Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tekes lisää riskinottoa ja etsii edelläkävijöitä

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2011 17:07 EET

Tekes on uudistanut rahoituksen myöntämisen perusteensa ja kohdistaa rahoitusta nyt entistä vahvemmin kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviin nuoriin yrityksiin sekä uudistumista hakeviin pk-yrityksiin.

 

Rahoituksen edellytyksenä on, että projektilla saavutetaan kansallista edelläkävijätasoa oleva lopputulos. Tavoitteena on löytää yrityksiä, joilla on aito halu sekä kyky saavuttaa menestystä. Lisäksi erityistä painoa annetaan myös yrityksen kilpailukyvylle ja tuottavuudelle sekä sille, että sillä on erinomainen ja osaava tiimi.

 

Tekes rahoittaa vain osan kehittämisen kustannuksista, loppuosa yrityksen tulee kattaa omalla tai muulla yksityisellä rahoituksella.

 

”Suomi tarvitsee kipeästi uusia menestystarinoita ja innovaatioita.  Haluamme omalta osaltamme turvata suomalaista hyvinvointia panostamalla entistä vahvemmin kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkivien yritysten rahoitukseen”, johtaja Ulla Hiekkanen-Mäkelä painottaa.

 

Muutos merkitsee rahoitettavien projektien ja tutkimushankkeiden osalta myös entistä suurempaa valikoivuutta. Rahoitettujen projektien määrä vähenee, mutta projektien koko kasvaa.

 

”Edelläkävijyyteen sisältyy luonnollisesti riski. Me emme pelkää riskinottoa. Uskomme, että onnistumiset merkittävissä kehitysprojekteissa sekä yritysten kasvussa ja kansainvälistymisessä kattavat joidenkin mahdolliset epäonnistumiset”, Hiekkanen-Mäkelä sanoo.

 

”Vuonna 2012 Tekesin rahoitusvaltuudet ovat 554 miljoonaa euroa. Laskua vuoteen 2011 verrattuna on noin 50 miljoonaa euroa.  Rahoituksesta yritysten osuus on noin kaksi kolmasosaa. Loput kohdistetaan elinkeinoelämää hyödyntävään tutkimukseen yliopistoille, korkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille. Nuorille, alle 6-vuotiaille yrityksille varataan noin kolmasosa yrityksille suunnatusta rahoituksesta eli yli 120 miljoonaa euroa”, kertoo rahoitusjohtaja Kristiina Laurila.

 

Rahoituksen periaatteiden uudistaminen on luonteva jatko Tekesin strategiatyölle, jossa keskeiseksi teemoiksi nousivat edelläkävijyys, uudistuminen sekä kasvu ja kansainvälistyminen. Tekes valitsee rahoituskohteensa tarkastelemalla yritystä kokonaisuutena, ei vain yksittäisen kehittämisprojektin näkökulmasta. Innovatiivisuuden ja uutuusarvon lisäksi keskeistä on yrityksen kasvuhalu ja kykyä kaupallistaa kehitystyön tulokset.

 

Myös julkisen tutkimuksen rahoituksen periaatteita on muutettu uuden strategian mukaiseksi.

 

Lisätietoja

 

Ulla Hiekkanen-Mäkelä

johtaja, asiakkuudet

Tekes

puh. 050 557 7706

ulla.hiekkanen-makela@tekes.fi

 

Kristiina Laurila

rahoitusjohtaja

Tekes

puh. 050 557 7780

kristiina.laurila@tekes.fi