Teleste

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2011 11:59 EET

Vuoden 2010 neljäs vuosineljännes

- Liikevaihto kasvoi 6,5 % ja oli 46,6 (43,8) miljoonaa euroa
- Liiketulos kasvoi 72,7 % ja oli 3,0 (1,7) miljoonaa euroa
- Osakekohtainen laimentamaton tulos kasvoi 101,2 % ja oli 0,12 (0,06) euroa
osakkeelta
- Saadut tilaukset kasvoivat 8,5 % ja olivat 50,8 (46,8) miljoonaa euroa
- Liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 (7,3) miljoonaa euroaNäkymät vuodelle 2011

Uskomme koko vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan hieman ja liiketuloksen
paranevan jonkin verran vuoden 2010 tasosta.Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit vuoden 2010 viimeisestä
neljänneksestä

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi ja ylitti
vuoden 2009 viimeisen vuosineljänneksen (vertailukausi) 9,1 prosentilla.
Liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 19,9 % johtuen
Ranskan poliisiorganisaatiolta saadusta 6,9 miljoonan euron tilauksesta.
Israelilaisen HOT Telecomin 16,0 miljoonan euron raamisopimukseen liittyvät
toimitukset käynnistyivät aikataulun mukaisesti. Liiketoiminta-alueen
kannattavuus oli hyvä.

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto ylitti vertailukauden 4,2
prosentilla. Kannattavuus jäi kuitenkin merkittävästi vertailukaudesta johtuen
muun muassa Saksan palvelutoiminnan kohdistumisesta vertailukautta alhaisemman
hinta- ja katetason toimituksiin. Lisäksi verkkohuoltotoiminnan tehokkuutta
heikensi erittäin vaikeat sääolosuhteet Keski-Euroopassa. Allekirjoitimme
kolmen vuoden jatkosopimuksen saksalaisen Kabel Deutschlandin kanssa
kaapeliverkkojen päivitys- ja ylläpitopalveluista. Sopimus on raamisopimus,
jonka arvioitu vuosittainen liikevaihtoarvo on noin 50 miljoonaa euroa.
Jatkosopimus ja käynnissä olevat tehostamistoimenpiteet luovat hyvän perustan
kannattavuuden parantamiselle.

Uskomme kohdemarkkinamme asteittaiseen piristymiseen vuoden 2011 aikana.
Kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjontamme yhdessä tehostamistoimenpiteiden
kanssa mahdollistavat liikevaihdon ja liiketuloksen parantumisen vuoden 2010
tasosta. Kuitenkin vaikeat sääolosuhteet Keski-Euroopassa sekä alkuvuoden
alhainen tilauskanta saattavat rajoittaa toimituksiamme vuoden 2011
ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi Network Services liiketoiminta-alueen
tehostamistoimenpiteet, kuten resurssienhallinnan ja palveluprosessien
kehittäminen, parantavat kannattavuutta arviomme mukaan vuoden 2011 toisella
vuosipuoliskolla.Tilikausi 2010

- Liikevaihto oli 167,8 (141,7) miljoonaa euroa ollen 18,5 % yli vertailukauden
- Liiketulos oli 7,4 (2,5) miljoonaa euroa kasvaen 194,5 % vertailukaudesta
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,02) euroa osakkeelta
- Saadut tilaukset kasvoivat vertailuvuodesta 10,7 % ja olivat 167,2 (151,0)
miljoonaa euroa
- Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat
86,5 (81,6) miljoonaa euroa
- Network Services liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 80,7 (69,4)
miljoonaa euroa
- Liiketoiminnan rahavirta oli 5,4 (9,8) miljoonaa euroa
- Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,12 (0,08) euroa ulkona oleville
osakkeilleKonsernin liiketoiminta vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 46,6 (43,8) miljoonaa euroa.
Liiketulos oli 3,0 (1,7) miljoonaa euroa eli 6,4 % (3,9 %) liikevaihdosta.
Vertailukauden liiketulos sisälsi 0,8 miljoonan euron arvonalennuspoiston.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,06) euroa osakkeelta.

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 (7,3) miljoonaa euroa. Rahavirran selkeä
pienentyminen vertailukauteen nähden oli seurausta maksuehtomuutoksista.

Saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta 8,5 % ja olivat 50,8 (46,8)
miljoonaa euroa. Konsernin tilauskanta oli 17,0 (33,1) miljoonaa euroa.
Vertailukauden tilauskanta sisälsi 12,0 miljoonan euron tilauksen, joka
poistettiin tilauskannasta vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alue neljännen vuosineljänneksen
aikana

Liikevaihto oli 22,9 (21,0) miljoonaa euroa eli 9,1 % yli vertailukauden.
Liiketulos oli 2,4 (-0,5) miljoonaa euroa eli 10,3 % (-2,2 %) liikevaihdosta.
Liiketuloksen parantumiseen vaikuttivat materiaalikustannusten hallinta ja
liikevaihdon kasvu. Vertailukauden liiketulos sisälsi 0,8 miljoonan euron
arvonalentumistappion.

Saadut tilaukset olivat 27,1 (22,6) miljoonaa euroa. Ranskasta saatiin
merkittävä 6,9 miljoonan euron tilaus koskien Pariisin kaupunkialueen
videovalvontajärjestelmää. Tilauskanta oli 17,0 (28,6) miljoonaa euroa.
Vertailukauden tilauskanta sisälsi 12,0 miljoonan euron tilauksen, joka
poistettiin tilauskannasta vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä.

Network Services liiketoiminta-alue neljännen vuosineljänneksen aikana

Liiketoiminta-alueen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,8 (22,8)
miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,6 (2,2) miljoonaa euroa. Liiketuloksen
heikkeneminen vertailukaudesta johtui Saksan palvelutoimitusten kohdistumisesta
vertailukautta alhaisemman hinta- ja katetason toimituksiin sekä vaikeista
sääolosuhteista.

