Tectia

TECTIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2011 12:02 EET

YHTEENVETO

Loka-joulukuu

- Liikevaihto 2,5 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon
-14,3 % (2,9 miljoonaa euroa 10-12/2009).
- Liiketappio -0,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa), tappio -0,5 miljoonaa
euroa (0,4 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen tulos -0,02 euroa (0,01).

Tammi-joulukuu

- Liikevaihto 9,1 miljoonaa euroa, lisäys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon
3,3 % (8,8 miljoonaa euroa 1-12/2009).
- Liiketappio -0,7 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa), tappio -0,5
miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,04).

Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvänä. Omavaraisuusaste oli 69,1% (71,4 %) ja
likvidit varat olivat 4,0 milj. euroa (6,4 miljoonaa euroa). Tectian hallitus
tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.3.2011 esittämään, että osinkoa tai
pääoman palautusta ei jaeta.


KONSERNIN AVAINLUVUT
----------------------------------------------------------------------
milj. Euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Muutos %
2010 2009 2010 2009
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 2,5 2,9 9,1 8,8 3,3
----------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/-tappio -0,5 0,4 -0,7 -1,5 51,7
----------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta -18,3 14,6 -7,9 -17,1
----------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja -0,5 0,4 -0,5 -1,2 61,5
----------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -0,5 0,4 -0,5 -1,2 60,0
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, % -12,8 -12,4
----------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, % -10,5 -10,8
----------------------------------------------------------------------
Likvidit varat 4,0 6,4 -37,6
----------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste, % -121,0 -144,2
----------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, % 69,1 71,4
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, euroa -0,02 0,01 -0,02 -0,04 61,5
----------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake, euroa 0,10 0,15 0,10 0,15 -33,9
----------------------------------------------------------------------

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Tectia on markkinoiden suunnannäyttäjä verkottuneille, moderneille
organisaatioille reaaliaikaisilla tietoturvaohjelmistoillaan. Tectian
tavoitteena on siirtyä myynnin kanavamalliin, investoida laadukkaaseen
tekniseen myyntiin ja asiakaspalveluun sekä kumppaniverkoston tukitoimintaan.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa ja laski 14,3
prosenttia viime vuotisesta. Liiketappio oli -0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön
taloudellinen asema säilyi vakaana omavaraisuusasteen ollessa 69,1 prosenttia
ja likvidien varojen 4,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden liikevaihto nousi 9,1 miljoonaan euroon ja kasvoi 3,3 prosenttia.
Liiketappio oli -0,7 miljoonaa euroa. Vastaavan ajanjakson 2009 liiketappio oli
-1,5 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteisia eriä -1,0 miljoonaa euroa.
Katsauskauden tappio oli -0,5 miljoonaa euroa. Vastaavan ajanjakson 2009 tappio
oli -1,2 miljoonaa euroa.

Tectia toteutti katsauskaudella globaalin branditietoisuuden vahvistamiseen ja
uusasiakashankintaan keskittyvän markkinointiohjelman. Ohjelman tavoitteena oli
Tectia SAMS (Secure, Automate, Manage, Share)-markkinointiviestin
tunnettavuuden lisääminen.

Globaali kanavamyyntiohjelma jatkui tarkoituksenaan kasvattaa kanavamyyntiä.
Tectian kanavakumppanit toteuttivat yhtiön suurimmat kaupat vuonna 2010. Uusien
tuotteiden Tectia MobileID:n ja Tectia Guardinin myynti kasvoi viimeisellä
vuosineljänneksellä merkittävästi verrattuna aikaisempiin vuosineljänneksiin.

Tectia julkaisi lokakuussa uuden version Tectia Guardianista, joka tarjoaa
nopean tavan ottaa käyttöön tietoturvan valvonta niin, että täytetään
tietoturvastandardien vaatimukset ja taataan liiketoiminnan jatkuvuus. Tectia
Guardian on osa Tectia Manage -ratkaisua, jolla organisaatiot voivat varmistaa,
että heidän kriittinen liiketoimintainfrastruktuurinsa on suojattu, luotettava
sekä oleellisten toimialaa ohjaavien säännösten ja standardien mukainen.

