Deloitte

Teknologiapalvelut ja terveydenhuolto ovat sijoittajien ykköskohteet

Lehdistötiedote   •   Syys 03, 2014 10:06 EEST

Asiantuntijayritys Deloitten tekemän globaalin Venture Capital Confidence -tutkimuksen mukaan sijoittajien luottamus Yhdysvaltoihin kasvoi huomattavasti jo kolmatta vuotta peräkkäin suotuisten pääomamarkkinoiden, runsaiden investointimahdollisuuksien ja vahvan sijoitusilmapiirin seurauksena. Luottamus myös Iso-Britanniaa, Israelia ja Kanadaa kohtaan kasvoi. Luottamus Suomeen on kansainvälisesti keskimääräisellä tasolla. Suomalaissijoittajat luottavat itse kansainvälisiä sijoittajia enemmän Euroopan markkinoihin sekä Clean Tech -toimialaan.

Deloitten tuore tutkimus selvitti pääomasijoittajien luottamusta ja tulevaisuuden näkymiä. Tutkimuksen mukaan sijoittajien luottamus oman kotimaan talouden tilaan seuraavan vuoden aikana kasvaa useassa maassa. Ruotsalaiset, intialaiset ja kanadalaiset sijoittajat ovat tässä kaikkein luottavaisimpia. Edelliseen tutkimukseen verrattuna sijoittajien luottamus kotimaansa talouteen on noussut eniten Iso-Britanniassa (35 prosenttiyksikköä) ja laskenut eniten Brasiliassa (12 prosenttiyksikköä). Suomessa sijoittajien luottamus maan talouden tilaan on tutkimuksen mukaan kansainvälistä keskiarvoa alhaisemmalla tasolla.

”Suomalaisia sijoittajia huolestuttavat Suomen lähitulevaisuuden näkymät, joita rasittavat entisestään Ukrainan kriisi talouspakotteineen, sekä muun Euroopan odotettua hitaampi elpyminen. Lisäksi sijoittajat ovat Suomessa muita maita selkeästi huolestuneempia kotimaisten pääomamarkkinoiden tehokkuudesta”, toteaa Deloitten yritysjärjestelypalveluista vastaava Eija Kuittinen.

Euroopan heikosta taloustilanteesta huolimatta yleinen luottamus maailmantalouteen kuitenkin kasvoi edellisvuodesta. Suurin osa sijoittajista (55 %) suhtautui neutraalisti maailman talouden näkymiin. Suomalaissijoittajien luottamus maailmantalouteen oli keskimääräistä korkeampaa.

Pilvipalvelut ja mobiili houkuttelevat sijoittajia

Deloitte globaalista Venture Capital Confidence -kyselystä käy ilmi, että kansainväliset sijoittajat jatkavat investoimista ja ovat kiinnostuneimpia informaatioteknologiaan liittyvistä, vähemmän pääomavaltaisista toimialoista. Pääomasijoittajia kiinnostavat erityisesti teknologia-, pilvi- ja mobiilipalveluita tarjoavat yritykset. Myös terveydenhuollon tietojärjestelmät ja -palvelut nousivat korkealle mielenkiinnon kohteena. Lisäksi infrastruktuuri ja teollisuus ovat sijoittajien mielestä kohtalaisen houkuttelevia toimialoja. Kaikkein vähiten kiinnostusta herättivät puolijohteet ja muu elektroniikkalaitteiden valmistus.

”Suomalaiset pääomasijoittajat luottavat selvästi kansainvälisiä kollegoitaan enemmän Clean Tech -toimialaan. Ala on suomalaissijoittajien listalla kolmantena, vaikka Clean Tech ei kansainvälisesti herätäkään luottamusta. Tutkimuksen mukaan vihreä teknologia sijoittuu globaalissa vertailussa häntäpäähän sijalle 12/14. Suomessa Clean Tech herättää muutenkin paljon kiinnostusta ja meillä nähdään olevan hyvät mahdollisuudet nousta vihreän liiketoiminnan menestyjäksi”, sanoo Eija Kuittinen.

Suomalaiset luottavat muita enemmän Eurooppaan

Maantieteellisessä vertailussa suomalaissijoittajat luottavat tutkimuksen mukaan kansainvälisiä sijoittajia enemmän Euroopan markkinoihin. Sen sijaan suomalaisten sijoittajien luottamus Kaakkois-Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan on kansainvälistä keskiarvoa heikompaa.

Kaikkiaan kansainvälisten sijoittajien luottamus kehittyviä markkinoita kohtaan jatkui tutkimuksen mukaan laskuaan.

Yhdysvallat yhä luotettavin valtio sijoittaa

Yhdysvallat säilytti paikkansa maailman luotettavimpana investointikohteena. Perässä seurasivat Israel, Kanada ja Saksa. Ykköspaikasta huolimatta yhdysvaltalaiset vastaajat edelleen epäilevät valtion kykyä tukea kotimaista pääomasijoittamista, yksityistä pääomaa ja kasvuinvestointeja tulevana vuonna.

Myös suomalaissijoittajat ovat epävarmoja kotimaansa hallituksen kyvykkyydestä edistää ja tukea kotimaisia sijoituksia seuraavan vuoden aikana.

Deloitten ja kansainvälisten pääomasijoitusyhdistysten toteuttamaan tutkimukseen vastasi touko- ja kesäkuun aikana yli 300 pääomasijoittajaa Yhdysvalloista, Euroopasta, Aasiasta ja Afrikasta. Tutkimuksen kysymykset koskivat sijoittajien luottamusta riskipääomaa, markkinatekijöitä ja investointeja kohtaan sekä maantieteellisesti että eri toimialoilla. Luottamuksen tasoa mitattiin asteikolla 1-5, jossa vahvinta luottamusta kuvaa numero viisi.

Global Venture Capital Confidence -tutkimus on saatavilla verkosta Deloitten sivuilta.

Lisätietoja:

Eija Kuittinen
M&A Services Leader
eija.kuittinen@deloitte.fi
+358 400 884 845


Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 200 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkainamme on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa palveluksessamme on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 4 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi