TeliaSonera

TeliaSonera AB laskee liikkeelle 750 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 9 vuodeksi

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:22 EET

TeliaSonera on tänään laskenut liikkeelle 750 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan käynnissä olevan 9 miljardin euron EMTN (Euro Medium Term Note)  ohjelmansa puitteissa. Helmikuussa 2020 erääntyvän 9 vuoden lainan liikkeellelaskun vuosikoroksi asetettiin 4,365 prosenttia, joka vastaa korkoa Euro Mid-swaps + 90 korkopistettä.

 
– Käytämme edelleen Eurobond-joukkovelkakirjalainojen markkinoita pitkäaikaiseen velkarahoitukseen, ja olemme erittäin tyytyväisiä pitkäaikaiselle rahoitukselle saamiimme ehtoihin, sanoo yhtiön varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Per-Arne Blomquist.

TeliaSoneran valtuuttamina lainan toimeksiantajina olivat Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs ja SEB.

 

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 10.2.2011 klo 17.15 (CET).

_______________________________________________________________________
TeliaSoneran lehdistöpalvelu vastaa toimittajille numerosta: 46-771 77 58 30
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2010 TeliaSoneran liikevaihto oli 107 mrd. kruunua, ja joulukuun 2010 lopussa yhtiöllä oli yhteensä yli 156 miljoonaa liittymää 20 maassa. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta: www.teliasonera.fi.