AC-Sanafor

Teklalta BIM-sovellus ilmaiseksi koko rakennusalan käyttöön

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2011 10:38 EET

3D-mallinnusohjelmistoja toimittava Tekla haluaa vaikuttaa rakennusalan toimintatapoihin julkaisemalla uuden sovelluksen rakennuksen tietomalleihin perustuvaa projektiviestintää ja -yhteistyötä varten. Ilmainen Tekla BIMsight on kaikkien alalla toimivien ladattavissa ja jaettavissa Internetin kautta. Tämän sovelluksen avulla urakoitsijat, arkkitehdit, suunnittelijat ja valmistajat voivat yhdistää tuote- ja tietomallinsa, tarkistaa mahdolliset törmäykset ja tehdä yhteistyötä.

 

Tekla BIMsight -sovelluksen avulla rakennusprojektin osapuolet voivat käsitellä monia eri 3D-tietomalleja ja yhdistää ne yhdeksi projektiksi. Sovelluksessa voi tarkastella mallinnettujen rakenteiden kohteita, ajaa automaattisia törmäystarkistuksia sekä merkitä ja kommentoida muutoksia. Tekla BIMsight tarjoaa keskitetyn ratkaisun rakennustietojen ylläpitoon ja jakamiseen: projektin osapuolet näkevät sekä hankkeen kokonaiskuvan että kaikki tärkeät yksityiskohdat samassa havainnollisessa ja helposti käsiteltävässä 3D-mallissa. Tekla BIMsightia voi käyttää tavallisella tietokoneella ja se on ilmainen.

– Tekla BIMsight kattaa rakennusprojektin kaikki vaiheet rakennuksen suunnitteluvaiheesta pystytykseen ja työmaaohjaukseen, Teklan varatoimitusjohtaja Risto Räty sanoo.

– Rakennuksen tietomallinnuksen ymmärtäminen keskitetyksi prosessiksi yksittäisten mallien luonnin sijaan edellyttää yhteistyötä ja ennen kaikkea yhteistyöhalua rakennusalan toimijoiden välillä. Juuri tähän pyrimme uudella Tekla BIMsight -sovelluksellamme. Osoituksena omasta yhteistyöhalustamme annamme sen ilmaiseksi koko rakennusalan käyttöön.

Sovelluksen avulla rakennusprojektin hallinta on yhtenäistä, jolloin koko rakennusprosessi tehostuu. Tekla BIMsight on 3D-viestintätyökalu, jota käyttämällä suunnittelu- ja rakennusalalla työskentelevät pystyvät jakamaan ja pyytämään lisätietoja yhden jaetun sovelluksen kautta, jossa pienetkin yksityiskohdat koko rakennusprojektista on tarkasteltavissa kaikista mahdollisista kulmista. Näin esimerkiksi suunnitteluvirheet tai epäjohdonmukaisuudet on helppo havaita ja korjata jo ennen varsinaista rakentamista.

Tietomalleja käyttämällä voidaan vaikuttaa urakoiden ympäristöystävällisyyteen ja tukea kestävää kehitystä. Tietomallista voidaan syöttää esimerkiksi tarkat rakennusosien valmistusmäärät ja tulkita työmaaohjauksen kannalta parhaat etenemisvaihtoehdot. Tietomallinnus tukee myös paperitonta viestintäprosessia vähentämällä tarvetta tuottaa ja tulkita 2D-rakennuspiirrustuksia.

Tekla BIMsight on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://www.teklabimsight.com/. Opastusvideoiden ja käyttäjäyhteisön avulla kuka tahansa voi helposti aloittaa tietomalleihin perustuvan projektiyhteistyön. Tällä hetkellä Tekla BIMsight ja siihen liittyvä materiaali ovat saatavissa vain englanninkielisinä.