Saadut tilaukset olivat 23,8 (24,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueen
toimitukset perustuvat pääosin raamisopimuksiin ja näin ollen tilauskantaa ei
ollut.HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Liiketoimintojen kuvaus ja yleiskatsaus

Teleste on 1954 perustettu teknologiayhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet
ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Strategiansa mukaisesti
Teleste jatkaa panostusta valittuihin tuote- ja teknologia-alueisiin sekä
palveluliiketoimintaan.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella liikevaihto ja
kannattavuus parantuivat vertailuvuodesta. Liiketoiminta-alue jatkoi vuoden
2010 aikana kustannussopeutusta (Suomessa kiertävät lomautukset).

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta, mikä
pääosin johtui konsernirakenteen muutoksesta 1.7.2009 (AVC:n osakekannasta
hankittiin 100 % ja Cablewayn omistus nousi samanaikaisesti 75 %:iin). Saksassa
palveluprosessien tehostamistoimenpiteet olivat käynnissä, mutta niiden
kannattavuusvaikutus ei toteutunut vielä vuoden 2010 aikana. Lisäksi
kannattavuutta heikensi vuoden ensimmäisen ja neljännen kvartaalin aikana
vallinneet vaikeat sääolosuhteet päämarkkina-alueella.

Liikevaihto ja tuloskehitys

Konsernin liikevaihto oli 167,8 (141,7) miljoonaa euroa eli 18,5 % edellisen
vuoden yläpuolella. Pääasiakkaamme eli eurooppalaiset kaapelioperaattorit ovat
yleisen kireän rahamarkkinatilanteen vuoksi olleet melko varovaisia
verkkoinvestoinneissa. Liikevaihdon kasvusta 20,4 miljoonaa euroa eli 12,2 %
johtui konsernirakenteen muutoksista.

Liiketulos oli 7,4 (2,5) miljoonaa euroa eli 4,4 % (1,8 %) liikevaihdosta.
Liiketuloksen kasvu vertailuvuodesta johtui Video and Broadband Solutions
liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvusta, tehokkaasta materiaalikustannusten
hallinnasta ja kustannussopeutuksesta.

Konsernin saadut tilaukset kasvoivat vertailuvuodesta 10,7 % ja olivat 167,2
(151,0) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvuun konsernirakenteen muutoksen
vaikutus oli 20,4 miljoonaa euroa. Tilikauden lopun tilauskanta oli 17,0
miljoonaa euroa. Tilikaudella tilauskannasta poistettiin Intiasta vuoden 2008
kesällä saatu 12,0 miljoonan euron tilaus.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 6,7 (1,4) miljoonaa euroa ja tulos verojen
jälkeen 4,7 (0,4) miljoonaa euroa. Konsernin osakekohtainen laimentamaton tulos
oli 0,27 euroa (0,02 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,2 % (3,3 %) ja
oman pääoman tuotto 9,9 % (0,9 %).LIIKETOIMINTA-ALUEET

Video and Broadband Solutions

Liiketoiminta-alue keskittyy laajakaista-tilaajaverkkoihin,
videopalvelualustoihin sekä videovalvontaratkaisuihin. Liiketoiminta-alueen
merkittävin asiakaskunta koostuu kaapelioperaattoreista, mutta asiakaskuntaan
kuuluu myös jälleenmyyjiä sekä julkishallinnon organisaatioita.
Liiketoiminta-alueen päämarkkina-alue on Eurooppa.Vuoden 2010 aikana
vahvistettiin IP-videoteknologia -osaamista ja läsnäoloa Puolan markkinoilla
Satlan yritysostolla. Liiketoiminta-alueella on 23 omaa toimipistettä sekä
useita jälleenmyynti- ja integraatiopartnereita. Euroopan ulkopuolella olevat
omat toimipisteet sijaitsevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kiinassa ja
Intiassa.

Liiketoiminta-alueen tuotekehityspanostus kohdistui H.264 standardiin
perustuvaan videovalvonnan siirtojärjestelmään. Tuotekehityspanostus jatkui
internet-protokollaan perustuvan videoprosessointijärjestelmän
(Luminato-tuoteperhe), vahvistinteknologian (Access-tuoteperhe), HFC-verkon
optisen siirtojärjestelmän (HDO-tuoteperhe) sekä videovalvonnan
hallintajärjestelmän (VMX) osalta.

Saadut tilaukset olivat 86,5 (81,6) miljoonaa euroa ja tilauskanta 17,0 (28,6)
miljoonaa euroa. Tilikaudella tilauskannasta poistettiin Intiasta vuoden 2008
kesällä saatu 12,0 miljoonan euron tilaus.

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 7,5 % ja oli 82,0 (76,3) miljoonaa euroa.
Satlan yritysoston vaikutus vuoden 2010 liikevaihtoon oli 3,6 miljoonaa euroa.

Liiketulos oli 6,3 (-0,7) miljoonaa euroa eli 7,7 % (-0,9 %) liikevaihdosta.
Liiketuloksen parantuminen vertailuvuodesta johtui liikevaihdon kasvusta,
materiaalikustannusten hallinnasta ja kustannussopeutuksesta.
Liiketoiminta-alueen Suomen henkilöstö oli kiertävällä lomautuksella vuoden
2010 aikana.

Network Services

Network Services liiketoiminta-alueen asiakaskunta koostuu pääosin isoista
eurooppalaisista kaapelioperaattoreista. Network Services tarjoaa
kaapeliverkkojen suunnittelu-, uudisrakentamis-, päivitys- ja
ylläpitopalveluita. Palvelujen toteutusaste ja laajuus vaihtelevat
asiakkaittain yksittäishinnoitelluista palveluista avaimet käteen
-periaatteella toteutettaviin projekteihin. Pääosa toimituksista tehdään
raamisopimusten perusteella. Palvelut sisältävät myös Telesten omia
tuoteratkaisuja. Palveluosaaminen kattaa kaapeliverkkoteknologian kaikki
osa-alueet päävahvistinjärjestelmien asennuksista ja ylläpidosta taloverkkojen
uudistuksiin. Palveluja toteutetaan myös alihankintaverkoston avulla.

