Deloitte

Teknologiainnovaatiot edellyttävät yrityksiltä riskinottokykyä

Lehdistötiedote   •   Syys 23, 2014 09:00 EEST

Yritykset ympäri maailmaa hakevat kasvumahdollisuuksia yhä useammin investoimalla uusiin teknologioihin. Vaikka yli puolet tietohallintojohtajista pitää innovointia tärkeänä asiana, niiden osuus teknologiainvestoinneista on pieni. Yritykset ovat kiinnostuneita uudesta teknologiasta, mutta eivät halua investoida siihen riskien pelossa. Suomalainen tietohallintojohto keskittyy kasvun etsimisen sijasta kustannusten karsimiseen ja monitoimittajaympäristön hallintaan.

Innovaatio- ja kasvuhakuiset teknologiainvestoinnit kompastuvat useammin yritysjohdon asenteeseen kuin tietohallinnon budjetin suuruuteen. Vaikka tietohallintojohtajat ovat itse halukkaita riskinottoon, halukkuus ei käänny todellisiksi hankkeiksi. Suomessa riskien välttely näkyy kansainvälistä vertailuryhmää enemmän. Deloitten globaali CIO Survey 2014 keräsi näkemyksiä yli 900 tietohallinto- ja IT-johtajalta 49 eri maasta.

”Uusi teknologia koetaan välttämättömänä asiakkaiden sitouttamiseksi, mutta innovointiin panostetaan kuitenkin yllättävän vähän. Tyypillisesti myös yrityksen innovaatiobudjettia ohjataan organisaatiossa muualle kuin tietohallintoon. Tässä tilanteessa tietohallintojohtajien pitää ottaa enemmän vastuuta teknologiaan liittyvien innovaatioiden hyödyntämisessä organisaation kasvun mahdollistamiseksi. Koska tietohallinto- ja IT-johtajien rooli yhdistetään edelleen useimmiten perustietotekniikkaan ja IT-järjestelmien ylläpitoon, heidän haasteenaan on pystyä vakuuttamaan yritysten johto omista kyvyistään jakaa ja hyödyntää uutta teknologiaa”, toteaa Suomen Deloitten konsultointipalveluista vastaava osakas Seppo Kokko.

Haasteista huolimatta tietohallintojohtajien rooli liiketoiminnan kumppanina on parantunut selvästi viime vuodesta. Suomessa yhteistyö liiketoiminnan kanssa koetaan kansainvälistä vertailuryhmää hieman heikompana.

Arvioitaessa yhteistyösuhdetta muuhun johtoon, kehitettävää löytyy kuitenkin edelleen. Neljä viidestä tietohallintojohtajasta (79 %) pitää heidän suhdettaan toimitusjohtajan kanssa erittäin tärkeänä, mutta vain 42 % kokee nykyisen suhteen erittäin hyväksi. Uuden sukupolven digitaalijohtajien ja tietojohtajien merkitys liiketoiminnan kehittämisessä on niin ikään nousussa. ”On oleellista, että tietohallintojohtajat rakentavat ja vaalivat vahvoja suhteita myös kehittyvien liiketoiminta-alueiden johtajiin, jotka ovat tyypillisesti edelläkävijöitä uusien kehityssuuntauksien hyödyntämisessä”, sanoo Deloitten johtaja Markku Viitanen.

”Vahvemmat suhteet liiketoimintajohdon kanssa avaavat enemmän mahdollisuuksia ja tuovat vastuuta innovaatioiden kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Tietohallintojohtajien on nyt aika valita, pitäytyvätkö he perustietotekniikan pyörittämisessä vai tuleeko heistä yritysten kasvun mahdollistajia teknologisten innovaatioiden kautta”, Viitanen huomauttaa.

Keskeiset tutkimustulokset:

• IT-budjetit: 77 prosenttia IT-budjeteista on pysynyt samalla tasolla tai noussut viime vuodesta. 23 % budjeteista on laskenut. Yli puolet budjetista (55 %) on suunnattu päivittäiseen toimintaan, ja jäljelle jäänyt osuus jakaantuu liiketoiminnan muutoksen (23 %) ja kasvun (22 %) tukemiseen. Kun tietohallintojohtajilta tiedusteltiin, mihin he itse investoisivat, enemmistö nimesi kohteiksi analytiikan ja big datan (30 %). Niitä seurasi mobiilisovellukset (17 %) ja private cloud -palvelut (15 %).
• IT-painopistealueet: Tärkeimmät painopistealueet ovat uusien liiketoimintatarpeiden tukeminen (71 %) ja digitaalisen strategian edistäminen (47 %). IT-kustannusten laskun merkitys on laskenut yli 20 prosenttiyksikköä viime vuodesta.
• Yhteistyö liiketoiminnan kanssa: Tietohallintojohtajien rooli liiketoiminnan kumppanina on parantunut selvästi viime vuodesta. Neljä viidestä tietohallintojohtajasta (79 %) pitää suhdettaan toimitusjohtajan kanssa erittäin tärkeänä, mutta vain 42 % kokee nykyisen suhteen erittäin hyväksi.
• Innovointi: Lähes puolet tietohallintojohtajista laittaa alle 10 % budjetistaan innovointiin. Tietohallintojohtajien mukaan yritysjohdon asenne innovaatio- ja kasvuhakuisia teknologiainvestointeja kohtaan on kuitenkin suurempi ongelma kuin näille investoinneille osoitettu budjetti. Suomessa innovaatioinvestointien osuus on keskimäärin 5 % kokonaisbudjetista.
• Analytiikka: Tutkimuksen mukaan puolet tietohallintojohtajista kokeilee, toteuttaa ja omaksuu käyttöönsä analytiikkaa. Vielä viime vuonna monet vastaajat eivät olleet vakuuttuneita analytiikan hyödyistä. Pääasialliset esteet analytiikan hyväksikäytölle ovat kyvykkyyksien puute käyttää dataa (26 %) ja keskitetyn lähestymistavan puute ottaa haltuun ja analysoida dataa (22 %).

Lue lisää: The Deloitte CIO Survey 2014

Lisätietoja:

Seppo Kokko
Managing Partner
Consulting, Deloitte
puh. 020 755 5473
seppo.kokko@deloitte.fi

Markku Viitanen
Director
Enterprise Technology Advisory, Deloitte
puh. 020 755 5443
markku.viitanen@deloitte.fi

Maria Kaisanlahti
Marketing, Deloitte
puh. 020 755 5519
maria.kaisanlahti@deloitte.fi


Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 200 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkainamme on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa palveluksessamme on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 4 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi