Valtioneuvosto

TEM asetti työryhmän harmaan talouden torjumiseksi rakennusalalla ja ravintola-alalla

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2010 14:27 EET

Työ- ja elinkeinoministeriö on 9.10.2010 asettanut työryhmän jatkamaan valmistelua rakennusalan sekä majoitus- ja ravitsemusalan harmaan talouden torjumiseksi. Talousrikollisuus ja harmaa talous aiheuttavat julkiselle taloudelle veromenetyksinä huomattavat vahingot. Harmaan talouden torjunta on tärkeää oikeudenmukaisten työnmarkkinoiden ja yritysten välisen reilun kilpailun kannalta.

Työryhmä arvioi käytössä olevien toimenpiteiden toimivuutta harmaan talouden torjunnassa, selvittää ulkomaille rekisteröityjen yritysten ja työntekijöiden verovastuun tehostamista ja ohimyynnin ehkäisemistä. Erityisesti työryhmä arvioi tarpeet muuttaa tilaajavastuulakia.

- Harmaan talouden torjunta on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Menossa on useita merkittäviä uudistuksia, joista osa on jo eduskunnan käsittelyssä. Näistä tärkein on käännetyn arvonlisäveron käyttöönotto. Työryhmän tehtävänä on valmistella seuraavat askeleet harmaan talouden torjunnassa työvoimavaltaisilla rakennusalalla ja majoitus- ja ravitsemusalalla, työministeri Anni Sinnemäki sanoo.

- Keskeisenä asiana työryhmällä on tilaajavastuulain uudistamisen valmistelu. Tilaajavastuun parantamisessa tärkeintä on lisätä tilaajan vastuuta koko alihankintaketjusta. Harmaa talous piiloutuu useimmin pitkiin alihankintaketjuihin. Vastuu koko alihankintaketjusta ei ole helppo kysymys, mutta toisaaltajotkut kunnat soveltavat ketjuvastuuta jo nykyisin, työministeri Anni Sinnemäki toteaa.

Harmaa talous on ongelma etenkin työvoimavaltaisilla aloilla, siksi työryhmän työ keskittyy rakennusalaan ja ravitsemus- ja majoitusalaan. Harmaa talous vääristää yritysten välistä kilpailua, kun esimerkiksi urakoita hinnoitellaan niin, ettei lakisääteisiä veroja ja maksuja oteta lainkaan huomioon.

Työryhmää vetää työ- ja elinkeinoministeriö. Työryhmässä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriön, harmaan talouden viranomaisyhteistyöprojekti VIRKE, rakennus- ja ravintola-alojen työmarkkinaosapuolet sekä keskusjärjestöjen edustus.

Työryhmän on tarkoitus jättää ehdotuksensa maaliskuun 2011 loppuun mennessä.

Lisätiedot:

työministeri Anni Sinnemäki, p. 010 60 48001

työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Raimo Luoma, TEM, p. 010 60 63621