Saadut tilaukset olivat 80,7 (69,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 85,8
(65,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon ja saatujen tilausten kasvusta 14,8
miljoonaa johtui konsernirakenteen muutoksesta 1.7.2009 (AVC ja Cableway).
Freycom yritysoston vaikutus liikevaihtoon oli 2,0 miljoonaa euroa. Liiketulos
oli 1,1 (3,2) miljoonaa euroa. Liiketuloksen heikkeneminen johtui
palvelutoimitusten painottumisesta yksinkertaisemman ja alhaisemman hinta- ja
katetason toimituksiin. Lisäksi sääolosuhteet vaikeuttivat
palvelutoimituksiamme.

Tuotekehitys ja investoinnit

Tilikauden tuotekehitysmenot olivat 10,3 (10,8) miljoonaa euroa eli 6,1 % (7,6
%) liikevaihdosta. Telesten tuotekehitysmenot kohdistuvat Video and Broadband
Solutions liiketoiminta-alueeseen, jonka liikevaihdosta tuotekehitysmenot
olivat 12,6 % (14,2 %).

Tuotekehitysmenoista noin 60 % (60 %) kohdistui tuotannossa olevien
tuotealustojen jatkokehitykseen ja ylläpitoon sekä asiakaskohtaisiin
tuotesovellutuksiin. Tuotekehitysaktivoinnit olivat 1,7 (1,6) miljoonaa euroa.
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 2,4 (2,5) miljoonaa euroa.

Konsernin henkilöstöstä oli tilikauden lopussa 9,7 % (10 %/2009, 25 %/2008)
tuotekehitystehtävissä. Teleste jatkoi yhteistyötä suomalaisten korkeakoulujen
ja tutkimuslaitosten kanssa useissa eri projekteissa.

Tilikauden investoinnit olivat 3,8 (25,2) miljoonaa euroa eli 2,2 % (17,8 %)
liikevaihdosta. Merkittävin investointi oli 6,3 miljoonalla eurolla Puolasta
ostettu Satlan Sp. z o.o. (sisältää arvioidun lisäkauppahinnan). Sveitsissä
toteutettiin 0,6 miljoonan euron yritysosto (Freycom S.A.). Yrityskaupoista
aiheutuneet suorat kustannukset on kirjattu kuluksi, eikä niiden vaikutus
muihin kuluihin ole oleellinen. Saksan yrityskauppoihin vuoden 2009 viimeisellä
vuosineljänneksellä arvioitu lisäkauppahinta jäi pääosin toteutumatta, joten
5,8 miljoonaa euroa on kirjattu tilikaudella 2010 investointien vähennykseksi.
Tuotekehitysinvestoinnit olivat 1,7 (1,6) miljoonaa euroa. Investoinneista 0,1
(0,2) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla. Tilikauden
lopulla käynnistettiin Littoisten lisärakennushankkeen viimeinen vaihe koskien
tuotekehitystiloja. Investoinnin suuruus on noin 1,0 miljoonaa euroa ja sen
arvioidaan valmistuvan vuoden 2011 kesäkuussa.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius oli hyvä koko tilikauden. Liiketoiminnan rahavirta oli
5,4 (9,8) miljoonaa euroa. Tilisaamisista ei aiheutunut luottotappioita.
Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli tilikauden lopussa 13,5 (18,5)
miljoonaa euroa. Nykyiset 40,0 miljoonan euron sitovat valmiusluotot ovat
voimassa marraskuuhun 2013 asti. Konsernin omavaraisuusaste oli 43,6 % (43,6 %)
ja nettovelkaantumisaste 25,5 % (22,0 %). Konsernilla oli 31.12.2010 korollista
velkaa 28,0 (22,8) miljoonaa euroa.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin palveluksessa on vuoden aikana ollut keskimäärin 1215 henkilöä
(1103/2009, 702/2008). Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 1231
(1260/2009, 677/2008) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 70 % (68 %/2009,
33 %/2008). Euroopan ulkopuolella työskenteli alle 5 % konsernin henkilöstöstä.
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet menot olivat 50,8 (44,6/2009, 33,2/2008)
miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksien kasvu johtui pääosin konsernirakenteen
muutoksesta.

Osana yleisen markkinatilanteen vaatimia kustannusrakenteen
sopeuttamistoimenpiteitä Suomessa työskentelevä henkilöstö on ollut kiertävällä
lomautuksella. Yhteistoimintamenettely päättyi 22.1.2010.
Yhteistoimintamenettelyssä sovitut toimenpiteet jatkuivat Suomessa vuoden 2010
loppuun asti. Myös ulkomailla olevan myyntiorganisaation toiminnan tehostamista
jatkettiin.

Konsernirakenne

Puolalainen Satlan ostettiin 1.9.2010 vahvistamaan Video and Broadband
Solutions liiketoiminta-alueen integrointiosaamista. Kaupantekohetken hinta,
2,8 miljoonaa euroa, maksettiin käteisellä. Kokonaiskauppahinnaksi on arvioitu
6,3 miljoonaa euroa riippuen ostetun yrityksen kannattavuuskehityksestä
hankintaa seuraavan kahden vuoden kuluessa. Satlan yritysoston hankintameno
esitetään tässä tilinpäätöksessä alustavana, koska kannattavuuskehitystä on
syytä tarkastella pidemmältä ajalta ehdollisen kauppahinnan ollessa kohtalaisen
suuri. Network Services liiketoiminta-alueella tehtiin yritysosto Sveitsistä
14.4.2010 (Freycom S.A.). Kauppahinta oli 0,6 miljoonaa euroa ja se maksettiin
käteisellä. Molempien yritysten hankintaan liittyvät suorat kulut sisältyvät
konsernin muihin liiketoiminnan kuluihin.

Telesten omistus saksalaisesta Cableway AG:sta nousi omistusjärjestelyiden
myötä 100 %:iin, kun Cablewayn vähemmistö ostettiin 0,4 miljoonalla eurolla.
Satlanin vaikutus Telesten liikevaihtoon vuoden 2010 aikana oli 3,6 miljoonaa
euroa ja voittoon 0,7 miljoonaa euroa. Freycomin vaikutus liikevaihtoon oli 2,0
miljoonaa euroa, mutta voittoon sillä ei ollut vaikutusta.