Uusi Tekla Structures 17 tehostaa järjestelmien yhteensopivuutta 

Tekla julkaisee uuden version Tekla Structures -ohjelmistosta samanaikaisesti Tekla BIMsightin julkaisun kanssa. Tekla Structures 17 -versio on ladattavissa Teklan ekstranetistä viimeistään 15.2.2011. Tekla Structures 17 tuo mukanaan monia projektiyhteistyötä ja projektinhallintaa tehostavia uusia ominaisuuksia, kuten entistä paremman yhteensopivuuden muiden järjestelmien kanssa.

 

Merkittävimpiä Tekla Structures 17:n uusia ominaisuuksia ovat entistä paremmat törmäystarkistus-, järjestely-, näyttö-, snapping-, kommentointi- ja projektinhallintatyökalut sekä tietojen helppo siirto ilmaiseen Tekla BIMsight -yhteistyösovellukseen.

Tekla Structures 17 tukee entistä paremmin tiedonsiirtoa muiden johtavien ohjelmistojärjestelmien kanssa. Näitä ovat esimerkiksi betonielementtialalla käytetyt Unitechnik, BVBS 2.0 ja BETSY. Terästeollisuutta varten käytettävissä on aiempaa edistyneempi DSTV-yhteys CNC-koneisiin. Tekla Structures 17:ssä suunnittelu on entistä tarkempaa ja piirustukset entistä pidemmälle mukautettavia ja automatisoituja. Mallin osien ja objektien visualisointia on tehostettu laajennetun väripaletin avulla. Tekla Structures 17:n toiminnot ovat entistä lähempänä Windowsin toimintoja, joten sen käyttö on entistä intuitiivisempaa ja standardinmukaista. Jatkuva käyttökokemuksen ja käyttäjätuen kehitys näkyy myös tulevissa versioissa. Lisäksi 3Dconnexion-hiiren tuki on nyt sertifioitu.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Risto Räty, Tekla Oyj, puh. +358 40 5444 470, sähköposti risto.raty (at) tekla.com

Kuvamateriaalit ja video:

Mari Saarinen, Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy, puh. +358 40 575 8001, sähköposti mari.saarinen (at) acsanafor.fi

Tekla BIMsight -kuvat:

http://bit.ly/fvnFvF

Tekla BIMsight -video:

Tallenna omalle koneelle: http://bit.ly/eirr4T

Katso tai hae upotuskoodi Youtubesta: http://bit.ly/e11Y4n

 

Tekla Oyj

Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus- ja infrastruktuurialalla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.

Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Teklalla on asiakkaita lähes 100 maassa, omia toimistoja 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä lähes 500 henkilöä. Lisätietoja www.tekla.com 

Tekla Structures

Teklan tavoitteena on moninkertaistaa kykysi nähdä asiat uusista näkökulmista ja saavuttaa jotakin todella merkittävää. Tekla Structures -tietomallinnusohjelmistolla (BIM eli Building Information Modeling) voit luoda ja Tekla BIMsight -yhteistyösovelluksella yhdistää tarkkoja kolmiulotteisia malleja projektin koosta, materiaaleista tai haasteellisuudesta riippumatta. Teklan ratkaisut kattavat projektivaiheet luonnossuunnittelusta liitos-, elementti- ja konepajasuunnitteluun, valmistukseen sekä työmaan ohjaukseen. Tekla-malli on aina ajan tasalla, helposti jaettavissa Internetin kautta ja hyödynnettävissä hankkeen kaikissa vaiheissa. Siitä voi tulostaa analyysien ja suunnittelun tulokset, piirustukset ja raportit. Mallinnukseen pohjautuva yhteistyö edistää automaatiota, auttaa rakenteiden hahmottamisessa, nopeuttaa hankkeiden läpivientiaikoja, vähentää virheitä ja materiaalihukkaa ja siten rakentamisen aiheuttamaa ympäristökuormaa – toisin sanoen auttaa rakentamaan parempia rakennuksia. Lisätietoja www.teklastructures.com ja www.teklabimsight.com