Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

TEM linjaa TE-toimistoverkon kehittämistä - muutoksia tulossa myös Pohjois-Pohjanmaalle

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 22:22 EET

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on linjannut TE-toimistoverkon kehittämistä ELY-keskusten alueilla. Linjaus sisältää ohjeistukset kussakin toimipisteessä tarjottavista minimipalveluista sekä niistä palveluista, jotka voidaan toteuttaa kunkin ELY-keskuksen alueella keskittäen ne vain osaan toimipaikoista. Lisäksi TEM on linjannut valtakunnallisesti tarjottavan palveluvalikoiman. Työ- ja elinkeinoministeriö edellyttää ELY-keskuksilta suunnitelmaa oman alueensa TE-toimistojen palveluiden järjestämisestä , itsenäisistä TE-toimistoista ja niiden toimipaikoista alueillaan maaliskuun loppuun mennessä. Suunnitelmat tulee toteuttaa kaikilla alueilla vuoden 2015 loppuun mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on tällä hetkellä kuusi ELY-keskuksen alaisuudessa toimivaa TE-toimistoa, joilla on yhteensä 16 toimipaikkaa. Alueen TE-toimistoissa työskentelee kaikkiaan 223 henkilöä. TEM:iön linjausten mukaisesti Pohjois-Pohjanmaallakin tulee siirtyä vuoden 2015 mennessä 1 – 3 toimiston malliin. ”Alustavan arvion mukaisesti Pohjois-Pohjanmaalla tarkoituksenmukaisin vaihtoehto voisi olla kolmen toimiston malli. Toimipisteitä tai TE-toimistopalveluita tarjoavia yhteispalvelupisteitä tulee olla niin, että riittävä palvelutaso turvataan, eivätkä asiointimatkat veny kohtuuttoman pitkiksi”, arvioi ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri –vastuualueen johtaja Leila Helaakoski. Toimipisteverkko joudutaan vääjämättä jonkin verran supistamaan nykyisestä: ”Työ- ja elinkeinoministeriön linjaa erityisesti tarkasteluun alle kymmenen  henkilön toimipisteet”, kertoo Helaakoski. Toimipisteen lakkauttamisesta syntyvää aukkoa palveluverkostossa paikataan lisäämällä kuntien kanssa yhteistyössä toteutettavia yhteispalvelupisteitä.

TE-toimistoverkon kehittäminen on osa valtakunnallista TE-toimistojen uudistamisen kokonaisuutta, jonka muita osia ovat jo toimeenpanovaiheessa oleva monikanavastrategia ja asiakkuusstrategia sekä käynnissä oleva palveluita ja niiden tuottamistapaa koskeva kehittämistyö. Monikanavastrategialla tarkoitetaan sitä, että asiakaspalvelussa hyödynnetään tehokkaasti kaikki palvelukanavat, kuten puhelinpalvelut, verkkopalvelut ja kasvokkain tapahtuva palvelu. Lisäämällä sähköisten palveluiden käyttöä turvataan henkilökohtaisen palvelun resurssointi asiantuntijuutta edellyttävissä palvelutilanteissa. On myös mahdollista että osa alueen TE-toimistoista erikoistuu tarjoamaan tiettyjä erityispalveluita kuten muutosturvaa tai maahanmuuttajien kotouttamispalveluita. Jokaisessa TE-toimiston toimipisteessä tulee kuitenkin olla tarjolla tietty minimipalveluvalikoima, kuten työnvälityspalvelut, työmarkkinatoimenpiteisiin ohjaaminen ja yrittäjien palvelut.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistämässä alueellista TE-toimistoverkon kehittämissuunnittelua ministeriön linjausten mukaisesti. Suunnitelman tulee olla valmis maaliskuun 2011 loppuun mennessä ja se käsitellään syksyn 2011 tulostavoiteneuvotteluissa.

Lisätietoa:

johtaja Leila Helaakoski, Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskus, puh. 044 436 8001