Espanjan sivuliike suljettiin ja Slovakian tytäryhtiö purettiin. Teleste
Kaurakatu Oy fuusioitiin Ortikon Interactive Oy:öön, jonka nimi muutettiin
Teleste Kaurakatu Oy:ksi. Teleste Video Networks AB ja Teleste Försäljning AB
fuusioitiin Teleste Sweden AB:ksi. Young-Net GmbH fuusioitiin Cableway Mitte
GmbH:n ja DINH Vlaanderen NV DINH Telecom S.A:han.

Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa, Kiinassa ja Tanskassa
sekä tytäryhtiöt 12 maassa Suomen ulkopuolella.

Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset
liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services.
Päämarkkina-alue on Eurooppa ja merkittävimmät asiakkaat ovat eurooppalaiset
kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella integroidut
ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten
resursointi ja tekninen toteutus on vaativaa, ja sisältää näin ollen myös
kohtuullisia riskejä. Yhä jatkuva vaikea markkinatilanne saattaa hidastaa
asiakkaiden investointisuunnitelmien toteuttamista. Asiakkaiden
verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteesta ja asiakkaiden
rahoitusrakenteesta riippuen. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat
amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa
kilpailukykyymme. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu
termiineillä. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus on keskeistä
menestyksen kannalta.

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta
isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin
asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin.
Asiakastyytyväisyys vaatii toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä
innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja
kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta
edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja.
Tämä puolestaan tarkoittaa oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamistason
jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi alihankkijaverkoston
kapasiteetin riittävyys saattaa rajoittaa toimituskykyämme.

Liiketoiminta-alueiden on myös huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten
asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Sääolosuhteet
vaikuttavat liiketoiminta-alueiden tuotteiden ja palveluiden
toimitusedellytyksiin.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden
hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden
strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit ja niiden todennäköisyys
raportoidaan hallitukselle säännöllisen kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Liiketoiminta-alueiden operatiivisen toiminnan merkittävimmät vahinkoriskit
yhtiö on kattanut vakuutuksilla. Vakuutukset eivät kata luottotappioriskejä.
Katsauskaudella ei toteutunut sellaisia riskejä, eikä vireillä ollut sellaisia
oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista
merkitystä konsernin toiminnalle.

Yhtiökokouksen päätöksiä

Teleste Oyj:n 9.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2009
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,08 euroa
osakkeelta. Osinko maksettiin 21.4.2010.

Hallituksen kokoonpano pysyi muuttumattomana. Puheenjohtajaksi valittiin Marjo
Miettinen ja jäseniksi Pertti Ervi, Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Kai
Telanne ja Petteri Walldén.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Esa
Kailiala.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan enintään 1.400.000 kappaletta
yhtiön omia osakkeita ja luovuttamaan enintään 1.779.985 yhtiön omia osakkeita.
Yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuutuksen 10.000.000 uuden osakkeen
liikkeellelaskuun. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien
osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 kappaletta, erityiset oikeudet
sisältyvät 10.000.000 uuden osakkeen antivaltuutukseen.

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Valtuuksia ei ole käytetty katsauskaudella.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

EM Group Oy oli 31.12.2010 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 21,02 %:n
omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,63 (2,25) euroa ja
korkeimmillaan 5,33 (4,30) euroa. Päätöskurssi 31.12.2010 oli 4,41 (3,72)
euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa
oli 5184 (5440). Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 8,38 % (9,69 %). Telesten
osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-31.12.2010 oli 14,2 (28,5)
miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 3,2 (7,8) miljoonaa
kappaletta Telesten osaketta.

Maaliskuussa 2010 yhtiön hallitus päätti 381.000 osakkeen suunnatusta annista
Teleste Oyj:n johtoryhmän perustamalle Teleste Management Oy:lle. Suunnattu
anti pohjautui 7.4.2009 varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukseen.

Joulukuun 2010 lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 760.985 (379.985)
kappaletta, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä nolla (0) kappaletta ja muiden
konserni- tai määräysvaltayhtiöiden hallussa 760.985 kappaletta. Konsernin
omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,18 % (2,13 %).

Optio-oikeuksien nojalla yhtiön osakemäärä voi nousta yhteensä 840 000
osakkeella, joiden osuus osakkeista ja äänivallasta olisi 4,41 %.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2010 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen
18.186.590 osakkeeseen.

Johdon ja hallintoelinten jäsenten omistus 31.12.2010

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet omistivat tilinpäätöspäivänä 98 482
kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,54 % osake- ja äänimäärästä.

Toimitusjohtaja oli oikeutettu merkitsemään 120 000 osaketta perustuen Teleste
2007 optio-ohjelmiin. Toimitusjohtajan ja hallituksen yhteenlaskettu omistus
sisältäen optio-oikeudet oli tilinpäätöshetkellä 218 482 osaketta, joka
vastaisi 1,15 % osake- ja äänimäärästä. Johtoryhmän muut jäsenet eivät
omistaneet 31.12.2010 Teleste Oyj:n osakkeita. Teleste Management Oy (johdon
kannustinjärjestelmäksi perustettu yhtiö) omisti 31.12.2010 Teleste Oyj:n
osakkeita 381.000 kpl. Toimitusjohtajan omistusosuus Teleste Managementin
osakkeista on 34,4 % ja muiden Teleste Oyj:n johtoryhmän jäsenten omistusosuus
on 65,6 %. Toimitusjohtajan optio-oikeuksien lisäksi Teleste Oyj:n johtoryhmän
jäsenet omistivat 31.12.2010 Teleste 2007 optioita yhteensä 255.000 kappaletta.

Teleste Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa,
1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Selvitys
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta
erillisenä ja selvitys on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön Internet-sivujen
Sijoittajat-osiossa. Yhtiö on noudattanut 1.3.2000 alkaen NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin se kulloinkin
on voimassa.

Näkymät vuodelle 2011

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan
laite- ja ratkaisutoimitukset kohdemarkkinoillamme saavuttavat vuoden 2011
aikana vähintään vuoden 2010 tason. Euroopan teleoperaattorit ovat
käynnistämässä TV-jakelun infrastruktuuri-investointeja ja näkemyksemme mukaan
videokeskus- ja optiset verkkotuotteemme ovat kilpailukykyisiä tässä uudessa
kehittyvässä markkinassa. Turvallisuuteen ja liikennevalvontaan liittyvät
toimitukset kasvavat vuoden 2010 tasosta.