Allekirjoitettuaan ensimmäisen Tectia Guardian kaupan Yhdistyneissä
Arabiemiirikunnissa Tectia valitsi M.E. Solutionin, innovatiivisen
teknologiapalvelujen tarjoajan, toimittamaan Tectia-tietoturvaratkaisuja
Dubaissa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa.

Joulukuussa 2010 Tectia julkisti liiketoimintakaupan, jossa yritys hankki
mobiilitunnistautumisliiketoiminnan Siltanet Oy:ltä. Operaattorit,
rahoituslaitokset, hallinnon organisaatiot ja yritykset tarvitsevat
tulevaisuudessa yhä enemmän vahvan mobiilitunnistaumisen palveluja.

Hankittu liiketoiminta käsittää mobiilitunnistaumis- ja allekirjoitusratkaisun
yrityksille sekä ohjelmisto- ja pilvipalvelutarjoajille nopeimman käyttöönoton
vahvassa käyttäjätunnistautumisessa. Ratkaisun mahdollistaen samalla kaikille
yrityksen käyttäjille helpon käyttöönoton ja tuotannon.


Jari Mielonen
Toimitusjohtaja


RAPORTOINTI

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita
noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu 31.12.2010 voimassa olevia IFRS
standardeja ja tulkintoja. Tilinpäätöstiedote on IAS 34:n mukainen. Luvut ovat
tilintarkastamattomia. Uusia 1.1.2010 käyttöönotettuja standardeja, standardien
muutoksia ja muutettuja tulkintoja ovat IFRS 3: Liiketoimintojen yhdistäminen
ja IAS 27: Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Mainituilla muutoksilla
ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsauksen tietoihin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tectian strategisena tavoitteena on kehittyä myynti- ja
markkinointisuuntautuneeksi, kanavamyyntiin perustuvaksi ohjelmistoyritykseksi
ja olla nopein tie asiakkaille turvata, automatisoida, hallita ja jakaa
liikkuvaa tietoa monen käyttöjärjestelmän ympäristöissä.

Yhtiön tavoitteena on siirtyä kanavamalliin ja investoida laadukkaaseen
kanavamarkkinointiin, myynnin tukeen, asiakaspalveluun ja kanavaverkoston
tukemiseen. Yhtiö keskittää omat tuotekehityspanoksensa hallitun
tietoturvatarjoaman ja mobiilitunnistamisteknologioiden vahvistamiseen.

Lisätäkseen keskittymistä ja nopeutta Tectia muodostaa kaksi erillistä
liiketoimintayksikköä. Liiketoimintayksiköt ovat Managed Security ja Mobile
Authentication.

Managed Security -liiketoiminta palvelee globaalisti Fortune 1000 -yrityksiä
niiden monikäyttöjärjestelmäympäristöihin liittyvissä hallitun tietoturvan
haasteissa olemalla ensimmäinen ja ainoa valinta hallitun tietoturvan
toimittajaksi SSH-teknologioissa. Myyntistrategia perustuu
systeemi-integraattoreiden, VAR-kumppaneiden ja alueellisten, sertifioitujen
kanavakumppaneiden käyttöön Tectian Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa
sijaitsevien myynti- ja tukikeskusten avulla.

Mobile Authentication -liiketoiminta perustuu hankittuihin
mobiilitunnistautumisteknologioihin. Yksikkö palvelee globaaleja suuria ja
paikallisia keskisuuria yrityksiä, sekä operaattoreita tarjoamalla nopeimman ja
luotettavimman koko yrityksen laajuisen mobiilitunnistaumisjärjestelmän.
Myyntistrategia perustuu myyntiin systeemi-integraattoreiden, VAR- ja
OEM-kumppaneiden, sekä paikallisten jakelijoiden kautta.

