TeliaSonera

TeliaSonera AB laskee liikkeelle 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 15 vuodeksi

Lehdistötiedote   •   Syys 24, 2010 00:16 EEST

TeliaSonera on tänään laskenut liikkeelle 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan nykyisen 9 miljardin euron EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelmansa puitteissa. Lokakuussa 2025 erääntyvän 15 vuoden lainan liikkeeseenlaskun efektiiviseksi vuosikoroksi asetettiin 3,928 %, joka vastaa korkoa Euro Mid-swaps + 100 korkopistettä.

- Olemme erittäin tyytyväisiä tähän lainaan, ja meillä on yhä tasapainoisempi lainojen erääntymisaikataulu. Lainan tilauskirja oli korkealaatuinen ja tämä mahdollisti erittäin hyvät rahoitusehdot, sanoo Per-Arne Blomquist, TeliaSoneran varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja.

Lainan valtuutettuina toimeksiantajina olivat BNP Paribas, Citi, ING ja J.P. Morgan.

 

 

 

 

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 23.09.2010 klo 19.00 (CET).

_______________________________________________________________________
TeliaSoneran lehdistöpalvelu vastaa toimittajille numerosta: 46-771 77 58 30
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla - Venäjä ja Turkki mukaan lukien - sekä Espanjassa. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja, joka tarjoaa maiden rajat ylittäviä laadukkaita puhe-, IP- ja kapasiteettipalveluja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. TeliaSonera tarjoaa palveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. TeliaSonera luo arvoa keskittymällä maailmanluokan käyttökokemuksen tarjoamiseen asiakkaillensa, verkkojen laadun varmistamiseen ja alan parhaan kustannusrakenteen saavuttamiseen. TeliaSoneran liikevaihto oli 109 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2009, ja liittymämäärä vuoden lopussa oli 147 miljoonaa yhteensä 20 eri maassa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää täältä: www.teliasonera.fi