Network Services liiketoiminta-alueen palveluiden kysyntä jatkuu vuositasolla
suhteellisen vakaana. Päämarkkina-alueella Saksassa uskomme kannattavuuden
parantuvan vuoden 2010 tasosta käynnissä olevien tehostamistoimenpiteiden
myötä. Kannattavuuden parantuminen painottuu arviomme mukaan vuoden 2011
toiselle vuosipuoliskolle.

Teleste uskoo säilyttävänsä vahvan markkina-asemansa ydinmarkkinoillaan.
Vaikeat sääolosuhteet Keski-Euroopassa sekä alkuvuoden alhainen tilauskanta
saattavat rajoittaa toimituksiamme vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.

Uskomme koko vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan hieman ja liiketuloksen
paranevan jonkin verran vuoden 2010 tasosta.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on tilinpäätöshetkellä 30,6 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa huhtikuun 8. päivänä 2011 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksettaisiin 0,12 euroa (0,08 euroa)
osinkoa osakkeelta ulkona oleville osakkeille.1. päivänä helmikuuta 2011Teleste Oyj Jukka Rinnevaara
Hallitus ToimitusjohtajaTilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti.
Konserni on noudattanut IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen-standardia
1.1.2010 alkaen. Tilinpäätös on tilintarkastettu.KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 10-12 10-12 Muutos %
2010 2009

Liikevaihto 46 643 43 784 6,5 %

Liiketoiminnan muut tuotot 489 533 -8,2 %
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ja ostetut -22 074 -21 038 4,9 %
palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -14 140 -13 407 5,5 %
Poistot -1 353 -1 492 -9,3 %
Arvonalentumiset 0 -800 n/a
Liiketoiminnan muut kulut -6 598 -5 862 12,6 %
Liikevoitto 2 968 1 718 72,7 %

Rahoitustuotot 40 85 -52,9 %
Rahoituskulut -233 -151 54,3 %
Voitto ennen veroja 2 775 1 652 67,9 %

Tuloverot -671 -657 2,1 %

Kauden tulos 2 104 995 111,4 %

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 2 104 995 111,4 %

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,12 0,06 101,2 %
laimennusvaikutuksella oikaistu 0,12 0,06 98,2 %
osakekohtainen tulos (EUR)

Laaja tuloslaskelma, 1000 eur
Kauden tulos 2 104 995 111,4 %
Muuntoero 402 170 136,5 %
Käyvän arvon rahasto 10 -116 n/a
Kauden laaja tulos 2 516 1 049 139,8 %

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 2 516 1 049 139,8 %

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-12/2010 1-12/2009 Muutos %

Liikevaihto 167 836 141 651 18,5 %

Liiketoiminnan muut tuotot 1 460 3 124 -53,3 %
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ja ostetut -82 054 -69 962 17,3 %
palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -50 824 -44 584 14,0 %
Poistot -5 896 -5 582 5,6 %
Arvonalentumiset 0 -800 n/a
Liiketoiminnan muut kulut -23 090 -21 323 8,3 %
Liikevoitto 7 432 2 524 194,5 %

Rahoitustuotot 84 105 -20,0 %
Rahoituskulut -773 -710 8,9 %
Osuus osakkuusyhtiön tappiosta 0 -544 n/a
Voitto ennen veroja 6 743 1 375 390,4 %

Tuloverot -1 959 -959 104,3 %

Tilikauden voitto 4 784 416 1050,1 %

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 4 784 416 1050,1 %

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,27 0,02 1037,2 %
laimennusvaikutuksella oikaistu 0,27 0,02 1019,9 %
osakekohtainen tulos (EUR)

Laaja tuloslaskelma, 1000 eur
Kauden tulos 4 784 416 1050,1 %
Muuntoero 277 189 46,6 %
Käyvän arvon rahasto -70 -116 -39,7 %
Kauden laaja tulos 4 991 489 920,7 %

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 4 991 489 920,7 %

KONSERNITASE, 1000 EUR
31.12.2010 31.12.2009 Muutos %
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8 836 9 960 -11,3 %
Liikearvo 30 959 31 657 -2,2 %
Muut aineettomat hyödykkeet 6 709 7 664 -12,5 %
Muut rahoitusvarat 713 713 0,0 %
Yhteensä 47 217 49 994 -5,6 %

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 21 000 20 682 1,5 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 32 819 26 884 22,1 %
Rahavarat 15 203 12 518 21,4 %
Yhteensä 69 022 60 084 14,9 %

Varat yhteensä 116 239 110 078 5,6 %

Oma pääoma ja velat
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 %
Ylikurssirahasto 1 504 1 504 0,0 %
Muuntoerot -95 -372 -74,5 %
SVOP-rahasto 2 737 2 737 0,0 %
Muut rahastot -186 -116 60,3 %
Kertyneet voittovarat 39 183 35 949 9,0 %
Määräysvallattomien omistajien osuus 292 0 n/a
Yhteensä 50 402 46 669 8,0 %

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 11 847 12 237 -3,2 %
Muut velat 3 865 6 461 -40,2 %
Laskennalliset verovelat 511 265 92,8 %
Varaukset 657 513 28,0 %
Yhteensä 16 880 19 476 -13,3 %

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 30 161 32 372 -6,8 %
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 240 0 n/a
verovelat
Varaukset 1 313 1 026 28,0 %
Lyhytaikaiset korolliset velat 16 243 10 535 54,2 %
Yhteensä 48 957 43 933 11,4 %

Velat yhteensä 65 837 63 409 3,8 %

Oma pääoma ja velat yhteensä 116 239 110 078 5,6 %


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Muutos %
2010 2009
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 4 784 416 1050,1 %
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 6 143 6 666 -7,8 %
Korkokulut ja muut rahoituskulut 773 710 8,9 %
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -72 -95 -24,2 %
Osinkotuotot ja muut rahoitustuotot -12 -10 20,0 %
Verot 1 959 959 104,3 %
Nettokäyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -4 650 12 008 n/a
Vaihto-omaisuuden muutos 1 265 -384 n/a
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -3 942 -7 702 -48,8 %
Varausten muutos 431 -92 n/a
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -565 -1 042 -45,8 %
Saadut korot ja osinkotuotot 84 105 -20,0 %
Maksetut verot -786 -1 708 -54,0 %