Yhtiön liiketoimintarakenteen muutokseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset
arvioidaan olevan -0,5 miljoonaa euroa ja tavoiteltu tämän jälkeinen vuositason
säästö on 1,5 miljoonaa euroa.

Muodostettujen uusien liiketoimintayksiköiden ulkopuolella yhtiö on
evaluoimassa patenttiportofoliotaan ja strategisia vaihtoehtojaan luoda siihen
liittyvää omistaja-arvoa. Yhtiön alustavan arvion mukaan eräät sen patentit ja
patenttihakemukset saattavat olla essentiaaleja (välttämättömiä standardin
toteuttamiseksi) lähitulevaisuuden IP-pohjaisissa matkapuhelinjärjestelmissä,
kuten 3G IMS ja LTE/LTE Advanced (ns. 3.9G ja 4G), ainakin osassa niiden
päätelaitteista sekä internet-puhelujärjestelmissä (VoIP). Yhtiö ei ole
toistaiseksi saanut rojalti- tai muuta tuloa näistä mainituista patenteista ja
patenttihakemuksista eikä näille ole kirjattu tasearvoa.

Tilikaudella 2011 yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan vuodesta 2010 ja odottaa
tuloksen olevan voitollinen.

LIIKEVAIHTO

Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 2,5 milj. euroa (2,9 milj. euroa).
Konsernin liikevaihto laski loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna -14,3 %.

Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 9,1 milj. euroa (8,8milj. euroa).
Konsernin liikevaihto nousi tammi-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna 3,3 %.

Tarkastelujakson aikana Tectian liikevaihdosta 65,9 % (62,8%) tuli Pohjois- ja
Etelä-Amerikasta, 23,6 % (28,1 %) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä
10,5 % (9,1%) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta.


TECTIAN LIIKEVAIHTO
----------------------------------------------------------------------------
milj. euroa 10-12/ 10-12/ 2009 1-12/ 1-12/ 2009 Muutos %
2010 2010
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
----------------------------------------------------------------------------
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,5 1,4 6,0 5,5 8,4
----------------------------------------------------------------------------
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,2 1,0 0,8 19,8
----------------------------------------------------------------------------
Eurooppa, Lähi-Itä ja 0,6 1,3 2,1 2,5 -14,1
Afrikka
----------------------------------------------------------------------------
Tectia-konserni 2,5 2,9 9,1 8,8 3,3
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
----------------------------------------------------------------------------
Lisenssimyynti 1,2 1,7 3,7 4,1 -8,5
----------------------------------------------------------------------------
Ylläpito 1,3 1,2 5,4 4,7 13,4
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 2,5 2,9 9,1 8,8 3,3
----------------------------------------------------------------------------

Tectia laskuttaa valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Tarkastelujakson aikana
dollarin kurssi suhteessa euroon vahvistui keskimäärin 5,0 % verrattuna
vastaavaan ajanjaksoon 2009. Vertailukelpoisin valuutoin 2010 raportointikauden
liikevaihdon kasvu olisi ollut 0,6 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2009.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Loka-joulukuun liiketappio oli -0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Tappio oli
-0,5 milj. euroa. (0,4 milj. euroa).

Tammi-joulukuun liiketappio oli -0,7 milj. euroa (-1,5 milj. euroa). Tappio oli
-0,5 milj. euroa (tappio -1,2 milj. euroa). Katsauskauden jälkeen ei ole
tapahtumia, jotka voisivat vaikuttaa olennaisesti yhtiön tulokseen ja
kannattavuuteen.

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat loka-joulukuussa -1,6 milj.
euroa (-1,0 milj. euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -0,7
milj. euroa (-1,0 milj. euroa). Hallinnon kulut olivat -0,6 milj. euroa (-0,6
milj. euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi-joulukuussa -5,1 milj.
euroa (-4,3 milj. euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -2,3
milj. euroa (-3,8 milj. euroa). Hallinnon kulut olivat -2,2 milj. euroa (-2,3
milj. euroa).

