If Vakuutus

Terrorismi suurin suomalaismatkailijoiden huolista

Lehdistötiedote   •   Kesä 27, 2019 08:27 EEST

Suomalaiset ovat matkaillessaan selvästi eniten huolissaan terrorismista, selviää vakuutusyhtiö Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta. Lähes 60 prosenttia vastaajista nimeää sen huolenaiheekseen matkailuun liittyen.

If selvitti kyselytutkimuksella suomalaisten matkustustottumuksia vuonna 2019. Kysyimme, mitkä matkailuun liittyvät ilmiöt eniten huolettavat suomalaisia. Terrorismista on huolissaan suurin osa vastaajista (58 %), toiseksi eniten (46 %) huolestuttaa ympäristön tärveltyminen matkakohteissa. Turisteihin kohdistuva rikollisuus mietityttää 37 prosenttia vastaajista.

Noin kolmannes suomalaisista ilmoitti huolekseen matkakohteiden alhaisen hygieniatason, matkailun vaikutukset ilmastonmuutokseen, eläinten kaltoinkohtelun turismin vuoksi, poliittiset selkkaukset ja luonnonkatastrofit.

Joka viides vastaaja on huolissaan seksiturismin aiheuttamista lieveilmiöistä ja vain 15 prosenttia turisteihin kohdistuvasta korruptiosta.

Naiset ovat miehiä huolestuneempia lähes kaikista matkailuun ja matkakohteisiin liittyvistä ilmiöistä. Selvä ero sukupuolten välillä on esimerkiksi seksiturismin aiheuttaman huolen kohdalla – naisista joka neljäs (27 %) on huolissaan seksiturismin aiheuttamista lieveilmiöistä, kun miehistä seksiturismi huolettaa vain noin joka kymmenettä (12 %).

Nuorten ja iäkkäämpien huolissa eroavaisuuksia

Terrorismi on selvästi suomalaisten suurin huolenaihe kaikissa ikäryhmissä. Yli 50-vuotiaat vastaajat ovat kuitenkin jonkin verran nuorempia ikäryhmiä useammin huolissaan terrorismista.

Yli 50-vuotiaissa vastaajissa korostuu myös huoli rikollisuudesta, josta nuoremmat (alle 40-vuotiaat) vastaajat eivät ole niin huolissaan. 18–29-vuotiaita vastaajia huolettavat muita ikäryhmiä useammin puolestaan kohteiden alhainen hygieniataso ja eläinten kaltoin kohtelu.

Vastaajista, jotka kertoivat olevansa ainakin jostakin matkustamiseen liittyvästä ilmiöstä huolissaan, 70 prosenttia kertoo huolten vaikuttaneen matkakohteen valintaan. 19 prosenttia ei koe huolien vaikuttavan kohdevalintaan. 11 prosenttia ei osaa sanoa.

”Kaikkiin Ifin matkavakuutuksiin sisältyy turva kriisitilanteiden varalle. Siitä korvataan matkan peruuntuminen ja keskeytys, jos matkakohteessasi tapahtuu terrori-isku tai luonnonkatastrofi. Jos olisit esimerkiksi lähdössä Turkkiin ja siellä tapahtuisi terrori-isku tai maanjäristys, Ifin matkavakuutus korvaisi lentoliput ja etukäteen maksetut majoitukset, mikäli matkaan ei enää kriisitilanteen takia halua lähteä”, kommentoi Ifin matkavakuutuksista vastaava tuotepäällikkö Anne Uutela.

Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland Vahinkovakuutusyhtiö Ifin toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia liittyen lomamatkailuun vuonna 2019.

Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä toukokuussa 2019 YouGovin kuluttajapaneelissa.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset.

Kokonaistuloksissa (N=1005) keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

Lisätietoja:

Lue lisää tutkimuksesta Suomalaisten lomamatkailu 2019 –sivulla

Anne Uutela, matkavakuutuksista vastaava tuotepäällikkö, If, p. 044 5554 362 anne.uutela@if.fi

Ainomaija Pippuri, viestintäjohtaja, If, p. 050 4244 217 ainomaija.pippuri@if.fi

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Me hoidamme vakuutusasiat mutkattomasti, helposti ja hetkessä. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 700 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,7 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.