Liiketoiminnan nettorahavirta 5 412 9 831 -44,9 %

Investointien rahavirta
Tytäryritysten hankinta vähennettynä -3 643 -10 281 -64,6 %
hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit aineellisiin -1 022 -3 272 -68,8 %
käyttöomaisuushyödykkeisiin
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 306 500 -38,8 %
myynnit
Investoinnit aineettomiin -1 499 -1 327 13,0 %
käyttöomaisuushyödykkeisiin
Aineettomien oikeuksien ja osakkeiden myynti 0 0 n/a
Investoinnit osakkeisiin 0 -10 n/a
Investointien nettorahavirta -5 858 -14 390 -59,3 %

Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 5 520 20 542 -73,1 %
Lainojen takaisinmaksut -966 -9 921 -90,3 %
Rahoitusleasingvelkojen maksut -596 -702 -15,1 %
Maksetut osingot -1 394 -2 035 -31,5 %
Omien osakkeiden hankinnat 0 -264 n/a
Osakeannista saadut maksut 289 0 n/a
Rahoituksen nettorahavirta 2 853 7 620 -62,6 %

Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1. 12 518 9 268 35,1 %
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 277 189 46,6 %
Rahavarat 31.12. 15 203 12 518 21,4 %
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, 1000 eur
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Yli-ku Muunto Kertyn SVOP Muut Yht. Määräy Oma
- rssi-- -erot eet rahast raha-s s-vall pääoma
pääoma rahast voitto o tot at-tom Yht.
o -varat at
omista
jat
Oma 6 967 1 504 -372 35 949 2 737 -116 46 669 0 46 669
pääoma
31.12.20
09
Kauden 0 277 4 784 -70 4 991 4 991
laaja
tulos
yhteensä
Osakeant 0 289 289
i
Osingon- 0 -1 424 -1 424 30 -1 394
jako
Tytär-yh -373 -373 -27 -400
tiö
Omistus-
osuuksie
n
muutokse
t
Omana 0 247 247 247
pääomana
suoritet
-tavat
osake
perustei
set
liiketoi
met
Oma 6 967 1 504 -95 39 183 2 737 -186 50 110 292 50 402
pääoma
31.12.20
10
LIIKETOIMINTASEGMENTIT 2010, 1000 EUR Video and Network Konserni
Broadband Solutions Services
Ulkoinen myynti
Palvelut 3 379 85 829 89 208
Tavaroiden myynti 78 628 0 78 628
Ulkoinen myynti yhteensä 82 007 85 829 167 836
Segmentin liikevoitto 6 345 1 087 7 432
Rahoituserät -689
Osuus osakkuusyhtiöstä 0
Tilikauden tulos ennen veroja 6 743

LIIKETOIMINTASEGMENTIT 2009, 1000 EUR Video and Network Konserni
Broadband Solutions Services
Ulkoinen myynti
Palvelut 3 449 65 371 68 820
Tavaroiden myynti 72 831 0 72 831
Ulkoinen myynti yhteensä 76 280 65 371 141 651
Segmentin liikevoitto -692 3 216 2 524
Rahoituserät -605
Osuus osakkuusyhtiöistä 0 -544 -544
Tilikauden tulos ennen veroja 1 375

Arvonalentumiset 800 0 800
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2010, 1000 eur
Pohjoismaat Muu Suomi Muut Konserni
Eurooppa
Liikevaihto sijaintimaan 17 932 129 512 11 272 9 120 167 836
mukaan
Varat 7 922 77 272 29 877 1 168 116 239
Investoinnit tilikaudella 25 1 511 2 190 25 3 751

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2009, 1000 eur
Pohjoismaat Muu Suomi Muut Konserni
Eurooppa
Liikevaihto sijaintimaan 17 964 107 011 11 630 5 046 141 651
mukaan
Varat 11 843 64 547 32 611 1 077 110 078
Investoinnit tilikaudella 20 20 580 4 611 30 25 241
Informaatio per kvartaali, 10-12/1 7-9/10 4-6/10 1-3/10 10-12/0 1-12/201
1000 eur 0 9 0
Video and Broadband Solutions
Saadut tilaukset 27 080 21 170 19 702 18 578 22 567 86 530
Liikevaihto 22 882 19 915 20 148 19 062 20 978 82 007
Liiketulos 2 365 1 955 1 463 562 -457 6 345
Liiketulos % 10,3 % 9,8 % 7,3 % 2,9 % -2,2 % 7,7 %
Network Services
Saadut tilaukset 23 761 18 710 19 278 18 926 24 257 80 675
Liikevaihto 23 761 18 710 23 326 20 032 22 806 85 829
Liiketulos 603 28 192 264 2 175 1 087
Liiketulos % 2,5 % 0,2 % 0,8 % 1,3 % 9,5 % 1,3 %
Yhteensä
Saadut tilaukset 50 841 39 880 38 980 37 504 46 824 167 205
Liikevaihto 46 643 38 625 43 474 39 094 43 784 167 836
Liiketulos 2 968 1 984 1 655 826 1 718 7 432
Liiketulos % 6,4 % 5,1 % 3,8 % 2,1 % 3,9 % 4,4 %
Vakuudet ja vastuut, 1000 eur 2010 2009 Muutos %
Annetut muut vakuudet 640 120 433,3 %
Toimitilojen vuokravastuut 2 254 2 243 0,5 %
Leasingvuokravastuut 4 227 3 733 13,2 %
Termiinisopimusten kohde-etuuden arvo 8 283 8 043 3,0 %
Termiinisopimusten käypä arvo -293 -228 n/a
Koronvaihtosopimukset 11 500 11 500 n/a
Koronvaihtosopimusten käypä arvo -256 -157 n/a