Tilikauden alussa yhtiö toteutti organisaatiomuutoksen jossa siirrettiin
asiakastuki tuotekehityksestä myynnin ja markkinoinnin alaiseksi toiminnoksi.
Edellä esitetyt vertailuluvut ovat vanhan organisaation mukaisesti. Vuonna 2010
siirtyneiden toimintojen kulut ovat -0,2 milj. euroa neljännellä
vuosineljänneksellä ja raportointikaudella -1,1 milj. euroa. Vaikutus
vertailukauden lukuihin on -0,2 milj. euroa neljännellä vuosineljänneksellä
euroa ja vuoden 2009 vaikutus on -1,0 milj. euroa.

TASE JA RAHOITUS

Tectian rahoitusasema säilyi koko tilikauden 2010 hyvänä osakkeenomistajille
2010 maaliskuussa maksetusta pääomanpalautuksesta huolimatta. Taseen loppusumma
31.12.2010 oli 8,3 milj. euroa (9,4 milj. euroa), josta likvidit varat olivat
4,0 milj. euroa (6,4 milj. euroa) eli 48,6 % taseen loppusummasta.
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -121,0 % (-144,2
%). Omavaraisuusaste 31.12.2010 oli 69,1 % (71,4 %).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat
katsauskaudella 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Katsauskauden rahoitustuotot
muodostuivat pääasiassa määräaikaistalletusten koroista sekä
valuuttakurssituotoista. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,3 milj.
euroa, kun ne edellisvuoden vastaavana ajanjaksona olivat 0,3 milj. euroa.
Tectian liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli -0,9 milj. euroa (-2,4
milj. euroa) ja investointien rahavirta oli -0,1 milj. euroa (12,0 milj.
euroa). Rahoituksen rahavirta oli -1,4 milj. euroa (-7,7 milj. euroa), joka
muodostui pääasiassa osakkeenomistajille maksetusta pääomanpalautuksesta ja
lyhytaikaisista sijoituksista. Yhteensä rahavarat vähentyivät
tarkastelujaksolla -2,3 milj. euroa (1,9 milj. euroa).

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tectian tutkimus- ja kehitysmenot olivat loka-joulukuussa -0,7 milj. euroa
(-1,0 milj. euroa), mikä vastasi 26,1 % liikevaihdosta (40,3 %).

Tectian tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-joulukuussa -2,3 milj. euroa
(-3,8 milj. euroa), mikä vastasi 25,4 % liikevaihdosta (43,0 %). Yhtiö ei ole
tilikaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 70. Henkilöstömäärä kasvoi 6
henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (+9%).

Henkilöstöstä 43 % myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 39 %
työskenteli kauden lopussa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, sekä 19 %
hallinnossa.

TECTIAN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana Tectia Oyj:n osakkeiden vaihto oli 4 512 942kpl (4 111 060
euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,15 euroa ja alin 0,76 euroa. Jakson
painotettu keskikurssi oli 0,91 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän
(30.12.2010) noteeraus 0,83 euroa.

Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus ja äänivalta on
45,5 % yhtiöstä, Assetman Oy 13,1 % ja Johdon omistusyhtiö SSH Management
Investment Oy 4,7 %. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön
verkkosivuilta.

Johdon omistusyhtiö SSH Management Investment Oy yhdistellään
konsernitilinpäätökseen osakassopimuksen perusteella.

Katsauskauden aikana perustettiin yhtiön 100% omistama Hongkongin tytäryhtiö
Tectia Limited. Konsernirakenteessa ei katsauskauden aikana ollut muita
muutoksia.

