt 100 prosentin rajan monissa
maissa ympäri maailman. Tämän kehityssuunnan mukaisesti viestintäpalvelujen
tarjoajat ovat suuntautumassa olemassa olevien asiakkaiden säilyttämiseen sen
sijaan, että kovien investointien avulla hankittaisiin uusia asiakkaita
heikommalla tuottavuudella. Operaattoripalvelujen tuottajat haluavat tarjota
parhaille ja uskollisimmille asiakkailleen luotettavan ja yksilöllisen
palvelukokemuksen asiakastyytyväisyyden takaamiseksi ja palvelujen käytön
lisäämiseksi.

Tämän lisäksi kuluttajille on tarjottava täysin uudenlainen mahdollisuus ja
valinnanvapaus päättää, mitä ja miten paljon palveluja he haluavat käyttää sekä
miten ne paketoidaan ja mitä kanavia käytetään. Operaattoripalvelujen
tarjoajilla on oltava mahdollisuus tarjota, hinnoitella, laskuttaa ja tukea
jokaiseen tarpeeseen sopivia palvelupaketteja, jolloin asiakkaat voivat itse
valita heille parhaiten sopivat paketit tai sopimusmallit. ”Kattavan
ratkaisuvalikoimamme avulla pystymme vastaamaan operaattoripalvelujen
tarjoajien kohtaamiin keskeisiin liiketoimintavaatimuksiin ja
markkinatrendeihin kaikkialla maailmassa”, Hagros kertoo.

Tecnotreen vahvuus digitaalisilla markkinapaikoilla
Tecnotreen asemoituminen laaja-alaisena telekommunikaation IT-ratkaisujen
tarjoajana ottaa huomioon edellä mainitun kehityksen. Yrityksen uudelleen
määritelty tavoite on edesauttaa operaattoripalvelujen tarjoajia luomaan ja
hyödyntämään digitaalisia markkinoita, kasvattaen samalla asiakkaan arvoa
palvelupaketoinnin, henkilökohtaisen palvelun ja joustavan markkinoinnin
avulla. “Tecnotreellä on ainutlaatuinen kilpailuetu sen yhdistäessä
telekommunikaation IT-ratkaisut täydelliseksi paketiksi,” Hagros sanoo.
“Lisäksi yrittäjähenkisen organisaatiomme joustavuus, palveluhenkisyys sekä
toimitukseen liittyvä sitoutuneisuus ja omistautuneisuus ovat asioita, joista
meidät tunnetaan.”

Operaattorin sisäisten ja kolmansien osapuolien palvelujen paketointi ja
tarjoaminen sekä maksu- ja laskutustoiminnot edellyttävät liiketoiminnan
IT-järjestelmiltä joustavuutta ja integrointia. Nämä eivät ole tyypillisiä
ominaisuuksia operaattoripalvelujen tarjoajien käyttämissä järjestelmissä
missään päin maailmaa. Tecnotree panostaa jatkuvasti uusiin tarpeisiin
vastaavien ratkaisujen kehittämiseen. Tecnotreen perinteisten vahvuusalueiden -
prepaid-laskutus, viestintä- ja lisäarvopalveluratkaisut - ohella yritys pyrkii
ulottamaan toimintaansa kohti liiketoiminnalle keskeisten
IT-tietoliikennejärjestelmien laajempia markkinoita.Yhdistämällä Tecnotreen täyden tuotevalikoiman luomat mahdollisuudet,
operaattoriäpalvelujen tarjoajat voivat

-- tarjota yhteneviä palveluja, joita voi paketoida yksilöllisten tarpeiden
mukaan
-- parantaa asiakkaan arvoa elinkaaren kaikissa vaiheissa joustavan
asiakaspalvelun, ristiinmyynnin ja asiakassuhteen ylläpidon kautta
-- hyödyntää laajat digitaalisten palvelujen markkinat asiakkaan yksilölliset
mieltymykset huomioon ottaen.

Nämä lähestymistavat edellyttävät operaattoripalvelujen tarjoajilta nykyisten
maksu-, laskutus-, asiakaspalvelu- ja palveluympäristöjen sekä -sovellusten
uusimista ja laajentamista. Tämän strategian mukaisesti Tecnotree on uudistanut
yrityksen tuotteet ja ratkaisut yhtenäiseksi tuotevalikoimaksi nimeltä
Tecnotree Agility(TM), sisältäen laskutus- ja asiakashallinnan sekä
lisäarvopalveluiden moduulit. Uusi ratkaisuvalikoima julkistetaan tällä
viikolla Mobile World Congress -tapahtumassa Barcelonassa.


TECNOTREE OYJ

Kaj Hagros
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, 040 849 1749

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka
tarjoaa palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, viestimiseen sekä
asiakkuudenhallinta- ja sisältöliiketoimintaan. Tecnotreen ratkaisujen avulla
tietoliikennepalvelujen toimittajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa luomalla
digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja, ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa
elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tecnotree tunnetaan joustavuudestaan ja
sitoutuneisuudestaan. Yhtiöllä on yli 800 työntekijää, jotka palvelevat
maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä
osoitteess www.tecnotree.com .

Source: Millistream