Henkilöstö tilikauden lopussa 2010 2009 Muutos %
Tuotekehitys 119 135 -11,9 %
Tuotanto ja palvelut 944 964 -2,1 %
Myynti ja markkinointi 123 115 7,0 %
Talous,laatu ja tietotekniikka 45 46 -2,2 %
Yhteensä 1 231 1 260 -2,3 %
TUNNUSLUVUT IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2010 2009 2008 2007 2006
Tuloslaskelma ja tase:
Liikevaihto, Meur 167,8 141,7 108,7 125,1 101,8
Muutos % 18,5 % 30,3 % -13,1 % 22,9 % 23,2 %
Viennin ja ulkomaan 93,3 % 91,8 % 90,2 % 91,2 % 90,6 %
toimintojen osuus
Liiketulos, Meur 7,4 2,5 5,6 13,2 9,8
% liikevaihdosta 4,4 % 1,8 % 5,2 % 10,5 % 9,6 %
Tulos rahoituserien jälkeen, 6,7 1,4 5,1 12,7 9,3
Meur
% liikevaihdosta 4,0 % 1,0 % 4,7 % 10,1 % 9,1 %
Tulos ennen veroja, Meur 6,7 1,4 5,1 12,7 9,3
% liikevaihdosta 4,0 % 1,0 % 4,7 % 10,1 % 9,1 %
Tilikauden tulos, Meur 4,8 0,4 5,5 9,4 6,9
% liikevaihdosta 2,9 % 0,3 % 5,1 % 7,5 % 6,8 %
Tuotekehitysmenot, Meur 10,3 10,8 13,5 13,1 9,8
% liikevaihdosta 6,1 % 7,6 % 12,4 % 10,5 % 9,7 %
Investoinnit, Meur 3,8 25,2 3,9 12,3 6,2
% liikevaihdosta 2,2 % 17,8 % 3,6 % 9,8 % 6,1 %
Korollinen vieras pääoma, 28,1 22,8 11,0 9,5 8,0
Meur
Oma pääoma,Meur 50,4 46,7 46,6 46,7 37,7
Taseen loppusumma, Meur 116,2 110,1 75,5 77,9 68,2

Henkilöstö ja tilauskanta:
Henkilöstö keskimäärin 1 215 1 103 702 681 608
Tilauskanta, Meur 17,0 33,1 24,0 21,5 28,1
Saadut tilaukset, Meur 167,2 151,0 118,6 118,5 107,2

Tunnusluvut:
Oman pääoman tuotto--% 9,9 % 0,9 % 11,8 % 22,2 % 19,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto--% 10,2 % 3,3 % 10,4 % 27,1 % 24,3 %
Omavaraisuusaste % 43,6 % 43,6 % 61,7 % 60,2 % 55,3 %
Nettovelkaantumisaste % 25,5 % 22,0 % 3,6 % 3,8 % 3,2 %
Osakekohtainen tulos, eur 0,27 0,02 0,32 0,55 0,41
Osakekohtainen tulos 0,27 0,02 0,32 0,52 0,38
laimennettuna, eur
Osakekohtainen oma pääoma, 2,90 2,68 2,74 2,69 2,22
eur

Telesten osake:
Ylin vaihtokurssi, eur 5,33 4,30 7,49 12,34 12,75
Alin vaihtokurssi, eur 3,64 2,25 1,90 6,47 6,46
Tilikauden päätöskurssi, eur 4,41 3,72 2,24 6,71 11,63
Tilikauden keskikurssi, eur 4,49 3,62 4,52 10,10 9,83
Hinta/voitto suhde (P/E) 16,3 154,1 7,0 12,3 28,6
Osakekannan markkina-arvo, 80,2 66,2 39,9 118,6 202,2
Meur sis omat osakkeet
Pörssivaihto, Meur 14,2 28,5 51,1 72,4 138,9
Pörssivaihto, miljoonaa 3,2 7,8 11,5 7,2 14,2
kappaletta
Pörssivaihto, % osakekannasta 17,4 % 44,0 % 64,6 % 40,5 % 81,4 %
sis omat osakkeet
Tilikauden osakkeiden 18093689 1780559 17708782 17494435 17363102
keskiarvo, kpl, sis omat 0
osakkeet
Tilikauden lopun osakkeiden 18186590 1780559 17805590 17671305 17389302
määrä, kpl, sis omat osakkeet 0
Tilikauden osakkeiden 17693605 1722915 17372555 17971752 18022505
keskiarvo laimennettuna, kpl, 4
ilman omia osakkeita
Tilikauden lopun osakkeiden 17693605 1742560 17039399 17972785 18034752
määrä laimennettuna, kpl, 5
ilman omia osakkeita
Osingonjako,Meur * 2,1 1,4 2,0 4,2 3,4
Osakekohtainen osinko, eur *0,12 0,08 0,12 0,24 0,20
Osinko tuloksesta, % 43,7 % 331,3 % 37,4 % 43,9 % 49,1 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,7 % 2,2 % 5,4 % 3,6 % 1,7 %

* hallituksen esitys

Omat osakkeet Määrä Osuus osakkeista Osuus äänistä
kpl
Konserni omistaa 31.12.2010 omia 760 985 4,18 % 4,18 %
osakkeitaTUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEETOman pääoman tuotto Tilikauden tulos
--------------------------------------------------------
---- * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
tuotto --------------------------------------------------------
------ * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. Kauden
aikana)
Omavaraisuusaste Oma pääoma
--------------------------------------------------------
* 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset
saamiset
--------------------------------------------------------
* 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------------------------
--------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
Osakekohtainen Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden
laimennettu tulos voitto
--------------------------------------------------------
----------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun
lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen oma Taseen oma pääoma
pääoma --------------------------------------------------------
----------------
Osakkeiden kappalemäärä - omien osakkeiden määrä
tilikauden lopussa
Hinta/voitto suhde Pörssikurssi vuoden lopussa
(P/E) --------------------------------------------------------
----------------
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen Osakekohtainen osinko
osinkotuotto --------------------------------------------------------
----------------
Pörssikurssi vuoden lopussa
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2010 Osakkeet %
EM Group Oy 3 822 813 21,02
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 679 200 9,23
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 936 776 5,15
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,53
Op-Suomi Pienyhtiöt 545 925 3,00
Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 521 150 2,87
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,75
Sijoitusrahasto Aktia Capital 450 000 2,47
Skagen Vekst Verdipapierfond 437 000 2,40
Teleste Management Oy 381 000 2,09
Teleste Incentive Oy 379 985 2,09
Fim Fenno Sijoitusrahasto 271 342 1,49
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 220 000 1,21
Martnok Oy 187 820 1,03
Sumato Oy 142 610 0,78
Placeringsfonden Seb Gyllenberg Small Firm 110 722 0,61
Apteekkien Eläkekassa B-Osasto 110 000 0,60
Stadigh Kari Henrik 100 000 0,55
Renkkeli Oy 100 000 0,55