TECTIA:N OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 31.12.2010 Tectian osakepääoma oli 916 446,24 euroa
ja se jakaantui 30 548 208 osakkeeseen. Tarkastelujakson aikana merkittiin
I/1999 optio-ohjelman C-optio-todistuksilla 100 kappaletta, I/1999
D-optiotodistuksilla 100 kappaletta, I/1999 E-optiotodistuksilla 500
kappaletta, I/1999 F- optiotodistuksilla 650 kappaletta, I/1999
H-optiotodistuksilla 350 kappaletta, II/2003 optio-ohjelman
C-optiotodistuksilla 500 kappaletta sekä II/2003 D-optiotodistuksilla 500
kappaletta. Optioiden merkinnästä johtuen osakepääoma korottui 81,00 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla
tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa
erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 asti. Katsauskauden aikana
hallitus käytti valtuutusta 14.12.2010 päättäessään suorittaa Siltanet Oy:n
liiketoimintakaupan kauppasumman osittain osakeannilla.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa
noin 6,69 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista
maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän
kaupankäyntikurssin perusteella. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa
hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1.500.000 omaa
osaketta koskevasta pantiksi ottamisesta. Määrä vastaa noin 5,02 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus ja pantiksi ottamista koskeva
valtuutus ovat voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti varojen jakamista sijoitetun vapaan pääoman rahastosta
osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 0,05 euroa eli
yhteensä 1.494.922,45 euroa. Pääoman palautus maksettiin osakkeenomistajille,
jotka olivat täsmäytyspäivänä 8.3.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon, ja pääoman palautuksen maksupäivä oli 15.3.2010.

Samalla alennettiin yhtiön vuosina 2000 - 2002 liikkeeseen laskemiin
optio-ohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden
merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla määrällä, eli 0,05 euroa kutakin
optio-oikeutta kohti. Osakkeiden merkintähinnan tulee kuitenkin olla aina
vähintään nimellisarvon suuruinen.

HALLITUKSEN ESITYS TAPPIOSTA JA VAROJEN JAOSTA

Tectian hallitus tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.3.2011 esittämään, että
osinkoa tai pääoman palautus ei jaeta. Tilikauden tappio esitetään
kirjattavaksi omaan pääomaan voitto/tappio tilille.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Riskienhallinta on osa Tectian valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään
varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön vaikuttavat
merkittävät riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. Yhtiö toimii nopeasti
kehittyvillä tietoturvaohjelmistojen markkinoilla. Koko IT-markkinoiden ja
erityisesti tietoturvaohjelmistojen markkinoiden muutokset vaikuttavat suoraan
yhtiön liiketoimintariskiin. Keskeisen markkina-alueen Yhdysvaltain maa- ja
valuuttariski on merkittävä. Liiketoiminnan muut merkittävimmät riskit
liittyvät tuoteteknologiaan, kilpailijoiden toimintaan ja kannattavuuteen.

Yhtiön myyntitoimintaa tukee oma lakiyksikkö, joka pyrkii jatkuvalla sopimusten
hallinnalla pienentämään yhtiön liiketoiminnan riskejä. Myyntisopimuksilla
suojataan Tectia tekijänoikeuksia sekä tavaramerkkejä. Yhtiöllä on aktiivinen
patenttipolitiikka, jolla se suojaa teknologiaansa. Yhtiö kannustaa
työntekijöitään keksintöjen tekemiseen ja niiden suojaamiseen. Omaisuus-,
keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit suojataan vakuutuksin.

Tectialla on prosessi, jonka mukaisesti yhtiön tuotteissa mahdollisesti
havaitut tietoturvariskit raportoidaan nopeasti ylimmälle johdolle.
Korjaustoimenpiteet tehdään välittömästi ja päivitykset toimitetaan asiakkaille
viivytyksettä. Yhtiön kriittiset tietojärjestelmät ovat varmistettuja. Tectia
käyttää aktiivisesti omia tuotteitaan oman tietojärjestelmäinfrastruktuurinsa
suojaamisessa. Yhtiön luottamuksellinen tietoliikenne suojataan vahvalla
salauksella ja käyttäjien tunnistamisella.

Tectia ei rahoita asiakkaitaan muutoin kuin myöntämällä tavanomaisia
maksuaikoja. Konsernin taserakenne on vahva eikä sillä ole merkittävää
pitkäaikaista vierasta pääomaa. Yhtiön kassavarat sijoitetaan hallituksen
hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti. Yhtiön laskutuksesta suurin osa
tapahtuu Yhdysvaltain dollareina. Yhtiö ei ole tehnyt tilinpäätöspäivänä
suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutosten varalta.

Yrityksen riskeihin ja epävarmuustekijöihin ei ole tullut olennaisia muutoksia
tilikauden aikana.

TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia tilinpäätöspäivän
jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöslaskelmiin.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskauden aikana ei ole olennaisia lähipiiritapahtumia. Yrityksen lähipiiri
ja niihin liittyvistä tapahtumista kerrotaan enemmän tilikauden 2010
tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa.

SILTANET LIIKETOIMINTAKAUPPA

Tectia Oyj hankki 31.12.2010 Siltanet Oy:ltä Mobile ID
autentikointiliiketoiminnan ja teknologiaoikeudet tähän liittyen.
Liiketoimintakauppa vahvistaa Tectian asemaa mobiilin tietoturvan markkinoilla.
Siltanet Oy toimi aiemmin Tectia Oy:n teknologiapartnerina ja Tectia näkee
teknologian omistuksen yrityksen tulevaisuuden ja strategian kannalta
merkittävänä. Mobiiliautentikointi on nopeasti kasvavaa liiketoimintaa, sillä
vahvan tunnistaumisen kysyntä on kasvamassa huomattavasti. Tectia MobileID
tuotteella on myös potentiaalia fyysisten salasana-avainten korvaamisessa,
koska se ratkaisuna tarjoaa kustannustehokkaan ja helpon koko
liiketoiminnanlaajuisen käyttöönoton sekä tuotannon.

Kauppasumma suoritettiin osakeannilla ja käteisellä. Käteisellä ostettiin
Siltanet Oy:n patentti liittyen mobiiliautentikointiteknologiaan. Osakeanti
muodostuu 647 059 osakkeesta. Lisäksi Tectia Oyj ottaa vastuulleen Siltanet
Oy:n mobiiliautentikointiteknologian ja -liiketoiminnan kehittämiseen ottamat
TEKESin myöntämät pääomalainat 112 468 euroa. Ehdollinen kauppasumma on 100 000
osaketta, joka suoritetaan mikäli kaupan ehdot liiketoiminnan kasvusta
toteutuvat.

TAULUKOT


LAAJA TULOSLASKELMA
--------------------------------------------------------------------------
milj. Euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
/2010 /2009 /2010 /2009
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 2,5 2,9 9,1 8,8
--------------------------------------------------------------------------
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,2 0,0 -0,2 -0,1
--------------------------------------------------------------------------
Bruttokate 2,4 2,9 8,9 8,7
--------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,1
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -1,6 -1,0 -5,1 -4,3
--------------------------------------------------------------------------
Tuotekehityskulut -0,7 -1,0 -2,3 -3,8
--------------------------------------------------------------------------
Hallinnon kulut -0,6 -0,6 -2,2 -2,3
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/-tappio -0,5 0,4 -0,7 -1,5
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0 0,3 0,3
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Voitto/tappio ennen veroja -0,5 0,4 -0,5 -1,2
--------------------------------------------------------------------------
Verot 0,0 0,0 0,0 0,0
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto/tappio -0,5 0,4 -0,5 -1,2
--------------------------------------------------------------------------
Määräysvallomien osuus -0,0 -0,0
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät:
--------------------------------------------------------------------------
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,1 0,0 -0,2 -0,1
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,6 0,4 -0,7 -1,3
--------------------------------------------------------------------------


Tilikauden voiton/tappion jakautuminen
-------------------------------------------------------------
Emoyrityksen omistajille -0,5 0,4 -0,5 -1,2
-------------------------------------------------------------
Määräysvallomien osuus -0,0 -0,0
-------------------------------------------------------------