Osakkeenomistajat omistusmäärän mukaan
31.12.2010

Sektorijakauma Omistaja % Osakkeet %
t
Yritykset 316 6,09 5 824 703 32,02
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 12 0,23 3 760 250 20,67
Julkisyhteisöt 9 0,17 2 325 976 12,78
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 35 0,67 384 611 2,11
Kotitaloudet 4 775 92,11 4 366 549 24,00
Ulkomaat ja hallintarekisteri 37 0,71 1 524 501 8,38
Yhteensä 5 184 100,00 18 186 590 100,00

Lukumääräjakauma Omistaja % Osakkeet %
t
0 - 100 1 151 22,20 79 858 0,43
101 - 1 000 3 030 58,44 1 264 333 6,95
1 001 - 10 000 907 17,49 2 511 430 13,80
10 001 - 100 000 77 1,48 1 834 252 10,08
100 001 - 1 000 000 17 0,32 6 994 704 38,46
1 000 001 -- 2 0,03 5 502 013 30,25
Yhteensä 5 184 100,00 18 186 590 100,00
HANKITUT LIIKETOIMINNOT 1.1.-31.12.2010
Tilivuoden 2010 aikana Networks Services liiketoiminta-alueen palvelutarjontaa
vahvistettiin hankkimalla 14.4.2010 Freycom S.A., jonka pääliiketoiminta-alueena
on kaapeli- ja taloverkkojen päivitys- sekä ylläpitopalvelut. Yhtiö toimii
Sveitsin ranskankielisellä alueella päätoimipisteen sijaitessa Yverdonin
kaupungissa.
Video and Broadbank Solution liiketoiminta-alue hankki 1.9.2010 Satlan Sp.z o.o
koko osakekannan. Yhtiö toimittaa IP-video- ja laajakaistaratkaisuja Puolan
kaapelioperaattoreille sekä palveluntuottajille.
Hankinnoista syntyi 1 228 tuhatta euroa aineetonta oikeutta, joka jaettiin
asiakassopimuksille ja tavaramerkille, liikearvoksi jäi 5 103 tuhatta euroa.
Liikearvo sisältää arvion tulevaisuudessa maksettavasta Satlanin
lisäkauppa-hinnasta. Kokonaiskauppahinnaksi on arvioitu 6 330 tuhatta euroa
riippuen ostetun yrityksen kannattavuuskehityksestä hankintaa seuraavan kahden
vuoden kuluessa. Satlanin myyntisaamisten käypä arvo 1 305 tuhatta euroa, oli
hankintahetkellä sopimuksiin perustuvaa bruttomäärä 109 tuhatta euroa pienempi.
Erotuksen odotetaan realisoituvan luottotappiona.
Liikearvon syntymiseen vaikutti hankinnoista odotettavissa olevat tulevaisuuden
tuotto-odotukset. Konserni on kirjannut yhteensä 94 teur edestä palkkioita
liittyen neuvontapalveluihin. Palkkiot sisältyvät konserni-tuloslaskelman
liiketoiminnan muihin kuluihin. Yrityskauppojen myötä Telesten henkilöstö on
kasvanut 52 henkilöllä.
Elokuussa 2010 Cableway AGn omistus nousi 100 %:n.
Freycomin vaikutus Telesten liikevaihtoon 14.4.-31.12.2010 oli 1 970 tuhatta
euroa ja voittoon 24 tuhatta euroa. Jos Freycom olisi yhdistetty
konserni-tilinpäätökseen kauden 2010 alusta lähtien, konsernin liikevaihto olisi
ollut 605 tuhatta euroa suurempi ja voitto 230 tuhatta euroa pienempi. Satlanin
vaikutus Telesten liikevaihtoon 1.9.-31.12.2010 oli 3 631 tuhatta euroa ja
voittoon 656 tuhatta euroa. Jos Satlan olisi yhdistetty konsernitilinpäätökseen
kauden 2010 alusta lähtien, konsernin liikevaihto olisi ollut 3 707 tuhatta
euroa suurempi ja voitto 82 tuhatta euroa suurempi.
Freycom osakekannan hankinnasta kirjattiin seuraavat varat ja velat.

1 000 EUR Yhdistämisessä kirjatut arvot
Yhdistämisessä käytetyt käyvät arvot
Tavaramerkit (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 43
Asiakassopimukset (sis. aineettomiin 188
hyödykkeisiin)
Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 107
Vaihto-omaisuus 280
Muut saamiset 217
Rahavarat 340
Varat yhteensä 1 175

Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot
Laskennalliset verovelat 60
Muut velat 914
Velat yhteensä 974

Nettovarat 201

Hankintameno omistajille 571
Liikearvo 370

Rahana maksettu kauppahinta -571
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 197
Vaikutus rahavirtaan -374


Satlan osakekannan hankinnasta kirjattiin seuraavat alustavat varat ja velat.

1 000 EUR Yhdistämisessä kirjatut arvot
Yhdistämisessä käytetyt käyvät arvot
Tavaramerkit (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 154
Asiakassopimukset (sis. aineettomiin 843
hyödykkeisiin)
Vaihto-omaisuus 1 314
Myyntisaamiset 1 305
Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 51
Muut saamiset 219
Rahavarat 333
4 219

Yhdistämisessä käytetyt kirjanpitoarvot
Laskennalliset verovelat 259
Muut velat 2 363
Velat yhteensä 2 622

Nettovarat 1 597

Hankintameno omistajille 6 330
Liikearvo 4 733

Rahana maksettu kauppahinta -2 780
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 333
Vaikutus rahavirtaan -2 447
Lisätietoja:
Jukka Rinnevaara, toimitusjohtaja, puhelin 02 2605 866 tai 0400 747 488JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Source: Millistream