TULOS/OSAKE 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2010 2009 2010 2009
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
Tulos/osake, euroa -0,02 -0,04 -0,02 -0,04
----------------------------------------------------------------
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,02 -0,04 -0,02 -0,04
----------------------------------------------------------------


TASE
-------------------------------------------------------
milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
VARAT
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
-------------------------------------------------------
Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2
-------------------------------------------------------
Aineettomat hyödykkeet 0,8 0,0
-------------------------------------------------------
Sijoitukset 0,0 0,0
-------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1,0 0,3
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat
-------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset saamiset 3,3 2,7
-------------------------------------------------------
Sijoitukset 2,5 2,5
-------------------------------------------------------
Rahavarat 1,5 3,9
-------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä 7,2 9,1
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
Varat yhteensä 8,3 9,4
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
Oma pääoma 3,2 4,4
-------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat
-------------------------------------------------------
Varaukset 0,1 0,1
-------------------------------------------------------
Korollinen vieras pääoma 0,0 0,0
-------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,1 0,0
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat 5,0 4,8
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 8,3 9,4
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA
--------------------------------------------------------
milj. euroa 1-12/2010 1-12/2009
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta -0,9 -2,4
--------------------------------------------------------
Investointien rahavirta -0,1 12,0
--------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta -1,4 -7,7
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos -2,3 1,9
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
Rahavarat katsauskauden alussa 3,9 2,0
--------------------------------------------------------
Valuuttakurssivaikutus 0,0 0,0
--------------------------------------------------------
Rahavarat katsauskauden lopussa 1,6 3,9
--------------------------------------------------------
LASKELMA
OMAN
PÄÄOMAN
MUUTOKSISTA
--------------------------------------------------------------------------------
milj. euroa Osake- Arvon-m Muu Muunto Omat Äänival-l Voitto-va Yht.
- uutos- rahast -ero osakke attomien rat ja
pääoma rahasto o et omistajie vapaat
t rahast n osuus rahastot
o
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 0,9 0,1 -0,9 14,4 14,5
1.1.2009
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Muutos 0,0 0,0 -0,1 -7,8 -7,8
--------------------------------------------------------------------------------
Nettovoitto -1,2 -1,2
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Johdon 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 -1,1
kannustin-j
ärjestelmä
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 0,9 0,1 -1,0 -1,1 5,5 4,4
31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Muutos 0,0 0,0 -0,3 -0,3
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Pääomanpa-l 0,1 -1,5 -1,4
autus
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Siltanet Oy 0,1 0,5 0,6
kauppaan
liittyvät
tapahtumat
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Nettovoitto -0,5 -0,5
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Johdon 0,0 0,3 0,3
kannustin-j
ärjestelmä
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 0,9 0,1 0,1 -1,3 -1,0 0,3 4,0 3,2
31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
-----------------------------------------------------------
milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2010 2009 2010 2009
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,5 1,4 6,0 5,5
-----------------------------------------------------------
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,2 1,0 0,8
-----------------------------------------------------------
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,6 1,3 2,1 2,5
-----------------------------------------------------------
Tectia-konserni 2,5 2,9 9,1 8,8
-----------------------------------------------------------


LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN
-----------------------------------------------------------------
milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2010 2009 2010 2009
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 0,6 0,9 3,4 2,5
-----------------------------------------------------------------
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,1 0,0 0,4 0,5
-----------------------------------------------------------------
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,3 0,9 0,5 1,1
-----------------------------------------------------------------
Tectia -konsernin yhteiset kulut* -1,5 -1,4 -5,1 -5,5
-----------------------------------------------------------------
Tectia-konserni -0,5 0,4 -0,7 -1,5
-----------------------------------------------------------------

* Tectia-konsernin yhteiset kulut sisältävät konsernin hallinnon sekä
keskitetyn tuotehallinnan ja -kehityksen kustannukset.YRITYSHANKINNAT 2010
-------------------------------

-------------------------------
Kauppahinta (euroa):
-------------------------------

-------------------------------
Käteinen 50 000
-------------------------------
Osakeanti 550 000
-------------------------------
Pääomalainat 112 468
-------------------------------
Ehdollinen kauppasumma 85 000
-------------------------------
Yhteensä 797 469
-------------------------------

-------------------------------
Kaupan kohteet:
-------------------------------

-------------------------------
teknologiapatentit 50 000
-------------------------------
asiakasrekisteri 298 720
-------------------------------
teknologia 448 748
-------------------------------
Yhteensä 797 469
-------------------------------

-------------------------------
Kauppasumma yhteensä 797 469
-------------------------------
Liikearvo 0
-------------------------------


Tilikaudella 2009 ei ollut yritys- tai liiketoimintahankintoja.TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
milj. euroa 1-12/2010 1-12/2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 9,1 8,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos -0,7 -1,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos, % liikevaihdosta -7,9 -16,9
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja -0,5 -0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja, % -5,0 -2,9
liikevaihdosta
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja -0,5 -1,2
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -5,0 -13,3
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, % -12,8 -12,4
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, % -10,5 -10,8
--------------------------------------------------------------------------------
Korolliset nettovelat -4,0 -6,4
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, % 69,1 71,4
--------------------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -121,0 -144,2
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,1 0,1
--------------------------------------------------------------------------------
osuus liikevaihdosta, % 1,2 1,3
--------------------------------------------------------------------------------
Tutkimus- ja kehityskulut 2,3 3,8
--------------------------------------------------------------------------------
osuus liikevaihdosta, % 25,2 43,0
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin 68 66
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 70 64
--------------------------------------------------------------------------------


Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2009.
Laskentaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia tilinpäätöksen jälkeen.OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
---------------------------------------------------------------------------
1-12/2010 1-12/2009
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, euroa (laimentamaton) -0,02 -0,04
---------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, euroa (laimennettu) -0,02 -0,04
---------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake, euroa 0,10 0,15
---------------------------------------------------------------------------
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 29 901* 29 898
---------------------------------------------------------------------------
Osakkeen kurssikehitys euroina
---------------------------------------------------------------------------
Keskikurssi 0,91 0,79
---------------------------------------------------------------------------
Alin 0,76 0,65
---------------------------------------------------------------------------
Ylin 1,15 1,24
---------------------------------------------------------------------------
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,83 0,77
---------------------------------------------------------------------------
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 24,8 23,0
---------------------------------------------------------------------------
Osakevaihto, milj. kpl 4,5 5,1
---------------------------------------------------------------------------
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 15,1 17,0
---------------------------------------------------------------------------
Osakevaihto, Meur 4,1 4,0
---------------------------------------------------------------------------


*Luku ei sisällä Siltanet Oy:n osakeantia, sillä osakkeet tulivat kaupankäynnin
kohteeksi vasta tammikuussa 2011.VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
---------------------------------------------------------------------
milj. Euroa 31.12.2010 31.12.2009
---------------------------------------------------------------------
Vuokravakuudet 0,1 0,1
---------------------------------------------------------------------
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut
---------------------------------------------------------------------
1 vuoden kuluessa 0,5 0,6
---------------------------------------------------------------------
1-5 vuoden kuluttua 1,3 1,1
---------------------------------------------------------------------

VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on Tectia Oyj:n ja kanssamme yhteistyössä toimivien
kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi
vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään
tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei
ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa),
eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. Tectia ei
anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden
yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan Tectian
osakkeisiin,ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja.
Tectian osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta
kurssikehityksestä. LUKUUNOTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ
TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI
SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ
TECTIA TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ
TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

Tectia Oyj:n seuraava osavuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote ajalta
1.1.-31.3.2011 julkaistaan 20.4.2011.


Helsingissä 2.2.2011

TECTIA OYJ

Hallitus


Jari Mielonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Jari Mielonen, toimitusjohtaja, puhelin +358 20 500 7000
Mikko Karvinen, talousjohtaja, puhelin +358 20 500 7000

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tectia.com

Source: Millistream